SiO leverer bedre resultater

Omsetningen har økt med 6,7 prosent, men likviditeten er forverret.

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det er vekst i både topp- og bunnlinjen for Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) i 2013. Dette kommer fram av årsrapporten som ble presentert på mandag. Samskipnadens totale omsetning har økt med 6,7 prosent fra 1136 millioner kroner i 2012 til 1213 millioner kroner i 2013. Resultatet etter skatt er på 63,9 millioner kroner mot 20,3 millioner kroner i 2012, noe som tilsvarer en økning på nærmere 215 prosent.

En del av forklaringen på resultatforbedringen er at samskipnaden har endret sine regnskapsprinsipper. En av disse endringene dreier seg om vedlikeholdskostnadene og avskrivningene knyttet til samskipnadens anleggsmidler. Tidligere ble det avsatt midler til fremtidig vedlikehold for SiOs egne bygg i et vedlikeholdsfond. Fra og med 2013 har samskipnaden bestemt at vedlikeholdskostnadene skal kostnadsføres ettersom de oppstår, og ikke utgiftføres. Disse regnskapsmessige endringene, har ifølge SiOs årsrapport en positiv resultateffekt på 20 millioner kroner.

Noe som også er en del av årsaken til det gode resultatet, er at SiO fortsatt har akkumulerte, ubenyttede semesteravgiftsinntekter.

— Etter at SiO i 2011 økte semesteravgiften, har man arbeidet med å utvide kapasiteten innen SiO Helse, hvor den største andelen av semesteravgift disponeres. Dette er tidkrevende organisasjonsutvikling som må foretas gradvis for å opprettholde høy tjenestekvalitet, heter det i rapporten.

Samtidig har likviditetsgraden blitt redusert med 0,2 fra 1,5 i 2012 til 1,3 i 2013. Det vil si at samskipnadens evne til å betale sine kortsiktige fordringer er svekket i 2013 sammenliknet med 2012. Ifølge Altinn bør likviditetsgraden være over 2 for en «likvid» organisasjon.

På en annen side holder samskipnadens soliditet seg på omtrent samme nivå i 2013 som i 2012. Dette fremkommer av at egenkapitalandelen, altså andelen av eiendelene som er finansiert med samskipnadens egne midler er redusert med kun 0,4 prosent fra 23,8 prosent i 2012 til 23,4 prosent i 2013. Egenkapitalandelen bør være så høy som mulig og normalt over 30 prosent, ifølge Altinn.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS