Hege Nilssen ny direktør i Udir

Publisert - Sist oppdatert

Hege Nilssen (47) blir direktør for det nye Utdanningsdirektoratet.

Hege Nilssen (47) skal lede et nytt direktorat med nytt mandat og en helt ny organisering, og arbeidet med IKT-satsing vil stå sentralt.

— Hennes brede ledererfaring og innsikt i kunnskapssektoren gjør henne godt rustet for jobben, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding, sendt ut etter oppnevningen i statsråd fredag.  

Nilssen har vært konstituert direktør for Utdanningsdirektoratet siden mai 2016 da tidligere direktør, Petter Skarheim, gikk til stilling som departementsråd i Kunnskapsdepartementet. 

Før dette var hun blant annet divisjonsdirektør i Utdanningsdirektoratet og sekretariatsleder for Ludvigsen-utvalget. 

Det nye Utdanningsdirektoratet med ansvar for barnehage, grunnopplæring og IKT er en sammenslåing av Utdanningsdirektoratet og Senter for IKT i utdanningen og etableres formelt 1. januar 2018.

IKT-senteret og Utdanningsdirektoratet er nå i gang med en fusjonsprosess, og jeg gleder meg til å lede den prosessen. Vi skal bygge en ny organisasjon, og vi har dyktige medarbeidere til oppgaven, sier Hege Nilssen ifølge den samme pressemeldingen. 

Valg. Sindre Kristian Alvsvåg tar over som leder for Studenttinget i Trondheim fra nyåret. Han vil skape steder der studenter kan bygge klassetilhørighet.