Rektor ved Høgskolen i Narvik, Arne Erik Holdø, velger å se mot nord og vil ha fusjon med Universitetet i Tromsø. Foto: Skjalg Bøhmer Vold
Rektor ved Høgskolen i Narvik, Arne Erik Holdø, velger å se mot nord og vil ha fusjon med Universitetet i Tromsø. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Anbefaler Narvik å fusjonere med Tromsø

Høgskolerektor Arne Erik Holdø i Narvik har fått løfter som gjør at han går inn for fusjon med Universitetet i Tromsø. I dag skal styret hans bestemme seg.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Høgskolen i Narvik har fått forsikringer fra Universitetet i Tromsø (UiT) om at teknologifakultetet på det fusjonerte universitetet blir plassert i Narvik. Rektor Anne Husebekk ved UiT  har bekreftet dette i et brev til ledelsen ved Høgskolen i Narvik (HiN).

«UiT vil anbefale overfor Kunnskapsministeren at det skrives inn i den kongelige resolusjonen at det skal være et teknologisk fakultet med basis i dagens aktivitet ved HiN ved campus Narvik», står det i brevet fra Husebekk (bildet under) 7. mai.

Videre har Narvik fått løfte om at viserektor ved universitetet skal ha hovedsete i Narvik og inngå i universitetets toppledergruppe. Dette skjer etter at det har foregått forhandlinger mellom ledelsen i Tromsø og ledelsen i Narvik.

Løftene gjør at Narvik-rektor, Arne Erik Holdø, anbefaler overfor høgskolestyret å gå videre med en fusjon med Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet fra 1. januar 2016. Høgskolestyret skal avgjøre saken på sitt møte tirsdag 26. mai.

Det er et generøst tilbud og et godt utgangspunkt for videre diskusjon i styret.

Åge Danielsen

Nølende Narvik

Mens Høgskolen i Narvik har vært avventende til fusjon med Universitetet i Tromsø, har Høgskolen i Harstad et klart styrevedtak på at høgskolen bør bli en del av universitetet. Det er knyttet spenning til om styret i Narvik vil gå inn for fusjon med Tromsø på møtet tirsdag, men rektors anbefaling til styret er klar.

Styreleder Åge Danielsen sier til Khrono at han mener at tilbudet fra Universitetet i Tromsø er godt.

— Det er et generøst tilbud og et godt utgangspunkt for videre diskusjon i styret, sier han.

Danielsen sier at det er gjort en god jobb med fusjonsprosessen så langt, men understreker at han ikke vil forskuttere noe vedtak i styremøtet 26. mai.

Les også: 

Sikrer seg fakultet

Rektor Arne Erik Holdø (bildet under) sier i saksframlegget til styret at det er spesielt viktig at det foreslås slått fast i kongelig resolusjon at Narvik skal ha teknologifakultetet.

«Slik rektor vurderer det, er dette i hovedsak i tråd med det som har vært drøftet mellom partene. Spesielt punktet om kongelig resolusjon er positivt og viktig siden det sikrer fortsatt drift i Narvik, noe som vil kunne endres bare ved et vedtak i universitetsstyret. Brevet gir også en tydelig målsetting om å styrke fakultetet i Narvik både faglig og ressursmessig» skriver han.

Holdø føler seg likevel ikke helt trygg på at det teknologiske fakultetet blir så stort som høgskolen ønsker. I brevet som Husebekk sendte høgskolen 7. mai står det at det er en klar målsetting at «en eller flere av de tre-årige ingeniørretningene som i dag ledes fra campus Tromsø skal inngå i det nye fakultetet ved campus i Narvik».’

Vil ha mer til Narvik

Narviks ambisjon er imidlertid større enn dette. Holdø sier at han ønsker at flere av ingeniørutdanningene i Tromsø skal styres fra Narvik etter fusjonen. Ved Universitetet i Tromsø er det sju bachelorutdanninger og to masterutdanninger ved Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet. Ifølge sakspapirene mener høgskoleledelsen i Narvik at alle de tre-årige ingeniørutdanningene, unntatt nautikk og luftfart, bør styres fra Narvik.

Holdø sier at han forventer at faggruppen for ingeniørvitenskap og teknologi, som forbereder fusjonen på dette fagområdet, vil konkludere med at flere av ingeniørretningene bør styres fra Narvik.

Høgskolen i Narvik har også fått løfter fra Tromsø-rektoren om at det ikke kommer ytterligere krav om kostnadskutt, utover det Kunnskapsdepartementet pålegger. Videre  vil Universitetet i Tromsø anbefale overfor Kunnskapsdepartementet at styret ved universietet utvides slik at det blir styrerepresentasjon også fra Narvik og Harstad.

Ønsket seg til NTNU

Høgskolen i Narvik ønsket primært å bli en del av NTNU i Trondheim, men hadde Universitetet i Tromsø på andreplass og Universitetet i Nordland på tredje.

Nå argumenterer Holdø for at det er mye å tjene på fusjon med Tromsø, blant annet viser han til at ressursene i de to institusjonene kan bli utnyttet bedre, og at det blir flere nye studietilbud og et bredere utdanningsmiljø tilgjengelig for studentene i Narvik

«Ved å være en del av et universitet vil vi bli mindre sårbare både innenfor forskning, undervisning og administrativ virksomhet, som over tid kan gi større stabilitet i lokalsamfunnet. Det nye universitetet, skal være et nasjonalt ledende breddeuniversitet, samtidig skal rollen som profesjonsuniversitet styrkes og videreutvikles gjennom fusjonen», skriver han.

Alenegang problematisk

Rektors vurdering er at Høgskolen i Narvik vil ha problemer med å fortsette som selvstendig høgskole på grunn av de skjerpede kvalitetskravene i stortingsmeldingen Konsentrasjon for kvalitet.

«Velger vi videre selvstendighet nå, så kan det medføre at høgskolen  i neste omgang vil bli tvunget til å fusjonere og med mindre muligheter enn nå til å påvirke både fusjonspartner og betingelser. Basert på stortingsmeldingens kvalitetskriterier for strukturelle endringer og siste fusjonsdokument fra UiT, vurderer rektor at det beste alternativet for høgskolen er å gå videre med den påbegynte prosessen med UiT, Norges arktiske universitet», skriver Holdø.

 

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS