toppene hilser det nye året

Toppene i kunnskapsnorge hilser det nye året med ønske om hedonistiske kjempefester, liv og energi på campus og en porsjon optimisme - etter hvert.

Årets nyttårsfyrverkeri er korona-avlyst flere steder. Her fra et tidligere år. Foto: Torstein Be / NTB

«2021 er året da vi vet å verd­sette det 2020 ikke ga oss»

Årets nyttårsfyrverkeri er korona-avlyst flere steder. Her fra et tidligere år. Foto: Torstein Be / NTB
Publisert Oppdatert

Tradisjonen tro har Khrono invitert toppene i kunnskapsnorge til å komme med sine ønsker for det nye året. Ikke uventet handler mye om at studenter og ansatte må komme tilbake til campus og at det meste kan dra seg mot det normale igjen - ihvertfall litt utpå høsten en gang.

Et av årets mest spektakulære ønsker kommer fra

Johann Roppen, rektor ved Høgskulen i Volda:

Årsrapport for 2020: Digitalisering og dugnad, handsprit og nøysemd.

Planar for 2021: Post-koronale hedonistiske kohort-frie analoge kjempefestar! (men når?)

Guro Elisabeth Lind, leder i Forskerforbundet:

Guro Elisabeth Lind ønsker seg skyhøye forskningsambisjoner.
Guro Elisabeth Lind ønsker seg skyhøye forskningsambisjoner.

Jeg ønsker meg et 2021 der vi ser en regjering med skyhøye forskningsambisjoner. Forskning er en «nær magisk ingrediens» i alt fra å løse klimautfordringene, sikre god omstilling, ha god kvalitet i tjenester til å avdekke nye spennende ting vi enda ikke visste om verden rundt oss. I tråd med dette trenger vi en sterkere satsning på de unge forskerne – på forskerrekruttering og karriereveier»

Svein Stølen, rektor ved Universitetet i Oslo

Jeg ønsker at våre kjære studenter i løpet av året skal få komme tilbake på en helt åpen og trygg campus, lære i møtet med våre forskere og medstudenter, treffe nye og spennende mennesker, utfordres av uventende tanker og idéer, og gjennom det også finne venner for livet.

Elisabeth Maråk Støle, Norce

Elisabeth Maråk Støle, NORCE

Henrik Asheim, forsknings- og høyere utdanningsminister (H)

Jeg håper studentene kan åpne hyblene sine til venner og kjente, at forelesere kan ta tilbake forelesningssalen og at forskere får en enklere hverdag. Også håper jeg vi får gode diskusjoner om både styringspolitikk, arbeidsrelevans og ny unviersitets- og høyskolelov. På det personlige plan drømmer jeg om en etterlengtet langhelg i København.

Henrik Asheim ønsker seg tur til København i 2021.
Henrik Asheim ønsker seg tur til København i 2021.

Nina Skarpenes, rektor Politihøgskolen

Måtte 2021 bli et år der vi gjennom utdanning og forskning fortsatt bidrar til et trygt samfunn. Et år der vi kan gjenoppta våre vanlige liv, og fortsatt ha håp for fremtiden.

Henrik Urdal, direktør Prio (Fredsforskningsinstituttet)

La 2021 bli året vi omsetter erfaringene fra pandemien for å få til grunnleggende endring. Økt bruk av virtuelle platformer kan redusere klimaavtrykket i vår sektor. Styrket internasjonalt samarbeid for å løse globale problemer som klimaendringer, global ulikhet og væpnet konflikt er avgjørende, og en utfordring som trenger drahjelp fra forskere over hele verden.

Ingrid Lossius Falkum, leder Akademiet for yngre forskere

For 2021 ønsker jeg meg bedre arbeidsvilkår og mer forutsigbarhet for unge forskere. Å ta vare på talentene våre er nødvendig for at vi skal kunne utføre grensesprengende forskning også i fremtiden, som det siste året har vist så tydelig at samfunnene våre er avhengige av.

Sjur Baardsen, rektor NMBU

NMBU-rektor Sjur Baardsen kommer med løfter, ikke ønsker.. Foto: Ketil Blom Haugstulen
NMBU-rektor Sjur Baardsen kommer med løfter, ikke ønsker.. Foto: Ketil Blom Haugstulen

«Jeg vil dele et løfte heller enn et ønske for 2021. Samfunnet har satsa stort på NMBU gjennom den nye Veterinærbygningen og at NMBU skal samles på Ås. Mitt løfte er at NMBU skal gjøre alt vi kan for å omsette denne satsinga til en mer kunnskapsbasert og mer bærekraftig samfunnsutvikling. Våre viktigste oppgaver i 2021 er å håndtere pandemien og fortsette innsatsen for bærekraftsmålene. Samlinga gjør oss bedre rusta for dette.»

