Styrevedtak i strid med sentrale mål

PublisertFredag, 6. januar 2017 - 11:42-OppdatertFredag, 6. januar 2017 - 17:20

Ragnar Audunson, doktorgradsprogrammet i bibliotek- og informasjonsvitenskap
Astrid Bergland, doktorgradsprogrammet i helsevitenskap
Håvard Helland, doktorgradsprogrammet i profesjonsstudier
Halla Bjørn Holmarsdottir, doktorgradsprogrammet i utdanningsvitenskap
Amy Østertun Geirdal, doktorgradsprogrammet i sosialt arbeid og sosialpolitikk
Ingunn Sandaker, doktorgradsprogrammet i adferdsvitenskap

Meninger · Høgskolen i Oslo og Akershus. Ansatte knyttet til flere doktorgradsprogram på Høgskolen i Oslo og Akershus er bekymret for konsekvensene av et styrevedtak, og de håper høgskolens ledelse kan reversere vedtaket.

Styret på Høgskolen i Oslo og Akershus (HIOA) har gjort vedtak som innebærer en avvikling av ordningen med utenlandsstipend for doktorgradskandidater. Situasjonen som er oppstått er svært uheldig, og står stikk i strid med to sentrale strategiske mål for høgskolen:

For det første målet om økt internasjonalisering. Doktorgradskandidatenes mulighet til et lenger opphold ved et utenlandsk universitet, er en viktig del av forskningens internasjonalisering.

For det andre målet om økt kvalitet på ph.d-utdanningene. At doktorgradskandidatene våre har mulighet til et opphold ved et universitet og i et forskningsmiljø som ligger i den internasjonale fronten på det aktuelle forskningsfeltet, betyr mye også for kvaliteten. Når støtteordningene forsvinner, vil ventelig antallet stipendiater som reiser ut reduseres, og dermed også sannsynligheten for å nå disse målene.

I 2016 var potten på 750.000 kroner. Det er ikke mye i HiOA-sammenheng, men har betydd mye for mange doktorgradskandidater. Det bør være en enkel sak for høgskolens ledelse og rette opp dette uheldige vedtaket.

 

Ved å melde deg på vil du jevnlig få nyhetsbrev fra Khrono på epost.

Tips oss gjerne om aktuelle saker på tips@khrono.no.

Vennlig hilsen Tove Lie,
ansvarlig redaktør, Khrono

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Har du fått med deg?