Krever mer praksis på alle studieretninger

Publisert - Sist oppdatert
Studentleder Svend Sondre Frøshaug ved <span class="caps">NIH</span> mener det er nyttig at studentene er aktive utenom studiene. Foto: Lena Øien Foto:

Studentleder Svend Sondre Frøshaug ved NIH mener det er nyttig at studentene er aktive utenom studiene. Foto: Lena Øien Foto:

Svend Sondre Frøshaug ved Idrettshøgskolen har brukt sitt år som studentleder på en egen melding om studiekvalitet for sine studenter, og spiller inn mer praksis i høgskolens utdanninger.

Svend Sondre Frøshaug er straks ferdig som leder for studentstyret ved Norges Idrettshøgskole (NIH). Studentene der skal delta i to valg neste uke.

— Hva er de tre viktigste tingene studentene ved NIH sitter igjen med etter ditt år som leder?

— Vi har jobbet mye med studiekvalitet, og forsøkt å få institusjonen til å svare på punktene som kom i kvalitetsmeldingen. Vi har laget vår egen melding om studiekvalitet for NIH som vi nå forsøker å implementere, forteller han.

— Videre kommer vi nesten ikke unna åpningen av nye NIH, skulle vært åpnet til studiestart. Det er viktig og noe vi har jobbet en del med, nå skal den visst åpnes til nyåret.

Frøshaug forteller at et har vært viktig for studentstyret å jobbe med praksis i studiene, og å styrke kontakten med arbeidslivet.

Jeg vil ha flere studentboliger, gitt at det ikke går utover idrettsanleggene under
samskipnaden.

Svend Sondre Frøshaug
Studentleder, Norges Idrettshøgskole

— Dette har vært spennende å jobbe med. Nå som studieporteføljen skal endres i 2018, står det et krav fra studentene om mer praksisrettede tilbud i alle studieretninger.

Kvalitetsmelding mer enn et pent papir

— Hvem håper du blir kunnskapsminister etter valget?

— Det har jeg ikke noen sterk formening om.

— Har du noen råd til den det blir, da?

— Ja, å fortsette å gjøre seg synlig og tilgjengelig for studentene, og lytte til oss. Jobbe for at kvalitetsmeldingen skal bli noe mer enn et pent papir, og sørge for at institusjonene bruker det til å bedre studiekvaliteten, sier han.

— Ville du ha valgt mer i studiestøtte eller flere studentboliger?

— Jeg vil ha flere studentboliger, gitt at det ikke går utover idrettsanleggene under samskipnaden, sier han bestemt.

— Mener du heltidsstudenten viktig?

— For oss på NIH er det veldig viktig at man er engasjert også ved siden av studiene. Idretten er slik at det ikke er flust av muligheter som kaster seg over deg når du er ferdig, derfor er det sunt og fruktbart når studentene er aktive også utenom studiene.

Lite miljø en fordel

— Trakassering har vært sommerens tema i sektoren. Vet studentene hvor de kan gå for å si fra om denne type alvorlige hendelser, og er studentene hos dere godt nok i varetatt på dette området?

— Ja, jeg tror vi har et system som gjør at man fanger slikt opp på NIH. Fordelen vår er at vi er såpass små at det er veldig tett kontakt, det er lett å kontakte studentdemokratiet og studieseksjonen, så jeg tror det er enklere her enn andre steder, sier han og legger til at det også har vært på agendaen i høgskolestyret.

— Har studentene sterke nok rettigheter på slike ting?

— Jeg husker at landsmøtet i Norsk studentorganisasjon i 2016 vedtok en resolusjon på bakgrunn av at studenter ikke har lovfestede rettigheter på lik linje med lever i grunnskolen, så vi studenter står nok mer utrygt der ja.

Gått gradene

— Hvordan havnet du i lederstolen?

— Det var vel det at jeg startet å engasjere meg litt i foreningsliv i starten, jeg syntes det var gøy å skape arrangementer og tiltak, ble engasjert i Kulturstyret og Velferdstinget, og etter et år stilte jeg til valg som leder og ble valgt.

— Veldig trivelig, legger han til.

— Hvordan engasjerer man best studenter?

— Først og fremst må det være god informasjon tilgjengelig. Det er vanskelig å engasjere seg i noe man ikke vet noe om, eller har interesse av, og mye lettere når man vet hva det betyr for en selv.

Støtter gratisprinsippet

— Hvilket parti er best på høyere utdanning?

— Arbeiderpartiet?

— Jaha, hvorfor?

— Fordi de støtter oppunder gratisprinsippet i høyere utdanning.

— Det er jo flere som gjør det?

— Joda. Men vi lar det stå sånn.

Fusjonert nok

— Har man fusjonert nok innen høyere utdanning, eller bør det gjøres mer?

— Nå er det nok.

— Men bør det være ett eller to universiteter i nord?

— Med mindre de selv føler en hensikt med det, er det vel helt fint at det er to.

— Hvem blir det neste universitetet i Norge?

— Innlandet?

Fakta

Svend Sondre Frøshaug

Leder for studentstyret ved Norges Idrettshøgskole.

Alder: 25.

Oppvokst: Trøgstad.

Utdanning: Bachelor i idrettsvitenskap, spesialisering i idrettsbiologi. Tar master i idrettsvitenskap, sports management.

Hvilken bok leste du sist, og hvorfor? «Sønnen» av Jo Nesbø, fordi jeg nettopp hadde lest den siste boken hans og da fikk lyst til å lese en tidligere en også.

Del en kulturopplevelse som har gjort inntrykk på deg: Tilfeldigvis var jeg nede på Sørenga og tok en is hin dagen, da var det konsert med noko vikingmusikk? Det var egentlig veldig kult og random, kanskje mest fordi det var så tilfeldig.

Hva gjør du om ti år? Da jobber jeg et eller annet sted i den organiserte idretten, og så suller jeg rundt og finner orienteringsposter i skogen, tenker jeg.

Fakta

Studentledere 2017

  • Følg Khronos serie med intervjuer med studentlederne ved landets høgskoler og universiteter:

Mats Johansen Beldo, leder av Norsk studentorganisasjon: Vi kan gå glipp av fremtidige statsministere

Jens Lægreid ved Universitetet i Oslo: Vil gjøre studiehverdagen til mer enn bare bøker

Håkon Randgaard Mikalsen ved Universitetet i Bergen: Tar gjerne Brækhus som neste kunnskapsminister

Marte Øien ved NTNU: Vil teste automatisk begrunnelse på NTNU

Kevin Hovdahl Holmli ved Nord universitet: Heller ett universitet i sør enn ett universitet i nord

Jørgen Sjøberg ved Universitetet i Stavanger: Trakassering underbygger behovet for en læringsmiljølov

Simen Oftedahl ved Høgskolen i Sørøst Norge: Dagens studiestøtte er god nok

Ole Kristian Bratset i Association of Norwegian Students Abroad (ANSA): Vi må innse vår nasjons begrensninger

Rune Keisuke Kosaka ved Høgskolen i Oslo og Akershus: Denne sommeren har vist at studentenes vern bør styrkes

Gaute Myhren Kornberg ved Høgskolen i Innlandet: Innlandet-studentar for automatisk grunngjeving

Nikolai Refshal Hansen ved Høgskolen i Østfold: Det er viktigere med bunnsolide bachelorer enn målløse mastere

Kai Steffen Østensen ved Universitetet i Agder: Heltidsstudenten kan bety et helt nytt kunnskaps-Norge

Jonas Wettre Thorsen ved NMBU: Vil ha rom for mer risiko i forskningen

Karoline Kongshaug ved NHH: Heller god høgskole enn et middels universitet

Håvard Bjørnerem ved Høgskulen i Volda: Volda-studenter klarer seg med studiestøtten

Andreas Kustås ved Handelshøyskolen BI: Nyttig med arbeid utenom studiene

Svend Sondre Frøshaug ved Norges Idrettshøgskole: Krever mer praksis på alle studieretninger

Jonas Oliver Hui Dahl ved Høgskulen på Vestlandet: Å bli lærd er en heltidsjobb

Forsking. Trond Markestad er kanskje mest kjent som legen som oppdaga årsakene til krybbedød: Mageleie. Framleis er det barn professor emeritusen forskar på.