Vil ha stolte ansatte og studenter

Publisert - Sist oppdatert
Foto: Tom Benjaminsen

Foto: Tom Benjaminsen

«Support the staff. Match people and opportunities. Stay out of the way.» Professor Curt Rice har lånt sin overordnede ledelsesfilosofi fra en av Google-gründerne.

Lingvistikkprofessoren, og den tidligere prorektoren, ved Universitetet i Tromsø, Curt Rice (52) , er en av 14 søkere til rektorstillingen ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). 

— Hvorfor bør akkurat du bli rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus, og hvilke av dine egenskaper vil høgskolen ha spesielt nytte av?

— Det korte svaret er at jeg bør bli rektor hvis komitéen finner ut at jeg er en god match for HiOA, at jeg er den som kan lede HiOA til de målene styret har satt i strategien. Jeg mener jeg har egenskaper, ferdigheter og erfaringer som passer med det som høgskolen trenger. Jeg har f.eks. tung erfaring fra utvikling og ledelse av forskningsmiljø, jeg har ledet et nasjonalt arbeid om forskningsbasert utdanning på bachelornivå og jeg har vært tett involvert i ledelsen av vellykkede fusjonsprosesser, sier Rice.

— Den type ledelse som jeg er opptatt av handler om medbestemmelse, prosesser og akademisk frihet. Jeg mener at en rektor skal legge til rette for vitenskapelig ansatte slik at de kan gjøre jobben på best mulig måte. Det har jeg erfaring med, og har lykkes med, i de andre jobbene jeg har hatt, sier han.

Jeg er tilhenger av mangfold i alle sammenhenger, også i høyere utdanning. Det er ikke noe mål å bli lik <<alle andre>>.

Curt Rice
Professor og søker på rektorstillingen ved HiOA

— Hva mener du er de største utfordringene for Høgskolen i Oslo og Akershus de nærmeste fire årene?

— Sett fra mitt ståsted er det særlig to hovedutfordringer: For det første handler det om å ta den plassen HiOA burde ha i en nasjonal og internasjonal sammenheng. Høgskolen må være en premissleverandør for profesjonsutdanning, rett og slett en rollemodell for resten av sektoren, når det gjelder de utdanningene som tilbys her.  Dette innebærer blant annet å gå ut med de gode fortellingene, og være tilstede i det offentlige rom. Man må bygge allianser med framtidige arbeidsgivere til studentene. Som landets største høgskole må vi ta den plassen, og ta ansvar for å lede i sektoren.

— Det betyr blant annet å ta ansvar for, og delta i, offentlig debatt om høyere utdanning og forsking, være tilstede der debatten føres og være synlige, sier Rice.

— Den andre hovedutfordringen er å bli universitet. Det står i strategien, den beslutningen er tatt og jeg har ingen intensjoner om å legge opp til omkamp om det. Jeg vil jobbe for å oppnå det målet. Når det er sagt, så synes jeg ikke alt står og faller på statusen. Universitet eller ikke er et spørsmål HiOA ikke har styring over selv, det er en politisk beslutning. HiOA skal ha fokus på kvalitetsheving og aktiviteter som forskningsbasert utdanning, og man må bli enda bedre på forskning og utviklingsarbeid. Dette kan og skal vi bli bedre på uansett. Målet om å bli universitet, har styret satt. Så må vi definere underprosjekter som bidrar til det og som gjør at man kommer til å nå dit, for å bli et godt universitet. Ikke et universitet likt alle andre, men et spisset universitet. Jeg er tilhenger av mangfold i alle sammenhenger, også i høyere utdanning. Det er ikke noe mål å bli lik «alle andre», sier professor Rice.

— Hvis du blir rektor, hva tror du at du kommer til å  se tilbake på som de viktigste seirene etter fire års virke som rektor?

— Dette er et stort og viktig spørsmål og jeg blir veldig ydmyk overfor det. Men jeg håper at ansatte og studenter vil ha en sterkere tilhørighet til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)  som institusjon. Jeg håper at de vil være stolte av det som skjer her - og at de vil brenne etter å fortelle omverden om det, sier Rice.

