Universitetet i Agder har studiesenteret Metochi, som er en del av Limonos-klosteret på øya Lesbos. Foto: UiA
Universitetet i Agder har studiesenteret Metochi, som er en del av Limonos-klosteret på øya Lesbos. Foto: UiA

Agder-styret revurderer Hellas-tur

Reising. Universitetet i Agder skulle ha styremøte på den greske øya Lesbos i juni. Nå blir reisen revurdert.

Publisert

Styret ved Universitetet i Agder (UiA) pleier å ha et styremøte hver fireårsperiode på den greske øya Lesbos, der universitetet har studiesenteret Metochi.

Fakta

Metochi-senteret

Metochi studiesenter på Lesbos har vært drevet av Universitetet i Agder siden 1993. Nåværende leieavtale utløper i 2029.

Senteret er en del av det gresk-ortodokse Limonosklosteret på øya.

Universitetet i Agder har en rekke kurs og studietilbud på Metochi hvert år. Stedet benyttes i tillegg også av andre høgskoler, universiteter og organisasjoner.

Mange UiA-ansatte har et engasjement for Metochi og for flyktningekrisen som utspiller seg på Lesbos. Engasjementet viser seg blant annet gjennom innsamlingsaksjoner både av penger til konkrete prosjekter og av klær og annet utstyr til flyktningene.

Kilde: Styrepapirer til universitetsstyremøtet på UiA 22. januar

Sommeren 2019 fikk UiA et nytt styre og i september vedtok styret å reise til Hellas for å ha møte og seminar 14.-21. juni 2020.

Øya er ellers kjent for den overfylte flytningeleiren Moria, der det befinner seg over 10.000 flyktninger.

Vi skal gå gjennom vår reisepolicy og også foreta en bærekraftsanalyse av vår aktivitet på Metochi. Inntil det er gjennomført, mener jeg det er fornuftig å utsette reisen.

Sunniva Whittaker

Hellas-turen kommer opp til ny vurdering på styremøtet ved universitetet 22. januar på initiativ fra rektor Sunniva Whittaker, som særlig viser til klimautslippene reisen vil medføre.

I sakspapirene er det ikke noe forslag til vedtak, men styret bes om å drøfte på om de trenger å gjennomføre reisen til den greske øya for å ha styremøte og styreseminar.

Vil utsette turen

Sunniva Whittaker sier til Khrono at hun mener det er fornuftig å utsette reisen til Lesbos.

— Vi skal gå gjennom vår reisepolicy og også foreta en bærekraftsanalyse av vår aktivitet på Metochi. Inntil det er gjennomført, mener jeg det er fornuftig å utsette reisen, sier hun.

Whittaker sier videre at det er viktig at styret får et innblikk i universitetets aktivitet på Lesbos og får anledning til å utforske mulighetene som ligger i tilstedeværelsen der.

— Denne gangen ser det dessuten ut til at flere av de eksterne ikke kan bli lenger på øya enn de to dagene styremøtet og styreseminaret skal holdes, slik at det hele ville bli mer et internt møte, sier hun.

Analyser bærekraft

UiA arbeider både med en klima- og miljøplan og med en reisepolicy der det legges restriksjoner på å holde interne seminar som medfører flyreiser, går det fram av sakspapirene.

«Styret må, som resten av UiAs virksomhet, nøye vurdere hvilke seminarer og flyreiser styret skal gjennomføre», står det i sakspapirene.

Bærekraftsanalysen for virksomheten på Lesbos er det Fakultet for samfunnsvitenskap skal utarbeide, og analysen forventes ferdigstilt i løpet av våren.

«Analysen skal se på klimautslipp, men også på andre sider ved drift og tilstedeværelse slik at vi har et helhetsperspektiv på diskusjonene om virksomheten på studiesenteret», heter det.

Har samarbeidsavtale

Ifølge kalenderen skal Lesbos-turen vare hele uken 14. - 21. juni mens styremøtet og seminaret var planlagt til 16. og 17. juni. Utenom disse to dagene var planen å ha et frivillig tilleggsprogram på øya.

I tillegg til at Universitetet i Agder har en rekke kurs og studietilbud på Metochi, har UiA en samarbeidsavtale med University of the Aegean som er lokalisert på øya.

Universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen påpeker i saksdokumentene at styrets avgjørelse om reise eller ikke reise til Lesbos er et signal som vil kunne tolkes på flere måter.

«På den ene siden er det et godt signal å ikke fly. På den andre siden er det et signal som kan få konsekvenser for andres vurderinger i forhold til bruk av Metochi som studiesenter» , skriver hun.

Powered by Labrador CMS