Studenter vil ha pensum på papir, mer enn digitalt

Publisert - Sist oppdatert
Solveig Kvakkestad, Ida Marie Løvheim Olsen, Renate Grønli og Cathrine Konttinen, alle på lektorutdanningen, historie, første år ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Må de velge foretrekker de å ha pensum på papir, framfor digitalt.

Solveig Kvakkestad, Ida Marie Løvheim Olsen, Renate Grønli og Cathrine Konttinen, alle på lektorutdanningen, historie, første år ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Må de velge foretrekker de å ha pensum på papir, framfor digitalt.

En fersk spørreundersøkelse viser at et stort flertall av studentene foretrekker å få pensum på papir framfor digitalt.

Bakkenteigen, Vestfold/Oslo (Khrono): Kantar TNS har på oppdrag fra bokhandlerkjeden Akademika undersøkt kjøp og bruk av pensum på papir og digitalt blant studenter.

Studentene ble blant annet spurt om de foretrekker å ha pensum på papir eller digitalt, om studentene selv bør få bestemme formatet på pensum og om hvordan de lærer best: ved å lese på papir eller på skjerm.

Et klar flertall av studentene svarer at de vil ha mesteparten av pensumet sitt på papir, de svarer at de mener studentene selv må få velge om de skal lese pensum på papir framfor skjerm og de mener de lærer best når de leser på papir.

Helt enige med flertallet

Vi treffer fire førsteårs lektorstudenter på Bakkenteigen på Høgskolen i Sørøst-Norges (HSN), Campus Vestfold. Samtlige fire er enige med flertallet i undersøkelsen.

— Jeg foretrekker helt klart å lese pensum på papir. Jeg får fort vondt i øynene når jeg leser for mye på skjerm, sier Ida Marie Løvheim Olsen til Khrono.

Solveig Kvakkestad, Renate Grønli og Cathrine Konttinen nikker samstemt.

Jeg foretrekker helt klart å lese pensum på papir. Jeg får fort vondt i øynene når jeg leser for mye på skjerm.

Ida Marie Løvheim Olsen
Lektorstudent, HSN vestfold (1. året)

Tilbake-meldingene er tydelig på at der det er store tekstmengder så foretrekker flertallet papir.

Arnstein Bjørke
Administrerende direktør Akademika

— Hvorfor tror dere at dere også lærer best ved å lese pensum på papir?

— Fordi vi kan holde i boka eller kompendiet, du får et mer fysisk forhold til det du leser, og jeg opplever at det hjelper på læringen, sier Olsen, og Grønli fortsetter:

— Det er enkelt å ta med seg overalt, vi er ikke bundet til en stikkontakt eller forhindret av sollyset ute for å lese.

— Men det er klart det hadde vært mer miljøvennlig hvis vi i større grad bare hadde pensum på skjerm og ikke brukte så mye papir, legger Kvakkestad til.

Studentene vil velge selv

I undersøkelsen ble studentene også spurt «Dersom pensum er digitalt på ditt studiested, kan du velge å få pensum på papir?»

Her svarer 15 prosent at pensum er tilgjengelig både digitalt og på papir, 52 prosent svarer at man må skrive ut pensum selv for å få det på papir, 1 prosent svarer at man bare har digitalt pensum, mens 31 prosent sier at de ikke vet.

Og de blir spurt hvem de synes skal bestemme om læremidlene skal være digitale eller ikke, institusjonene eller studentene.

6 prosent sier institusjonene skal bestemme, mens et overveldende flertall, 84 prosent, og kanskje ikke så overraskende, mener at studentene selv må kunne velge om de skal ha pensum på papir eller digitalt. 10 prosent svarer vet ikke.

Bedre for øynene

Studentene blir også spurt om de største fordelene ved å lese pensum på papir oppgis å være, og TNS oppgir at flesteparten av studentene vektlegger: 

  • Kan markere det som er viktig, bedre for øynene, lettere å ta til seg stoff, oversikt og kan notere og bruke margen. 

Når det kommer til fordelene med digitalt pensum svarer de:

  • Tilgjengelighet, tar ikke plass, søkbarhet og miljøvennlig.

— Viktig å lytte til studentene

Arnstein Bjørke er administrerende direktør i Akademika. Han forteller at bokhandlene daglig får besøk av studenter som vil kjøpe papirversjonen av kompendier de allerede har fått tilgang til digitalt.

— Vi merker oss resultatene i undersøkelsen som stemmer godt overens med våre egne erfaringer. Mange studenter foretrekker å få pensum på papir, sier Bjørke til Khrono.

— Hvorfor tror dere studentene vil fortsette i «steinalderen» og fortsatt vil holde seg til papir?

— Det har studentene selv svart på. Jeg tror likevel det er viktig å understreke at det ikke handler om motstand mot digitale ressurser. Vi ser at studentene på den ene siden setter pris på at man benytter nye verktøy i forelesninger og undervisning, som for eksempel at forelesninger blir streamet. Det finnes også gode, digitale læringsmidler der man utnytter ny teknologi, sier Bjørke og fortsetter:

— Men når det gjelder de sentrale lærebøkene, som ofte krever dybdelesing, er det vår erfaring at studentene fremdeles foretrekker disse i papirversjon.  Dette formatet har mange kvaliteter, som studentene selv trekker fram i undersøkelsen, sier Bjørke.