— Jeg håper også at HiOA vil bli sett på som en sentral og viktig aktør i det nasjonale høyere utdanningslandskapet og at vi har inntatt en sterkere posisjon internasjonalt. Vår merkevare vil være tydeligere, sterkere, og bygd på det fantastiske arbeidet som blir gjort av ansatte og studenter, sier han.

— Hvordan vil studentene på HiOA merke at du blir rektor?

— Studentene kommer til å oppleve meg som en tilgjengelig og tilstedeværende partner - der målet er å skape den gode utdanningen og den gode opplevelsen som student. Jeg håper studentene opplever meg som person som bryr seg om andre. Unge mennesker som vil lære mer motiverer meg til å prestere så godt jeg bare kan, sier Curt Rice, som avslutter med sitatet han har lånt fra Larry Page, en av Googles grunnleggere, når det gjelder lederstil: 

— Sitatet mener jeg passer bra for ledelse i universitets- og høgskolesektoren også er:

«Support the staff. Match people and opportunities.  Stay out of the way.»

— Alle de tre delene skal jeg bestrebe meg på å oppfylle, sier professor Curt Rice.

Fakta

Rektorjakten

14 har søkt stillingen som rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus, en av dem er konfidensiell.

Innstillingen skal foreligge senest 16. mars. Høgskolestyret skal ansette rektor 24. mars.

Khrono har kontaktet alle offisielle søkere som har doktorgrad, og bedt om intervju om hvilke utfordringer og muligheter de ser for HiOA.

Her er spørsmålene vi har stilt: 

 • Hvorfor bør akkurat du bli rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus og hvilke av dine egenskaper vil høgskolen ha spesiell nytte av?
 • Hva mener du er de største utfordringene for Høgskolen i Oslo og Akershus de nærmeste fire årene?
 • Hvis du blir rektor hva tror du at du kommer til å  se tilbake på som de viktigste seirene etter fire års virke som rektor?
 • Hvordan vil studentene på HiOA merke at du blir rektor?

Vi har kontaktet

 • Frode Eika Sandnes (45), Morten Irgens (55), Nina Waaler (55), Ragnhild Solheim (56), Curt Rice (52), Erlend Kvaal (61), Peter Wide (60), Terje Gjengedal (56), Lydia Evdoxiadi .

Så langt har disse takket nei til intervju:

 • Nina Waaler, Morten Irgens, Peter Wide. 
 • Lydia Evdoxiadi har så langt ikke svart på våre henvendelser.

Publisering:

Fakta

Søkere rektor HiOA

Disse 14 har søkt rektorjobben ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA):

Interne søkere

 • Prorektor for forskning Frode Eika Sandnes (45),
 • Forskningsdirektør Morten Irgens (55)
 • Dekan ved Fakultet for helsefag, Nina Waaler (54) (bildet under)

Eksterne søkere

 • Professor Curt Rice (bildet under) (52) ved Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet.

 • Professor Erlend Kvaal (61), regnskap og revisjon ved handelshøyskolen BI.
 • Professor Peter Wide (60) er svensk og var inntil nyttår engasjert som leder av Senter for teknologi og maritim ledelse ved Handelshøyskolen i Bodø, som er en del av Universitetet i Nordland.
 • Terje Gjengedal (56), konsernsjef ved Sogn og Fjordane energi og tidligere professor på NTNU.
 • Søker unntatt offentlighet (mann)
 • Forskningsdirektør Ragnhild Solheim (56) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) (bildet under)

 • Richard Brooks er advokat og leder av et advokatfirma i Toronto i Canada.
 • Salman Kahn (38) fra Jessheim har oppgitt jobbtittelen senior-controller.
 • Sivilingeniør Eirik Lindberg (63) i Sandvika driver eget firma, ifølge LinkedIn innen prosjektledelse og coaching.
 • Helene Nordstrøm (55) fra Ystad er ifølge søkerlisten gymnaslærer.
 • Greske Lydia Evdoxiadi skal være flytteekspert med doktorgrad og har adresse Athen (bildet under).

Vestlandet. Forskerskolen for doktorstudenter innen utdanningsforskning er et samarbeid mellom to universiteter og fire høgskoler, hvorav to private. Offisiell åpning skjer til semesterstart.