Anne Husebekk, rektor UiT Norges arktiske universitet

Jeg ønsker at 2021 skal bli ungdommens år. At unge mennesker får leve fullverdige liv, at studentene får delta i fysiske fellesskap faglig og sosialt, at unge arbeidsledige kommer i jobb og at Norge og verden lytter til de unges krav om å handle i klimapolitikken. 2021 er også første år i havtiåret. Havet er framtidens matfat, Norges skattkammer og barometeret på klodens helsetilstand. Særlig vi i Arktis må gå i front for at Norge og verden skal behandle havene på en slik måte at havet gir grunnlag for sunne, rike liv for framtidige generasjoner.

Vidar L. Haanes, rektor MF vitenskapelig høyskole:

Vidar Haanes ser fram til møter ansikt til ansikt i 2021.
Vidar Haanes ser fram til møter ansikt til ansikt i 2021.

Mitt ønske for 2021 er at vi så snart som mulig kan møtes ansikt til ansikt. Vi har alle lært mye om digital undervisning, forskning og formidling. Men vi har også lært hvor uunnværlig det fysiske, menneskelige møtet er for både læring, forskning og arbeidsmiljø. Håpefullt nyttår!

Anne-Kjersti Fahlvik, kst.adm.dir Forskningsrådet

Ahh, du underlige 2020 – som mange forlater med glede! Men du har tydelig styrket betydningen av forsking og innovasjon, og krisen har fått oss til å tenke nytt og å gå nye veier. Så måtte nå koronaen kveles, klimainnsatsen øke og omstillingen akselerere – og mye ligger til rette for et vaksinert og grønnere nytt år!

Lars-Petter Jelsness-Jørgensen, rektor Høgskolen i Østfold

2021 er normalisering, felleskap versus ensomhet og nærhet versus distanse. 2021 er året da barndom, ungdom og studenttilværelse igjen blir slik den skal og bør være. 2021 er jobbmuligheter og følelse av betydning versus oppsigelse, permisjon og usikkerhet. 2021 er året da vi vet å verdsette det 2020 ikke ga oss.

Lars-Petter Jelsness-Jørgensen, rektor Høgskolen i Østfold. .
Lars-Petter Jelsness-Jørgensen, rektor Høgskolen i Østfold. .

Berit Rokne, rektor Høgskulen på Vestlandet

La 2021 bli det året da studenter igjen kan møtes og kunnskapsutvikling og nyskaping kan blomstre.

Håper og at vi er blitt klokere etter å ha opplevd sårbarhet og styrke hos enkeltpersoner og i samfunnet som helhet.

Ta godt imot det nye året

Sigbjørn Sødal, rektor NLA Høyskolen

Mitt fremste ønske for 2021 er at det igjen skal bli mulig å fylle alle landets kirker, konsertsaler og andre kulturarenaer med mennesker som reiser seg for fred og frihet i protest mot urettferdighet og ondskap, og som står tett i tett (med mindre enn en meters avstand!) og synger av full hals: Deilig er jorden!

Curt Rice, rektor OsloMet

Curt Rice vil gjerne levere for studentene i 2021.
Curt Rice vil gjerne levere for studentene i 2021.

I 2021 ønsker jeg at studenter får så mye som mulig av alt det beste studentårene har å by på. Jeg håper at de treffer stimulerende lærere, engasjerte medstudenter og fagstoff som gjør dem nysgjerrige. Jeg gleder meg til å høre om deres ambisjoner og forventninger. Vi er mange i høyere utdanning som drømmer om et år der vi kan levere for dem.

Anne Borg, rektor ved NTNU

«Ved inngangen til 2021 overskygges alle ønsker av dette: At vi får en snarlig virkning av vaksinen slik at færrest mulig blir syke og dør av pandemien, og at vi kan vende tilbake til et normalt liv med familie, venner og kolleger. At vi er solidariske med fattige land slik at også de får lik tilgang til vaksine.

Så er det på høy tid at vi for alvor tar inn over oss at vi forvalter kloden på vegne av kommende generasjoner, og tar et krafttak for en mer bærekraftig samfunnsutvikling.»

Anne Borg ønsker seg solidaritet og lik tilgang til vaksiner verden rundt.
Anne Borg ønsker seg solidaritet og lik tilgang til vaksiner verden rundt.

Øystein Thøgersen, rektor NHH

Det er tid for optimisme selv om også vinteren vil kreve robusthet og stayer-evne fra studenter og ansatte ved utdanningsinstitusjonene. Mitt ønske for 2021 er at vi steg for steg får utløp for all vår oppdemmede energi, entusiasme og sosiale tiltakslyst på hver våre læresteder. I løpet av året vil student-, lærings- og forskningsmiljøet blomstre på campus som aldri før!

