STYREMØTE

Budsjett og universitets­navn på lista i vest

Høgskulen på Vestlandet har styremøte i dag. Her kan du se sakslista og følge møtet direkte.

Styret for Høgskulen på Vestlandet samles i Sogndal til årets siste møte.
Styret for Høgskulen på Vestlandet samles i Sogndal til årets siste møte.
Publisert Oppdatert

Høgskulen på Vestlandet (HVL) gjennomfører i dag (25.11.2021) årets siste styremøte.

Blant sakene er budsjett for 2022. På grunn av lønns- og prisøkning blir det en liten realnedgang i budsjettet, selv om høgskolen fikk tildelt en budsjettøkning på 52 millioner kroner i statsbudsjettet.

Styret skal også bli orientert om arbeidet med universitetsnavn. Styret skal vedta det nye navnet tidlig i 2022.

Møtet starta klokka 10, og du ser det her:

Her kan du se sakslista med dokumenter.

Saksliste 25.11.2021

Vedtakssaker

 • 66/21 Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll
 • 67/21 Endring av dato styremøte 02/22
 • 68/21 Det samla eigenfinansierte studietilbodet med opptaksrammer ved HVL for studieåret 2022/23
 • 69/21 Rapport opptak 2021/Studentrekruttering
 • 70/21 Budsjett 2022
 • 71/21 Retningslinjer for planlegging ved HVL, og styrets årsplan for 2022
 • 72/21 Revisjonsplan 2022 - internrevisjonen

Orienteringssaker

 • O-50/21 Universitetsnamn - status og vidare arbeid
 • O-51/21 Orientering om nyoppretta Avdeling for samfunnskontakt - arbeidsliv og livslang læring
 • O-52/21 Årshjul for styret ved Høgskulen på Vestlandet 2022

Referatsaker

 • O-53/21 Orienteringar frå rektor - styremøte 08/2021
 • O-54/21 Referatsaker 08/21
 • O-55/21 Campusrelevant tema: Omvisning/orientering ViteMei, Vitensenteret i Sogn og Fjordane
Powered by Labrador CMS