44 vil bli forskningsdirektør

Publisert - Sist oppdatert
Christen Krogh sluttet som forskningsdirektør 15. januar. Kari Kjenndalen er konsitutert som ny direktør. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Christen Krogh sluttet som forskningsdirektør 15. januar. Kari Kjenndalen er konsitutert som ny direktør. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

De siste årene har det vært hyppige utskiftninger av forskningsdirektører ved HiOA. Nå har stillingen vært utlyst igjen, og 44 søkere har meldt seg.

Blant søkerne er prodekan og førsteamanuensis Ivan Harsløf ved Fakultet for samfunnsfag og professor Halla Bjørk Hilmarsdottir ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier.

Kari Kjenndalen, som er konsituret som forskningsdirektør etter at Christen Krogh sluttet 15. januar, forteller at hun ikke søkt jobben.

Stillingen er utlyst både nasjonalt og internasjonalt. Av de 44 søkerne, kommer 35 via den internasjonale utlysningen. I alt 17 av de 44 søkerne har fått innvilget konfidensiell behandling av søknadene sine.

Blir kort tid i jobben

De siste årene har ingen forskningsdirektør ved høgskolen sittet i mer enn to år. Nåværende direktør i NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning), Sveinung Skule, hadde jobben i 2008 og 2009, før han overlot stafettpinnen til nåværende direktør ved Lillehammer museum, Jostein Skurdal. Han sluttet også etter to år og ble etterfulgt av Christen Krogh, som nå er blitt avdelingsdirektør i  Forskningsrådet og skal jobbe med videreutvikling av instituttsektoren.

Alle tre avviser at det var problemer ved stillingen som gjør at det er stor gjennomtrekk.

— Tvertimot, det var en spennende utfordring å være på å få fasong og fart på forskningssatsingen ved høgskolen. Jeg var egentlig lei meg for å dra fra halvgjort jobb, men da jeg fikk tilbud om stillingen som direktør ved NIFU kunne jeg ikke si nei, sier Sveinung Skule, som legger til at han synes det er leit at det er så stor gjennomtrekk i stillingen.

Jostein Skurdal, som for tre uker siden overtok som direktør ved Lillehammer museum, sier at han synes jobben som forskningsdirektør ved HiOA var en spennende og flott jobb. Han ukependlet imidlertid til hjemmet i Lillehammer, og valgte å si ja da han fikk tilbud om stillingen som forskningssjef ved NINA (Norsk institutt for naturforskning) i byen.

— Jobben på HiOA var interessant og midt i skjæringsfeltet mellom fag og administrasjon. Det er mange spennende fagmiljøer ved høgskolen, og jobben var spennende. Det var andre, familiære årsaker til at jeg sluttet, sier han.

Likte jobben

Christen Krogh understreket i et intervju med Khrono nylig at han ikke slutter fordi jobben ikke var spennende nok, men fordi han fikk en ny mulighet som han synes var enda mer spennende.

— Men noe må det være når alle slutter etter ganske kort tid?

— Jeg skjønner spørsmålet ditt, men jeg kan altså bare svare for meg selv. Jeg synes jobben her har vært utrolig spennende og lærerik. Som forskningsdirektør har man lite direkte formell innflytelse, men jeg synes både vi har fått til en del i min tid her, og at jeg har jobbet godt opp mot både rektoratet, dekaner og de andre direktørene. Etter mitt syn fungerer den faglige og administrative ledelsen godt sammen, sa han i intervjuet med Khrono.

Internasjonal bredde

35 av søkerne kom gjennom den internasjonale utlysningen, som ble gjort via kanalene LinkedIn, Euraxess, Academicposition.com og Eures.  Av disse kom de fleste, 21 søkere, via LinkedIn. I tillegg har både den norske og internasjonale versjonen ligget ute på nav.no, hioa.no og finn.no.

Seniorrådgiver Randi Skovli ved HR-avdelingen er fornøyd med at det har kommet såpass mange søkere.

— Det er mange søkere og vi er fornøyde med at vi har fått en stor, internasjonal bredde. Det er spennende at HiOA er attraktiv internasjonalt, sier hun.

I hemmelighet

Hele 16 av de 35 internasjonale søkerne har fått innvilget konfidensiell behandling, mens en av de ni som svarte på den norske utlysningen har fått det.

— Det er kanskje mange, men det har med stillingens art å gjøre. Det er en krevende, tung stilling, sier hun.

HiOA forholder seg til offentlighetslovens bestemmelser når det er vurdert om søkere kan få konfidensiell behandling. Søkerlister i offentlig virksomhet er i utgangspunktet offentlige, men det kan gjøres unntak fra innsyn dersom søkeren ber om det.

«Ved vurderinga av om ei slik oppmoding skal takast til følge, skal det leggjast vekt på om det knyter seg særleg offentleg interesse til stillinga» står det i loven.

HR-avdelingen ved HiOA har vurdert at stillingen som forskningsdirektør ved høgskolen er av denne typen offentlig interesse.

Fakta

Ny forskningsdirektør

Det er i alt 44 søkere på stillingen.

35 av dem svarte på den internasjonale utlysningen, mens 9 svarte på den norske.

I alt 17 søkere har fått innvilget konfidensiell behandling av sine søknader.

Det er to offentlige søkere fra HiOA: Prodekan for FoU Ivan Harsløf ved Fakultet for samfunnsfag og professor Halla Bjørk Holmarsdottir ved Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier.

Noen av de andre søkerne:

  • Brynjar Fowells, lege og forsker Landmark ved Sykehuset innlandet
  • Harald Botha, seniorrådgiver ved NordForsk
  • Till Christopher Lech, spesialrådgiver i Norges forskningsråd
  • Trine Johansen Meza, assisterende avdelingsdirektør i tilsynsavdelingen i NOKUT
  • Eirik Torsheim, farmasøyt og daglig leder i Torsheim Pharmaceuticals
  • Saima Sultana Kazi, postdoktor ved Institutt for energiteknikk
  • Biplab Kumar Datta, programsjef ved Kongsberg Devotek

Ifølge utlysningen skal forskningsdirektøren lede høgskolens avdeling for forskning og bibliotek, med fagområde innen forskningsadministrasjon, internasjonalisering av forskning, kommersialisering, læringssenter og bibliotek. Direktøren skal være forskningstrategisk rådgiver for høgskoleledelsen og vil ha en viktig rolle i høgskoledirektørens lederteam.

Samarbeid. OsloMet-rektor Curt Rice er redd U5-gruppen vil konkurrere med UHR, og dermed svekke interesseorganisasjonen. Studentene opplever deres speiling av samarbeidet som uproblematisk, men foreslår at rektorsamarbeidet tas opp i UHR.