Fryktar korona kan bli klimabrems

Ber om grøne krisepakkar

Det internasjonale energibyrået åtvarar mot reduserte investeringar i fornybar energi som følgje av økonomiske nedgangstider i kjølvatnet av koronakrisa.

Den lågaste oljeprisen på 30 år fører til massive tap i olje- og gassnæringa. Det internasjonale energibyrået fryktar det skal gå utover omstilling til berekraftige energikjelder.
Den lågaste oljeprisen på 30 år fører til massive tap i olje- og gassnæringa. Det internasjonale energibyrået fryktar det skal gå utover omstilling til berekraftige energikjelder.
Publisert

På kort sikt kan den globale stillstanden føre til nedgang i dei globale klimagassutsleppa. Den økonomiske nedgangen som koronakrisa fører med seg kan likevel true klimatiltak på lengre sikt, åvarar det internasjonale energibyrået IEA (International Energy Agency).

Derfor oppmodar direktøren i IEA, Fatih Birol, regjeringar til også å lage grøne krisepakkar som sikrar investeringar i fornybar energi.

— Det er ingen grunn til å feire ein sannsynleg nedgang i utslepp som følgje av økonomisk krise, for kjem ikkje dei rette politiske og strukturelle tiltak kjem denne nedgangen ikkje til å bli berekraftig, seier Birol til avisa The Guardian.

Oljeprisane er på det lågaste på 30 år og påfører olje- og gassnæringa store tap. IEA-direktøren fryktar store og nødvendige, men svært kostbare investeringar i Prein energi kan bli bremsa opp.

IEA meiner styresmakter bør sjå krisa som ei viktig opning til å få det nødvendige grøne skiftet til å skyte fart.

— Vi bør ikkje tillate at dagens krise hindrar overgangen til grøn energi, seier han.

Powered by Labrador CMS