Rektor ved uiT Norges arktiske universitet inviterer til styremøte torsdag 13. juni. Foto: Siri Øverland Eriksen
Rektor ved uiT Norges arktiske universitet inviterer til styremøte torsdag 13. juni. Foto: Siri Øverland Eriksen

Direkte fra styremøtet ved UiT Norges arktiske universitet

Direkte. Følg styremøtet ved UiT Norges arktiske universitet fra klokken 09.00 torsdag 13. juni.

Publisert   Sist oppdatert

(Stream til møtet både før og etter lunsj finner du under dagsorden)

Saker på dagsorden

S 14/19: Forespørsel fra Nordland fylkeskommune om mulig overtakelse av Nordland kunst- og filmfagskole

S 15/19: Intern hovedfordeling av budsjett 2020

S 16/19: Årsrapport for Læringsmiljøutvalget ved UiT for studieåret 2018/2019

S 17/19: Oppfølging av strukturreformen - måltall fra UiT Norges arktiske universitet

S 18/19: Behandling av rapport fra arbeidsgruppe om utvikling av lektorutdanningen

S 19/19: Redusering av midlertidighet ved UiT Norges arktiske universitet

OS 11/19: Rapport fra utdanningssamarbeidsutvalget:"Sammen om kunnskap for en nordvendt framtid"

OS 12/19: Saker behandlet av rektor på fullmakt 05.03.19 - 05.06.19

OS 13/19: Oppfølging av rapport om organisering av universitetspedagogikk ved UiT

OS 14/19: Budsjett- og økonomirapport for 1. tertial 2019

OS 15/19: Rektors muntlige orientering

OS 16/19: Status virksomhetsplan pr mai 2019

OS 17/19: Universitetes eierskap i NORUT Narvik

Møtet fra 9-12.00

Møtet etter lønsj fra 13-15.30