Enklere med papir

Bjørke beskriver studentenes hverdag som intenst arbeid, der de bruker mye av tiden på et kjernepensum.

— Mange synes det er en fordel at pensum er samlet i bøker eller papirkompendier. Det oppleves som enklere å finne fram i enn både på skjerm og løse utskrifter, sier Bjørke.

Han trekker også fram at internasjonal forskning støtter opp under det studentene har svart i denne undersøkelsen:

— Vi har forskningen som viser at vi lærer bedre når vi leser på papir enn ved å lese på skjerm, påpeker Bjørke.

Ulike format for ulike behov

Bjørke leder bokhandlerkjeden Akademika, som lever av at studentene kjøper pensum på papir. Han er også sentral i forlagsbransjen, som har interesse av det samme. Men via ebok.no er han også stor leverandør av ebøker .

— Det er likevel viktig å huske at læremidler alltid har en utviklingskostnad. Representanter for noen institusjoner har uttalt at digitale  kompendier er gratis, men dette baserer seg jo på en misforståelse, sier Bjørke og legger til:

— Forfatterne skal ha sitt vederlag uavhengig av om studenten kjøper boken i papirformat, som et kompendium eller får tilgang til det i form av enkeltkapitler på læringsplattformen, sier Bjørke som også legger til at det jo er studentene som må ta kostnaden med å skrive ut pdf-ene, så samlet sett blir ikke prisen lavere. 

Akademika-sjefen  mener det må være balanse mellom papir- og digitale ressurser.

— Akademikas mål er å tilby det pensum studentene trenger og etterspør – i det riktige formatet. For noen læremidler fungerer papir best, for andre er digitale ressurser det beste formatet. Tilbakemeldingene er tydelig på at der det er store tekstmengder så foretrekker flertallet papir, sier han.

Fakta

Om undersøkelsen

Sommeren 2017  har Kantar TNS utført en undersøkelse på oppdrag for Akademika. TNS kaller det en kvantitativ markedsundersøkelse om kjøp og bruk av pensum på papir og digitalt. 704 respondenter er intervjuet på Kantar TNSwebpanel, og gruppen var studenter over 18 år. Undersøkelsen er utført som feltarbeid i juni 2017.

  • De fleste svarer at de lærer best gjennom en miks av pensum digitalt og på papir, men med papir som hovedmedium.
  • 8 av 9 vil ha mesteparten av pensum på papir.
  • 84 prosent ønsker å velge selv om pensum skal være på papir eller digitalt, 6 prosent ønsker at lærestedet velger, 10 prosent vet ikke.
  • Oftest er ikke pensum umiddelbart tilgjengelig på papir dersom det er digitalt.

Se også: En presentasjon av undersøkelsen

Kilde: Kantar TNS og Akademika

Fakta

Studenter på Høgskolen i Oslo og Akershus om pensum på papir eller digitalt

Dilaxzan Nalliya (20), studerer til barnehagelærer

-- Vil du helst ha pensum på papir eller digitalt?
-- Begge deler er greit, men det er fint at det nå er digitale kompendier som kan lastes ned gratis. Da er det mulig å bare skrive ut sider man ønsker å lese, og så blir det litt billigere. 
-- Lærer du pensum best av å ha det på papir eller digitalt?
-- Jeg lærer mest effektivt når jeg har et kompendium på papir eller en pensumbok foran meg. Det er rett og slett fordi jeg er mest vant til det. 

Siri Lysgård (31), master i rehabilitering

-- Vil du helst ha pensum på papir eller digitalt?
-- Jeg vil lese pensum digitalt. Det er også mer miljøvennlig. 
-- Lærer du pensum best av å ha det på papir eller digitalt?
-- Jeg lærer best når jeg har det foran meg på pcen. Synes det fungerer helt greit. 

Ragnhild Tonstad (21), fysioterapi

-- Vil du helst ha pensum på papir eller digitalt?
-- 
Jeg vil ha pensum på papir. Men det er også viktig å tenke på at digitalt pensum er med på å minske forurensning. Det er mer miljøvennlig. 
-- Lærer du pensum best av å ha det på papir eller digitalt?
-- 
Jeg lærer mest når pensumet er på papir. Det er enklere å markere og mer oversiktlig. Det er også mer behagelig for øynene enn å lese på skjerm. 

Sarah Hammer Aas Hansen (19), grunnskolelærer 1.-.7-trinn

-- Vil du helst ha pensum på papir eller digitalt?
-- 
Jeg vil helst ha pensum på papir. 
-- Lærer du pensum best av å ha det på papir eller digitalt?
-- Jeg lærer pensum mye bedre når det er på papir. Det er lettere å ha oversikt over innholdet. Papirform gjør det enklere å bla tilbake og finne igjen viktige begreper for eksempel. Det er mer oversiktlig enn å ha det på skjermen. 

Utvalg. Helga Aune skal lede utvalget som skal gjennomgå regelverket for universiteter og høgskoler det neste halvannet året. Hun husker godt fakkeltoget mot Ryssdal-utvalget for 15 år siden, men vil ikke si hvor hun var den gangen.