Mener kulturendring må til for bedre innovasjon

Publisert - Sist oppdatert
<span class="caps">BI</span>-professor Torger Reve og Scott Stern, professor of Management of Technology på <span class="caps">MIT</span> lærte bort metode i regional utvikling, innovasjon og entreprenørskap til rektorer og ledelse i Osloregionen.

BI-professor Torger Reve og Scott Stern, professor of Management of Technology på MIT lærte bort metode i regional utvikling, innovasjon og entreprenørskap til rektorer og ledelse i Osloregionen.

Torger Reve tok initiativet til et helt spesielt omstillingsprosjekt på Sør- og Vestlandet etter en modell utarbeidet i Boston. Han mener Oslo-regionen har en lang vei å gå for å bli den innovasjonshovedstaden man ønsker å være.

Den store oljenedturen i Norge tok ordentlig fart i starten av 2015. De som fikk merke nedgangen først og fremst var bedrifter og ansatte på Sør- og Vestlandet. 

Regionen har som en konsekvens av dette de siste årene blant annet blitt tilført en rekke nye studieplasser i høyere utdanning for å kompensere for utfordringene oljefallet har skapt.

Sørlandets Kompetansefond ville gripe fatt i situasjonen og tok initiativ til at fire nettverk og industriklynger i kystregionen fra Sørlandet til Ålesund skulle delta i et 2-årig Regional Entrepreneurship Acceleration Programme (REAP) og er et toårig kurs/konsulentprogram som er utarbeidet ved MIT i Boston.

Med entreprenørene som kjerne

Utgangspunktet for det som er blitt kalt REAP og som er en metode som er att i bruk mange steder i verden, er Bostonmiljøets observasjoner om hva som må til i økosystemet rundt entreprenørene for å hjelpe fram nye kompetansebedrifter og nye arbeidsplasser.

Man sier gjerne at entreprenører ofte forlater universitetene, fordi de ikke passer inn i systemet. Jeg er redd det er fryktelig sant, og at det er Akilles-hælen for vår suksess med innovasjon og entreprenør-skap.

Mari Sundli Tveit
Rektor, NMBU

Torger Reve, professor på BI, har ledet arbeidet på Sørvestlandet og torsdag var han og Scott Stern, professor ved MIT og en av verdens ledende akademikere på innovasjon, til stede for å fortelle rektorer og sentrale personer i universitets- og høgskolesektoren i hovedstadsområdet om sine erfaringer.

Rektor på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), Curt Rice (i midten over), hadde tatt initiativ til det han kalte Oslo rector summit, der hovedspørsmålet som ble stil var: «tHvordan skal Oslo bli en innovasjonshovedstad?».

— Gode på startups

Et av mange poeng fra Reve er at i Norge er vi gode til å etablere nye virksomheter men vi lykkes ikke særlig bra med å utvikle nye globale vekstbedrifter.

— Gjennom REAP-programmet ønsker man å utvikle en vekststrategi hvor fokus flyttes fra antall startups til virksomheter med vekstpotensiale, såkalte scaleups. Disse scaleups utgjør kanskje 1 prosent av nyetableringene men står for potensielt 70 prosent av de nye arbeidsplassene, forklarte Reve (bildet under) i sitt foredrag.

— I din presentasjon oppfattet vi at du vektla behovet for fysisk samlokalisering av kapital, entreprenører og forskere?

— Ja, vi tror det er svært viktig at veien er kort mellom de ulike partene hvis man skal lykkes med omstillingen og virkelig kunne få nytt liv i arbeidet med innovasjon og entreprenørskap i Norge, sier BI-professoren.

— Forskningsparken må endres

Reve trekker fram at Forskningsparken vis a vis Universitetet i Oslo var tenkt som et slik sted.

— Men i dag sitter det jo knapt annet enn forskere der. Skal man lykkes må man ha entreprenører og kapital inn i ett og samme bygg. sier han.

Reve trekker fram at det man en kulturendring til og at han oppfatter at eksempelvis Universitet i Oslo fremdeles er for lukket med tanke på virkelig å få fart på innovasjon og entreprenørskap knyttet til universitetets forskningsmiljøer.

— Universitetet i Bergen var også tilsvarende lukket tidligere, men nåværende rektor, Dag Rune Olsen, har klart å åpne opp på en ny måte, og det skjer svært spennende ting i Bergen i kjølvannet av dette, mener Reve.

Kahoot-gründer inspirerte

Blant deltakerne på Curt Rice sitt rector summit var rektor på NMBU, Mari Sundli Tveit. Hun trekker fram foredraget til Kahoot-gründer, Johan Brand som spesielt inspirerende.

— Når Johan Brand sier at han ser et stort ubrukt potensiale for entreprenørskap og innovasjon på universitetene blir jeg både veldig glad, men også inspirert, sa Tveit i panelsamtalen i etterkant av blant annet Brands innlegg.

I ett blogginnlegg publisert i etterkant av dagens seminar legger Tveit blant annet til:

— Man sier gjerne at entreprenører ofte forlater universitetene, fordi de ikke passer inn i systemet. Jeg er redd det er fryktelig sant, og at det er Akilles-hælen for vår suksess med innovasjon og entreprenørskap. De som tenker utenfor boksen og tar risiko blir ikke belønnet i akademia. Det å feile er ikke forstått som en nødvendig del av læringsprosessen, og som en del av veien mot suksess. Vi må endre tankegangen. Innovasjon er ikke noe vi kan begynne å tenke på først etter man har gjennomført forskningen og opplæringen og utdanningen - det må være en integrert del.

Se også: Les hele blogginnlegget til rektor Tveit her

Fakta

MIT REAP

REAP står for Regional Entrepreneurship Acceleration Programme (REAP).

Er et toårig kurs/konsulentprogram som er utarbeidet ved MIT i Boston.

Sørlandets Kompetansefond grep fatt i programmet og tok initiativ til at fire nettverk og industriklynger i kystregionen fra Sørlandet til Ålesund har gjennomført et slikt program fra 2015-17.

Arbeidet ble initiert av kompetansefondets styreleder, BI-professor Torger Reve.

I utgangspunktet krever MIT at deltakende regioner bør ha 3 millioner innbyggere. I mangel av noe slikt i Norge konstruerte Reve en spesiell South West Norway «kystregion» fra Sørlandet via Stavanger og Bergen til Ålesund.

Regionen har stor oljeavhengighet og et stort omstillingsbehov. Det gir spesielt god timing for et REAP program.

Fire klyngeorganisasjoner har stått for den lokale forankringen og koordineringen: GCE NODE, Greater Stavanger, GCE Subsea og GCE Blue Maritime.

Kilde: Sørlandets kompetansefond

 

Organisasjon. Regjeringen deler ut støtte etter søknad til studentorganisasjonene hvert år. Denne sommeren er det fagskolestudentene som kan smile bredest når departementet har fordelt nær 8 millioner.