Arvid Hallén er framleis ekstern styreleiar ved Høgskulen på Vestlandet. Store delar av styret deltek på sitt første styremøte i Bergen torsdag. Foto: Skjalg Bøhmer Vold
Arvid Hallén er framleis ekstern styreleiar ved Høgskulen på Vestlandet. Store delar av styret deltek på sitt første styremøte i Bergen torsdag. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Første møte for nytt styre ved Høgskulen på Vestlandet

Direkte. Styret ved Høgskulen på Vestlandet byrjar haustens første møte med å konstituera seg. Sjå møtet her torsdag.

Publisert   Sist oppdatert

FØLG MØTET DIREKTE VIA DENNE LENKEN

Fakta

Styret ved HVL

 • Arvid Hallén (Styreleiar, ekstern)
 • Aina Berg (ekstern)
 • Trond Ueland (ekstern)
 • Hege Økland (ekstern)
 • Gunnar Yttri (undervisning/forskarstilling)
 • Tina Åsgård (undervisning/forskarstilling)
 • Ragnar Gjengedal (undervisning/forskarstilling)
 • Kristin Ådnøy Eriksen (undervisning/forskarstilling)
 • Tone Skjerdal (teknisk/administrativ stilling)
 • Cecilie Fredheim (student)
 • Thomas Reite (student)

Høgskulen fekk nytt styre 1. august i år. Arvid Hallén held fram som styreleiar, og både Aina Berg og Trond Ueland held fram som eksterne representantar. Gunnar Yttri går inn i sin andre periode som representant frå dei i undervisnings-eller forskarstillingar.

Sjå møtet direkte

Møtestart for ordinært møte er klokka 13, og du kan sjå det direkte her.

Blant sakene som skal handsamast er forskingsmelding, ein tilsynsrapport frå Nokut og orientering om haustens opptak.

Her er heile sakslista