Forventer at Nord får studentombud i 2018

Publisert - Sist oppdatert
Studentleder ved Nord universitet, forteller at parlamentet får inn mange klagesaker de ikke har kompetanse til å håndtere og at de nå forventer at studentombud kommer på plass i 2018. Foto: Bjørnar Leksnes, Nord universitet

Studentleder ved Nord universitet, forteller at parlamentet får inn mange klagesaker de ikke har kompetanse til å håndtere og at de nå forventer at studentombud kommer på plass i 2018. Foto: Bjørnar Leksnes, Nord universitet

På Nord universitet har sykepleiestudenter opplevd problemer med en klagesak etter eksamen. Nå krever Studentparlamentets leder at Nord universitet får studentombud fra 2018.

Det var tirsdag Khrono skrev om sykepleierstudentenes forening, NSF Student, som krevde radikal forbedring av rettssikkerheten til norske studenter.

Les også: Vil ha radikal bedring av studenters rettssikkerhet

Som eksempel brukte NSF Student en sak fra Nord universitet, der studentene forteller at de har opplevd sen saksbehandling. Studentene hadde i tillegg søkt hjelp hos en studentrådgiver, ansatt av studentsamskpinaden.

Rådgiveren er satt på sidelinjen fordi både samskipnaden og universitetet mener han ikke kan rådgi studenter i en slik situasjon, men studentene på sin side følte dette var det nærmeste de kunne komme hjelp, samtidig som de etterlyser etablering av et studentombud ved Nord universitet.

— Ikke en unik sak

Leder for Studentparlamentet ved Nord universitet, Kevin Hovdal Holmli, forteller at Studentparlamentet har fått henvendelser fra en rekke studenter med ulike spørsmål i klagesaker ved Nord universitet.

Les også: Heller ett universitet i sør enn ett universitet i nord

— Denne saken fra Mo i Rana er dessverre ikke unik, sier Holmli og fortsetter:

— En utfordring vi har i studentparlamentet er at ingen har noen form for juridisk kompetanse og vi bruker derfor veldig mye tid på å prøve å finne fram i lover og regler, og vi har således ingen garantier for at vi kan komme med et godt og riktig svar. Studentene vil derfor oppleve å stå alene mot universitetet.

Kun rådgivere

Holmli beskriver at det finnes studentrådgivere i studentsamskipnaden og studieveiledere på universitetet, men han trekker fram at disse skal brukes til rådgivning og ikke til hjelp i klagesaker.

— Studentparlamentet har lenge sagt at vi trenger et studentombud ved Nord universitet nettopp for å være til hjelp i slike saker som dette, men har foreløpig ikke fått gjennomslag hos universitetsledelsen, sier Holmli.

Krever Studentombud fra 2018

Rektor ved Nord universitet Bjørn Olsen, trakk fram for Khrono torsdag at de på generelt grunnlag mener at studentene ved Nord universitet har god tilgang til veiledning dersom de ønsker å klage på karakterfastsetting, blant annet gjennom fakultetsadministrasjon og eksamenskontor.

Samtidig sa han om studentombud:

— Spørsmålet om studentombud er til vurdering her hos oss, vi har en aktiv studentorganisasjon som er svært opptatt av dette. Vi vil gjøre en vurdering av dette i budsjettet for 2018, svarer Olsen.

Til dette svarer studentleder Holmli:

— Nå kan vi ikke vente på studentombud lengre og vi forventer derfor at rektor ikke bare vurderer dette inn i budsjettet for 2018, men at rektor faktisk prioriterer det.

Fakta

Individuell klagerett

Disse institusjonene krever at samtlige gruppemedlemmer etter en gruppeeksamen signerer en felles klage:

 • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
 • Handelshøyskolen BI
 • Høgskolen i Innlandet
 • Høgskolen i Molde, Vitenskapelig høgskole i logistikk
 • Høgskolen i Volda
 • Høgskolen i Østfold
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Kunsthøgskolen i Oslo
 • Nord universitet
 • Norges handelshøyskole
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Samisk høgskole
 • Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Disse institusjonene tillater individuelle studenter å klage på resultatet på gruppeeksamen uten at ny karakter blir gjeldende for resten av gruppen:

 • Høgskolen i Sørøst-Norge
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Stavanger
 • VID vitenskapelige høgskole

På Universitetet i Bergen sier eksamensforskriften at individuelle studenter kan klage, men at ny karakter blir gjeldende for hele gruppen.

Ved Høgskulen i Volda kan studenter som mener at gruppens eksamenskarakter ikke reflekterer sitt eget kunnskapsnivå, søke om å få individuell tilleggseksamen.

Kilde: Lovdata.no

Fakta

Studentombudene i 2017

Studentombudet er et lavterskeltilbud for studenter.

Studentombudet kan gi råd og bistand i saker som gjelder studiesituasjonen.

Ombudet er uavhengig og har taushetsplikt.

Det er vedtatt ordning med studentombud på 10 institusjoner i Norge.

Marianne Høva Rustberggard ble Norges første studentombud. Hun ble ansatt ved Universitet i Oslo (UiO) i 2013. Rusteberggard har for tiden permisjon og fra februar i år er det Marit E. Sand Solvik som har vært ombud på UiO.

Fra 1. januar 2015 fikk både Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) og Universitet i Stavanger (UiS) nye ombud.

Katrine Klyve er ansatt i fast stilling som studentombud på HiOA. Hun etterfølger Anita Tøien Johansen, som hadde jobben i prosjektstilling de første årene.

Dennis Aske er studentombud ved UiS.

20. juli 2015 startet studentombudet på Universitet i Tromsø opp. Hun er utdannet jurist fra UiT og heter Torill Varberg.

Også Universitetet i Bergen (UiB) fått eget studentombud, og også hun startet opp 17. august. Hun heter Sylvi Leirvaag.

Norges handelshøyskole (NHH) har studentombud, og det er Sigbjørn Råsberg. 

Høgskulen på Vestlandet ansatte i februar 2017 Sindre Dueland som studentombud.

Universitetet i Agder har innført ordningen med studentombud og det er: Eirik Andreassen Mo.

Høgskolen i Sørøst-Norge har tilsatt studentombud Cecilie Arnulf fra august 2017.

NTNU har ansatt Lennart Soligard som studentombud fra oktober 2017.

Kilder: Khrono, UiO, UiT, På Høyden

Vestlandet. Forskerskolen for doktorstudenter innen utdanningsforskning er et samarbeid mellom to universiteter og fire høgskoler, hvorav to private. Offisiell åpning skjer til semesterstart.