Heller god høgskole enn et middels universitet

Publisert - Sist oppdatert
— Studentpolitikk er ikke mer sexy på <span class="caps">NHH</span> enn på Universitetet i Bergen, sier Karoline Kongshaug. Foto: Liubov Nikitina, Foto <span class="caps">NHHS</span>

— Studentpolitikk er ikke mer sexy på NHH enn på Universitetet i Bergen, sier Karoline Kongshaug. Foto: Liubov Nikitina, Foto NHHS

NHHs Karoline Kongshaug mener det er bedre å være en god høgskole enn et middelmådig universitet, og at neste kunnskapsminister ikke bør sluse alle og enhver inn i høyere utdanning, men heller heve kravene for studiekompetanse.

Mens de aller fleste høyere utdanningsinstitusjonene i Norge har parlamentariske studentorganer på øverste nivå, er Norges Handelshøyskoles Studentforening (NHHS) bygget opp litt annerledes.

Eksternansvarlig Karoline Kongshaug, og ikke leder, har ansvar for det utdanningspolitiske, på vegne av studentpolitisk utvalg.

— Jeg representerer NHH i Norsk studentorganisasjon, Velferdstinget, og så videre, forteller hun.

Hverken Kongshaug eller de syv andre styremedlemmene i NHHS er kompensert for vervene, igjen i motsetning til de fleste andre studentledere som stort sett er frikjøpt som fulltidstillitsvalgte.

Har også annerledes vervsperiode

Har man en god sak så skal det være enkelt å få folk med også.

Karoline Kongshaug
Eksternansvarlig, NHHS

— Hva er de tre viktigste tingene du vil jobbe for resten av dette året der du er valgt for kalenderår og ikke studieår?

— En sak vi jobber mye med nå er å få kommunen til å ta ansvar for helsetilbudet til innbyggerne, og derunder studentene. Det har foregått en aktiv satsning på psykisk helse blant studentdemokratiene i Bergen og vi har lagt dette inn som en prioritet i samskipnaden. Mitt mål er at kommunen skal ta et større ansvar her, starter hun.

Hun forklarer at studentene har fått inn et kapittel om studenter i Bergen kommunes plan for psykisk helse. Det inneholder foreløpig ikke faktisk politikk, og det gjenstår at det skal inkludere økonomiske ressurser.

— I forlengelsen av arbeidet med kommunen prøver vi å få på plass en ordning der studentene for betalt for å melde flytting til Bergen, forteller hun, og forklarer at tilsvarende ordninger eksisterer i Ås, Bø og Kristiansand.

Kongshaugs siste punkt er siste ungdomslederdebatt før valget, som arrangeres 7. september klokken 13:00.

— Vår tekniske avdeling under NHHS vil igjen stå for gjennomføringen, og NRK stiller med Ole Torp.

Småpartiene kan love mer?

— Hvilket parti er best på høyere utdanning?

— Det er mange gode partiprogrammer for høyere utdanning, og det er kanskje best blant småpartiene - de kan vel love mer og det er vel derfor Venstre gjør det bra, spekulerer hun.

— Har man fusjonert nok innen høyere utdanning, eller bør det fusjoneres mer?

— Det vet jeg ikke. Jeg vet at fusjon ikke har verdi i seg selv, men jeg føler meg ikke kyndig til å si noe utover det. Universitetet i Bergen vil jo veldig fusjonere med NHH, mens vi ikke vil fusjonere med dem, og det er vel et godt bilde på hvor fusjonsdebatten har kommet, spør hun.

(Foto: Liubov Nikitina, Foto NHHS)

— Hvem blir det neste universitetet i Norge?

— Det er litt samme sak - ikke noe jeg har kompetanse til å si noe på. Generelt synes jeg institusjonene burde være mer opptatt av samfunnsoppdraget enn hvilken tittel man har. Satt på spissen: Det er bedre å være en god høgskole enn et middelmådig universitet.

— Hvem håper du blir kunnskapsminister etter valget?

— Jeg ser mange gode kunnskapsministere. Vi trenger en person som tør å ta plass, som har et brennende engasjement. En som Isaksen, han har vært en kjempebra kunnskapsminister. Jeg støtter ellers Haakon sitt forslag, sier hun:

Les også: Tar gjerne Brækhus som neste kunnskapsminister

Motivasjon viktig for frafallet

— Har du noen råd til den som blir kunnskapsminister etter valget?

— Jeg er ikke redd for «mastersyken», vi trenger masse høy kompetanse i fremtiden, men for enkelte er høyere utdanning ikke riktig. Motivasjonen er rett og slett ikke der. Derfor tror jeg vi må våge å stille høyere krav til studiekompetansen i videregående skole slik at man er forberedt på hva som møter en i høyere utdanning. 

Parallelt mener hun at man må få opp statusen på fagutdanningene, og gjøre det til et reelt og godt alternativ. Hun tror dette er sentralt i arbeidet for å få ned frafallet i høyere utdanning. 

— Problemet er tosidig. For den enkelte kan det oppleves tungt å havne et sted man ikke har motivasjon for å være. Fra et samfunnsøkonomisk ståsted, er det feil bruk av knappe ressurser. 

— Videre må kunnskapsministeren verne om den akademiske friheten. Den er truet i Europa og i resten av verden. Og ikke minst må det tas ansvar for studenthelsen, både statlig og kommunalt.

Trenger studentombud på fulltid

— Mer i studiestøtte eller flere studentboliger?

