Høgskolens lederkonsulenter har styreleder fra HiOA

Publisert - Sist oppdatert

HiOA-professor Jan Grund er nå styreleder i det selskapet som HiOA har kjøpt konsulenttjenester fra.

Det private konsulentselskapet Agenda Kaupang vant høsten 2011 HiOAs offentlige anbudskonkurranse om konsulenttjenester på virksomhetsstrategi og lederutvikling.

En kjent lederprofil på høgskolen og tidligere prorektor ved BI og rektor ved Høgskolen i Akershus, HiOA-professor Jan Grund (bildet over), er nå styreleder i Agenda Kaupang.

Dr. juris og førsteamanuensis på HiOA, Jens Petter Berg mener dette er oppsiktsvekkende. Jan Grund selv presiserer at han har gått inn lenge etter at kontrakten med HiOA ble realitet. Administrerende direktør på HiOA, Ann Elisabeth Wedø, peker på at Grund ikke er en del av ledergruppa ved høgskolen, og derfor ser hun ikke noe problem med at han sitter som styreleder, mens HiOA er en viktig kunde for selskapet.

Så langt har HiOA utbetalt 5,8 millioner kroner til Agenda Kaupang for dette ledelsesprosjektet. Halvparten av tidsperioden for prosjektet er gått, og man har allerede utbetalt i overkant av det beløpet hele prosjektet ble anslått til å skulle koste i anbudsinnbydelsen.

Dette er oppsikts=vekkende. (...) Det oser av butikk i butikken. 

Jens Petter Berg
Førstemananuensis og dr.juris, HiOA

— Oppsiktsvekkende

— Dette er oppsiktsvekkende, sier Jens Petter Berg (bildet under), førsteamanuensis på HiOA.

— Straks en ansatt på hvilket som helst nivå, fra administrerende direktør til vaktmester, har tunge engasjement utenom den ordinære jobben sin, bør man være på vakt. Dette oser av butikk i butikken, sier Berg, som mener at HiOA har noe å lære av Universitetet i Oslo som har en egen registreringsordning for slike verv.

— Transparency Norge som kjemper mot korrupsjon i Norge har gode anbefalinger for å unngå slike tilstander og mistanke, sier Berg, som også er tillitsvalgt for Norges Juristforbund ved HiOA.

HiOA-professor ny styreleder

Administrerende direktør på HiOA, Ann Elisabeth Wedø, er ikke bekymret.

— HiOA-professor og tidligere rektor ved Høgskolen i Akershus, Jan Grund, ble styreleder i Agenda Kaupang i vår. Ser du noen etiske problemstillinger ved dette eller er det uproblematisk?

— Jan Grund er ikke en del av ledergruppa ved høgskolen og deltar ikke i lederutvikling eller diskusjonene rundt dette, så jeg så ikke noe problem med det når jeg ble spurt, sier hun.

— Ikke noe problem

Det var nåværende administrerende direktør i Agenda Kaupang og prosjektleder ved HiOAs lederutviklingsprosjekt, Dag Stokland, som spurte Jan Grund om han ville bli styreleder i selskapet nå i vår.

— Vi gikk noen runder i forkant av valg av ny styreleder for selskapet. Vi valgte Jan Grund fordi han har et godt og solid akademisk ståsted. Han har bred erfaring med endringsprosesser i offentlig sektor som stort sett er det vi jobber med, sier administrerende direktør og medeier Dag Stokland. Han sier også at en fem-seks personer i selskapet kjente Grund fra før, fra den tida han var styreleder i Agenda.

— HiOA er en stor kunde hos oss, så vi sjekket ut med ledelsen ved høgskolen at det var ok å spørre Jan Grund om å bli styreleder. Vi vil gjerne være ryddige på sånt, sier han.

Stokland har forståelse for at folk stiller spørsmål ved dette.

— Det er alltid et spørsmål og problemstilling når man trekker inn ansatte fra en oppdragsgiver, men vi ser ikke noe problem med dette så lenge vi hadde signert kontrakten med HiOA et drøyt år før Grund ble styreleder, når han ikke er en del av ledelsen ved høgskolen og kun ansatt i en 50 prosent ordinær stilling, sier Stokland.

