Bør studenter og ansatte kunne ha et kjærlighetsforhold - og en Valentine’s date for eksempel? Foto: Peter Melander
Bør studenter og ansatte kunne ha et kjærlighetsforhold - og en Valentine’s date for eksempel? Foto: Peter Melander

Student og veileder på Valentine's date?

Instituttledere må bytte ut veiledere som innleder forhold til egne studenter. Det blir trolig regelen i NTNUs nye, etiske retningslinjer. Utenlandske universiteter har totalforbud mot slike forhold.

Publisert Oppdatert

Det er første gang NTNU tar tak i denne problemstillingen.  Nye etiske retningslinjer er ute til høring, og i forslaget står blant annet følgende om skifte av veileder:

«Dersom det oppstår et personlig forhold, en part føler seg utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet, eller en part finner veiledningssituasjonen så vanskelig at samarbeid virker umulig, skal instituttleder sørge for at ny veileder oppnevnes.»

Saksbehandler Kristin Wergeland Brekke opplyser til Universitetsavisa at formuleringen og resten av retningslinjene for undervisnings- og veiledningsforhold i stor grad bygger på tilsvarende regelverk ved de andre store, norske universitetene.

Totalforbud ved Harvard

I avisa Boston Globe går debatten friskt etter at Harvard University har innført totalforbud mot forhold mellom ansatte og studenter. Tidligere gjaldt forbudet bare innenfor egen undervisningssituasjon. De nye reglene er en reaksjon på at amerikanske myndigheter jakter uetiske relasjoner basert på ulik makt.

Hvis du og jeg sitter ved siden av hverandre i skiheisen og det flyr gnister og vi finner ut at jeg er historieprofessor og du er it-student på Harvard, så er løpet kjørt. Ingen flere gnister. Jeg kjører til venstre, du til høyre.

Alison Johnson

Universitetssektoren, inkludert Harvard, har fått kritikk for ureint trav. Alt i 2010 svarte Yale med å innføre samme regel som Harvard nå har innført. University of Connecticut fulgte etter i 2013.

Ugreit i skiheisen

Arbeidet med de nye reglene på Harvard har vært ledet av historieprofessor Alison Johnson. Hennes hovedbudskap, formidlet av Boston Globe, er at professorer skal konsentrere seg om studentenes intellektuelle utvikling. Johnson fortsetter:

«Hvis du og jeg sitter ved siden av hverandre i skiheisen og det flyr gnister og vi finner ut at jeg er historieprofessor og du er it-student på Harvard, så er løpet kjørt. Ingen flere gnister. Jeg kjører til venstre, du til høyre.»

Debatt i Boston Globe

Den høyest rankede av 107 kommentarer i Boston Globe går sånn: «Dette er enkelt. Det er ingen god idé å ha sex med klienten din, enten du er advokat, lege eller professor. Jeg synes all motstand mot dette er oppsiktsvekkende. Alle som har gått på universitet vet om en professor eller to som er på jakt etter å få ligge med en student. Assistentene, som bare er noen få år eldre enn de ferske studentene, gjorde dette hele tida. Denne formen for aktivitet ledet selvsagt til akademisk juks.»

Andre sukker og sier: «Har vi sunket så lavt at vi ikke kan stole på våre kollegers etiske ryggmargsreflekser?»

NTNUs rektor bestemmer

De nye retningslinjene ved NTNU ble sendt ut på høring i forrige måned. De blir trolig behandlet på dekanmøtet 24. februar.

I høringsnotatet heter det:

«Retningslinjene bør være et levende dokument der terskelen er lav for oppdatering og supplement… …Dokumentet bør fastsettes av rektor og som et minimum oppdateres årlig.»

Planen er å iverksette dem i neste måned.

Retningslinjene inneholder kapitler om verdier, etiske dilemmaer og valg, generelle retningslinjer for ansattes personlige adferd, varsling og overtredelse, spesifikke retningslinjer for forskning, og for undervisning og veiledning. Habilitet, korrupsjon, ytringsfrihet, faglig redelighet, juks, utestenging og skikkethetsvurdering er blant temaene.

(Foto: Kristoffer Furberg, UA)

Har Harvard gjort rett?

Så er spørsmålet, går NTNUs nye retningslinjer langt nok i å regulere forholdet mellom ansatte og studenter? Burde de ha tatt den helt ut, og kopiert Harvard?

NTNUs likestillingsrådgiver Svandis Benediktsdottir (bildet over) synes ikke det:

— Spontant vil jeg si at sånt er vanskelig å regulere med lovverk. Jeg skjønner prinsippet om at kjærlighetsrelasjoner ikke skal påvirke forhold på arbeidsplassen. Likevel mener jeg grunnholdningen til våre ansatte skal være preget av tillit, ikke mistillit, sier Benediktsdottir.

Hun sier hun velger i det lengste å tro at de vet hvor grensene går, og greier å forholde seg til dem.

— Det er heller ikke så lett å se for seg hvordan man skulle følge slike retningslinjer i praksis. Et system basert på mistillit bærer også i seg kimen til at folk vil varsle om noen de bærer nag til eller vil bli kvitt, sier hun og legger til:

— Når det er sagt, så er omdømmet like viktig for NTNU som for Harvard. Vi må i høyeste grad ta etikken på alvor.

Hårfine grenser

Benediktsdottir viser til en kjent, men gammel sak fra Universitetet i Bergen. Der ble en professor sparket etter å ha opptrådt utilbørlig overfor en student. Han tok saken helt til Høyesterett, men tapte. Grensene for hva den ene parten vil hevde er en flørt og den andre oppfatter som krenkende, kan være hårfine.

Generelt får likestillingsrådgiveren få henvendelser om utilbørlig adferd eller uetiske relasjoner.

— Men det betyr ikke at de ikke fins. Dessverre ser det ut til at grensene er i ferd med å flytte seg i feil retning, særlig blant skoleungdom. Undersøkelser i skolen viser at antallet overgrep øker. Det er mager trøst at jenter varsler jenter om hvem man bør passe seg for. Poenget er at slikt ikke burde forekomme, sier Benediktsdottir.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!