— Mer i studiestøtte. Vi ligger ganske godt an på studentboliger i Bergen og har lavere køer enn noensinne. Økt studiestøtte vil da favne bredere og flere vil få glede av den.

— Er heltidsstudenten viktig?

— Ja, det mener jeg den er. Både for å sikre høy kvalitet på studentenes resultater, og for å gi alle like muligheter til å ta utdanning.

— Trakassering har vært sommerens tema i sektoren. Vet studentene hvor de kan gå for å si fra om denne type alvorlige hendelser, og er studentene hos dere godt nok i varetatt på dette området?

— Vi har fått på plass studentombud, som er en veldig viktig faktor, men fortsatt tror jeg at få NHH-studenter vet om ham. Vi har også begynt å utarbeide et Si fra-system etter modell fra Universitetet i Oslo, men ikke fått på plass enda, forteller hun, og legger til:

— Vi har fått studentombud på deltid i 50 prosent-stilling, og vi trenger ham på fulltid.

Trodde på meg selv etter hvert, også

— Hvordan havnet du inn som eksternansvarlig?

— Folk trodde mer på meg enn jeg trodde på meg selv. Vi har et veldig engasjert studentmiljø her, med mange dyktige og engasjerte mennesker. Jeg var på et foredrag med studentpolitisk utvalg og fant at det ville jeg bli med på. Og så har ballen rullet. Folk trodde på meg, og så trodde jeg på meg selv etter hvert også.

— Hvordan engasjerer man best studenter? 

— Man kan si mye om NHH og studentforeningen, men engasjement mangler man ikke. Det er vanskelig å peke på hvorfor, men jeg merket da jeg kom hit at det var et veldig engasjert miljø - det gjaldt å bli med og engasjere seg.

Hun forteller at det fort kan være overveldende når man kommer dit.

— Men det betyr ikke at vi ikke har problemer med å engasjere studentene på enkelte områder her heller: Studentpolitikk er ikke mer sexy på NHH enn på Universitetet i Bergen, men jeg tenker at har man en god sak så skal det være enkelt å få folk med også.

Fakta

Karoline Kongshaug

Eksternansvarlig ved Norges handelshøyskole.

Alder: 22.

Oppvokst: Oslo (pleier å si Oslo Nord, så unngår man konflikt)

Utdanning: Fortsatt er par år i igjen av siviløkonomutdanningen på NHH.

Hvilken bok leste du sist, og hvorfor? «Blue Notes» av Victor Norman. Fordi det er verdt å lese alt av Victor Norman.

Del en kulturopplevelse som har gjort inntrykk på deg: Kan jeg nevne flere? Jake Isac på Bergenfest i sommer. Munchmuseet, hver eneste gang jeg tar meg tid til å gå dit. Og, dette høres kanskje pretensiøst ut, men jeg elsker dikt! Så om noen leser Inger Hagerup når hun var på sitt dystreste, da begynner jeg å gråte.

Hva gjør du om ti år? Liker ikke så godt å tenke så langt frem i tid. Jeg håper jeg og de jeg er glad i har det fint, det er det viktigste.

Fakta

Studentledere 2017

  • Følg Khronos serie med intervjuer med studentlederne ved landets høgskoler og universiteter:

Mats Johansen Beldo, leder av Norsk studentorganisasjon: Vi kan gå glipp av fremtidige statsministere

Jens Lægreid ved Universitetet i Oslo: Vil gjøre studiehverdagen til mer enn bare bøker

Håkon Randgaard Mikalsen ved Universitetet i Bergen: Tar gjerne Brækhus som neste kunnskapsminister

Marte Øien ved NTNU: Vil teste automatisk begrunnelse på NTNU

Kevin Hovdahl Holmli ved Nord universitet: Heller ett universitet i sør enn ett universitet i nord

Jørgen Sjøberg ved Universitetet i Stavanger: Trakassering underbygger behovet for en læringsmiljølov

Simen Oftedahl ved Høgskolen i Sørøst Norge: Dagens studiestøtte er god nok

Ole Kristian Bratset i Association of Norwegian Students Abroad (ANSA): Vi må innse vår nasjons begrensninger

Rune Keisuke Kosaka ved Høgskolen i Oslo og Akershus: Denne sommeren har vist at studentenes vern bør styrkes

Gaute Myhren Kornberg ved Høgskolen i Innlandet: Innlandet-studentar for automatisk grunngjeving

Nikolai Refshal Hansen ved Høgskolen i Østfold: Det er viktigere med bunnsolide bachelorer enn målløse mastere

Kai Steffen Østensen ved Universitetet i Agder: Heltidsstudenten kan bety et helt nytt kunnskaps-Norge

Jonas Wettre Thorsen ved NMBU: Vil ha rom for mer risiko i forskningen

Karoline Kongshaug ved NHH: Heller god høgskole enn et middels universitet

Håvard Bjørnerem ved Høgskulen i Volda: Volda-studenter klarer seg med studiestøtten

Andreas Kustås ved Handelshøyskolen BI: Nyttig med arbeid utenom studiene

Svend Sondre Frøshaug ved Norges Idrettshøgskole: Krever mer praksis på alle studieretninger

Jonas Oliver Hui Dahl ved Høgskulen på Vestlandet: Å bli lærd er en heltidsjobb

Organisasjon. Regjeringen deler ut støtte etter søknad til studentorganisasjonene hvert år. Denne sommeren er det fagskolestudentene som kan smile bredest når departementet har fordelt nær 8 millioner.