— Men dere blir et ganske «HiOA-infisert» styre nå, med deg som prosjektleder ved HiOA, HiOA-professor Jan Grund som styreleder og Kjell Egil Værnor, vara i styret, som ekstern betalt foreleser ved HiOA?

— Jeg skjønner problemstillingen og ser hvor du vil, men vi vurderer ikke dette som noe problem, sier Stokland.

Stokland vil heller ikke si hvor stort styrehonorar Jan Grund får.

— Det får dere se på årsrapporten neste år. Men vi er et lite selskap med 30 ansatte, så honoraret er ikke stort, sier han.

— To helt separate ting

Professor Jan Grund, som er på ferie i Spania når Khrono ringer, bekrefter at det var prosjektleder Dag Stokland som ringte og spurte om han ville bli styreleder i Agenda Kaupang.

— Jeg var styreleder i Agenda for mange år siden, så det var vel noe som husket meg, sier han, Han synes ikke det er noe problem at Agenda Kaupang driver lederutvikling ved HiOA og dermed tjener flere millioner kroner på høgskolen, samtidig med at han er styreleder i selskapet og ansatt ved høgskolen.

— Dette ser jeg på som to helt separate ting, sier Grund.

— Kontrakten var inngått før jeg begynte som styreleder og jeg er ikke en del av ledelsen ved høgskolen, så dette er ikke noen utfordring i det hele tatt, sier han.

Han har ikke tatt opp saken med ledelsen ved skolen på forhånd, men har orientert dem om at han takket ja til å bli styreleder.

— Som styreleder opererer jeg på makronivå. Jeg ble spurt om å ta dette styreledervervet og takket ja. Jeg har vært med å lage School of Management og er veldig for at det jobbes med ledelse, sier Grund.

— Hvor mye får du i honorar for styrelederjobben?

— Jeg har ennå ikke fått utbetalt noe honorar, så det vet jeg ikke. Men det er ikke veldig mye, sier han.

Fakta

Strategi og lederutvikling ved HiOA

Konsulentselskapet Agenda Kaupang har fakturert HiOA for 5,8 millioner i lederutvikling

HiOA-professor Jan Grund er nå styreleder i Agenda Kaupang.

Timeprisen til selskapet er 1750 kroner (inkl. mva).

De største utgiftene har gått til blant annet:

 • Rektors ledergruppe: 250 timer
 • Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier: 245 timer
 • Intern HiOA-gruppe i Agenda Kaupang: 165,50 timer
 • Fellessamlinger alle ledere: 192 timer
 • Fakultet for helsefag: 124,50 timer
 • Fellesadministrasjonen: 133 timer
 • Fakultet for teknologi, kunst og design: 152 timer
 • Koordinering/administrasjon av prosjektet: 236 timer
 • Fakultet for samfunnsfag: 74,5 timer
 • Strategi-sekretariat: 118 timer
 • Institutt for produktdesign: 119 timer
 • Konkurrentanalyser: 296 timer
 • Ikke spesifiserte påløpne kostnader juli-desember 2012 (tre fakturaer): 679 timer

I tillegg kommer kostnader til HR-sekretariat, lederverktøy som Icebreaker og JTI (Jungs typeindeks). 

Fakta

Agenda Kaupang

Daglig leder: Dag Stokland

Styreleder: Jan Helge Grund

Største aksjonærer:

Finn Arthur Forstrøm, Håkon Kårvand, Odd Dag Helgesen, Kaare Granheim, Mats Arne Wøien, Per Ole Tomassen, Erik Holmelin, Thomas Gimse, Audun Olav Korsvold, Per Trygve Hoff

Antall ansatte: 28

Regnskapstall

(beløp i hele 1000)

 201220112010
Sum driftsinnt.86.24974.56160.180
Drifts-resultat348424553266
Res. før skatt360126663395

Kilde: proff.no

Fakta

Dag Stokland

 

Adm.dir og partner i Agenda Kaupang og prosjektleder for HiOAs strategi- og lederutviklingsprosjekt siden 2011. 

Utdanning: 

 • Cand.polit (hovedfag i statsvitenskap fra UiO, 1984)

Arbeidserfaring: 

 • Daglig leder/styreleder/partner i Kaupangen AS (2002-2010)
 • Adm.dir i Næringssenteret i Vestfold (1996-2001)
 • Forsker i Fafo (1987-1995)