Minneord

Egil Fossum (1939-2021)

Førsteamanuensis i journalistikk og tidligere dekan ved Høgskolen i Oslo, Egil Fossum, døde 5.august, 82 år gammel.
Førsteamanuensis i journalistikk og tidligere dekan ved Høgskolen i Oslo, Egil Fossum, døde 5.august, 82 år gammel.

Tidligere førsteamanuensis i journalistikk Egil Fossum er død, nærmere 82 år gammel. Egil Fossum var en klok og varm kollega, som spilte en sentral rolle i den perioden journalistikk ble bygget opp som akademisk fag i Norge, og også for utviklingen av et akademisk sakprosastudium.

Fossum var magister i statsvitenskap og arbeidet først flere år på Institutt for fredsforskning, PRIO, med Johan Galtung som læremester og Latin-Amerika-spørsmål som spesialfelt, deretter noen år ved Universitetet i Tromsø. Hans påfølgende journalistiske karriere strakte seg over 45 år. På slutten av 1970-tallet var han redaktør i Klassekampen, så gikk han over til forskning og undervisning i journalistikk og mediefag, hovedsakelig ved det som i dag heter OsloMet. Der var han i rundt 35 år, og var også i en periode dekan. Han var også en stund dosent ved journalistutdanningen i Bodø.

Egil Fossum bidro på flere vesentlige måter til utviklingen av journalistikk-, medie- og sakprosafaget i Norge. Et av hans viktigste arbeider var hans bidrag til å skape et akademisk fundament for journalistisk kildekritikk med basis i historiefaget. Første utgave av hans Er nå det så sikkert? Journalistikk og kildekritikk kom i 1991, ble siden revidert flere ganger og sto på pensum ved de fleste norske journalistutdanningene gjennom flere generasjoner med studenter.

Koblingen til historiefaget var også av stor betydning for utviklingen av et sakprosastudium knyttet til journalistikkfaget. Det samme var hans bidrag til reportasjejournalistikken, blant annet gjennom flere års reiser sammen med studenter på feltarbeid i utenriksreportasje.

På begynnelsen av 2000-tallet var Fossum sentral i å bygge opp et akademisk studium for fagforfattere i samarbeid med Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO) og det som da var Høgskolen i Vestfold. Ved OsloMet er dette i dag masterutdanningen i sakprosa. Fossum fortsatte å undervise sakprosastudenter til han var 75 år.

Som sakprosalærer la Fossum ikke minst vekt på å utvikle kunnskap om essayet som sakprosasjanger, og han skrev selv flere glitrende essays. Et av dem er et tankevekkende og sorgmuntert essay om da akademikeren fra en kristen og borgerlig familie i Bærum på midten av 1970-tallet forsøkte seg som selvproletarisert kjøttskjærer i Bergen. Det gikk ikke veldig bra, av både personlige og akademiske grunner, og han beskrev det som en lettelse da Finn Sjue et års tid senere banket på døren og sa at sentralkomiteen «hadde bestemt at (han) skulle flytte til Oslo for å bli redaktør av Klassekampen». Redaktørjobben bidro til å definere Egil Fossum liv i retning av journalistikken. Marxist-leninismen la han senere fra seg.

Et annet essay handlet om hans livslange forhold til palestinerne, publisert i tidsskriftet Internasjonal politikk i 2005. Det åpnet med en erindring fra en junidag i 1967, da han satt på terrassen på Institutt for fredsforskning i Frognerseterveien sammen med mentoren Johan Galtung. Da den konservative studentassistenten la frem sitt syn på den pågående seksdagerskrigen, sa Galtung: «Egil, hvor uvitende går det an å være?» Etter hvert førte dette til at hans konservative verdensbilde forsvant.

Senere flyttet familien til Egypt, da kona Synne Holan jobbet ved det palestinske sykehuset i Kairo. Egil Fossum utviklet dyp kunnskap om forholdene i Midtøsten, og har fortalt at han «ble sterkere grepet av palestinernes skjebne enn av noen annen sak», noe han skrev om i flere sammenhenger. Men mange års reiser i Midtøsten åpnet også engasjement for et bredt spekter av regionens utviklingstrekk, og det resulterte blant annet i boken Hos de kristne i Midtøsten: fra Alexandria til Aleppo. Her utforsket han historiene til alt fra palestinske nonner til koptiske geistlige og mange «alminnelige» kristne, fra armenere til syrere.

Vi var mange som satte stor pris på Egil Fossum. Han var populær blant studentene, og fikk mange venner blant kollegene på det som nå heter OsloMet. Han hadde en svært fin og raus personlighet, og forble en belest og interessant samtalepartner til det siste. Mange vil savne ham. Våre varmeste tanker går nå til Synne, barn og barnebarn.

Birgitte Kjos Fonn, professor i journalistikk, koordinator for masterutdanningen i sakprosa, OsloMet

Dette minneordet ble først publisert i Klassekampen 13. august 2021. Egil Fossum bisettes fra Fagerborg kirke fredag 20. august.

Powered by Labrador CMS