Aase Marthe Horrigmo, statssekretær i Kunnskapsdepartementet

  • Jeg ønsker meg at 2021 blir helt normalt, at studentene kan dra på både forelesning og fest og at institusjonene åpner opp igjen. Så håper jeg at vi kan komme oss mer ut og fysisk møte de som jobber i kunnskapssektoren for å diskutere kunnskapspolitikk, kvalitet og karriereløp.

Lars Tore Ronglan, rektor Idrettshøgskolen

Jeg ser frem til et år der vi gjenerobrer de fysiske møteplassene for læring, utvikling og trivsel. Styrket digitalisering i 2020 skal suppleres med styrket sosialisering i 2021. Godt nytt år!

Kari Sollien, leder Akademikerne

Jeg håper at vaksinen stopper smitten av Covid-19 slik at vi i løpet av 2021 kan slippe sosial distansering. Jeg tenker særlig på studentene, og håper de kan få normal undervisning og mer normalt sosialt liv i løpet av 21.

Og så håper jeg veldig at vi i Norge klarer å få arbeidsledigheten ned! Pandemien har truffet ulikt og studentene og de som har mistet jobben har tatt den verste støyten, i tillegg til alle de som jobber i frontlinjen i helsetjenesten og andre steder.

Steinar Kristoffersen, rektor Høgskolen i Molde

Mitt nyttårsønske er at vi finner en bedre balanse mellom tilstedeværelse og fleksibilitet, veiledning og selvstudier og at vi blir bedre til å utnytte hele spennet mellom ferdighetstrening og forelesninger. Covid-19 har vært en stor belastning både for studenter og ansatte. Jeg håper at vi som jobber i sektoren kan sitte på samme side av bordet som studentene våre i 2021, og i felleskap forbedre hvordan vi skal undervise og vurdere, slik at arbeidskrav kan erstattes av engasjement og at eksamen ikke ses på først og fremst som å skulle hindre fusk. Jeg har tro på «Oppfinnsomhetsåret 2021». Godt nytt år.

Kathrine Skretting, rektor Høgskolen i Innlandet

Min ønskeliste for 2021:

Slutt med å sende barn og unge som har bodd i Norge lenge, ut av landet.
Slutt med å sende barn og unge som har bodd i Norge lenge, ut av landet.
  • Måtte vi lykkes i å bli kvitt koronaen! Vi har skjønt poenget nå. Vi er sårbare. Mennesket tar for mye plass og må lære seg å dele med andre arter. Måtte vi evne å ta konsekvenser av disse lærdommene.
  • Det må bli slutt med å sende barn og unge som har bodd i Norge i en årrekke, med norsk som førstespråk og fullført skolegang, tilbake til for eksempel Afghanistan.
  • Stortingsmeldingen om god styring av universitets- og høgskolesektoren bør beskrive hvordan det gode og nødvendige målet om forenkling kan nås.
  • Høgskolen i Innlandet vil oppnå universitetsstatus.

Bård Mæland, rektor Vid vitenskapelig høgskole

Pandemien har vist oss hvilke grunnleggende behov vi har som mennesker og hvilke verdier som er verdt å kjempe for. Denne innsikten må vi ta vare. Så håper jeg sterkt på at 2021 snart gir oss rom for mer øyekontakt, fellesskap og myldrende liv på våre campuser.

Kristin Vinje, direktør i Nokut

Rektor ved VID vitenskaplige høgskole, Bård Mæland ser fram til mer øyekontakt.
Rektor ved VID vitenskaplige høgskole, Bård Mæland ser fram til mer øyekontakt.

Mitt ønske for det nye året er at alle studenter og ansatte skal få komme tilbake til campus med alt det innebærer av faglige aktiviteter, sosialt fellesskap og en normal studiehverdag. I 2021 skal vi bruke erfaringene, spre kunnskap og styrke kvaliteten. Godt nytt studieår!

Andreas Trohjell, leder Norsk studentorganisasjon

La 2021 bli året hvor vi investerer i studentene, for en bærekraftig fremtid for enkeltmennesket, samfunnet, og kloden. Jeg har tro på at 2021 skal være året hvor kunnskap skal stå i fokus, drevet frem av studenter og ansatte ved universiteter og høyskoler.

Sunniva Whittaker, rektor Universitetet i Agder

Mitt ønske for 2021 er at vi evner å ta med oss lærdommen fra covid-19-tiden inn i den nye normaltilstanden, og at kriseforståelsen og omstillingsevnen vi har opplevd i forbindelse med pandemien, smitter over på de andre store globale samfunnsutfordringene vi står overfor. Jeg håper også at vår sektors sentrale rolle i å utvikle fremtidens samfunn blir anerkjent og får gode rammevilkår i året som kommer.

Powered by Labrador CMS