Studentombud til Tromsø også

Publisert - Sist oppdatert

Landets nordligste universitet får studentombud fra høsten.

– Det er utrolig viktig for studentene at det kommer flere studentombud på norske høyere utdanningsinstitusjoner, og vi er glade for at vi nå får etablert et slikt ombud ved UiT, sier Daniel Hermansen, som er leder for Studentparlamentet, ifølge en pressemelding.

Universitetet i Oslo (UiO) har hatt studentombud siden 2012, og ifølge Hermansen viser erfaringene derifra at behovet er stort for en nøytral og rådgivende part i klagesaker mellom student og universitet. Både Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) og Universitetet i Stavanger (UiS) har fulgt UiOs eksempel, og nå kommer også UiT etter som den fjerde i Norge

Studentparlamentet ved UiT Norges Arktiske Universitet har i flere år jobbet for å få opprettet et studentombud.  Nå blir det en realitet i samarbeid med Norges arktiske studentsamskipnad. Etter planen skal studentombudet være på plass fra semesterstart.

Studentombudets hovedoppgave vil være å følge opp studentenes rettigheter og plikter over for universitetet og de forskjellige instituttene. Det skal være en uavhengig bistandsperson som kan gi studenter råd og hjelp i saker knyttet til deres studiesituasjon.

Det er Norges arktiske studentsamskipnad som ansetter studentombudet, og administrerende direktør Hans Petter Kvaal er sikker på at de vil få søknad fra flere gode kandidater.

– Stillingen er nyopprettet og kandidaten får alle muligheter til å være med å utforme sin egen arbeidssituasjon. Vi synes opprettelsen av et studentombud er et stort steg i riktig retning for studentene ved UiT, Hans Petter Kvaal, adm.dir i Norges arktiske studentsamskipnad som ansetter studentombudet.