Sp vil ha skolepenger, studentene sier nei

PublisertMandag, 9. januar 2017 - 22:03-OppdatertMandag, 9. januar 2017 - 22:04
Avgift. Flertallet i Senterpartiets programkomite foreslår å innføre skolepenger for utenlandsstudenter i høyere utdanning. Studentene protesterer.

Flertallet i Senterpartiets programkomité foreslår å innføre studiepenger for utenlandsstudenter, og møter sterk motstand fra landets studentbevegelse.

Et mindretall på fire i komitéen ønsker å beholde gratisprinsippet for utenlandsstudenter i høyere utdanning. 

Studentene protesterer

Leder i Norsk studentorganisasjon, Marianne Andenæs, ber Senterpartiets landsmøte om å lytte til mindretallet og forkaste forslaget om å innføre skolepenger. 

— Dette er ødeleggende for internasjonalisering i høyere utdanning, sier hun og viser til at Senterpartiet ønsker i sitt utkast til handlingsprogram mer internasjonal utveksling, mens de noen linjer lenger ned ønsker å innskrenke utenlandske studenters muligheter til å studere i Norge.

Internasjonalisering

I forslaget til program fra Senterpartiet heter det blant annet: «Alle studier bør ha internasjonal utveksling integrert i studiet uavhengig om det er profesjonsrettet 4 eller ei. Alle institusjoner bør ha fast utvekslings- og forskningssamarbeid med internasjonale institusjoner. Å bidra til utenlandske studenter i norske institusjoner vil være en naturlig del av en slik internasjonalisering».

— Senterpartiet med leder Trygve Slagsvold Vedum må høre på en samlet studentbevegelse og si som de har gjort i inneværende periode: Nei, til skolepenger, mener Andenæs.

Den sittende regjering har tidligere foreslått skolepenger for internasjonale studenter, men forslaget har så langt ikke fått politisk flertall. 

Gratisprinsippet

Isaksen ble møtt av demonstrerende studenter i Oslo etter at han i statsbudsjettet 2014 la fram forslag om innføring av skolepenger for internasjonale studenter: 

Les også: Isaksen møtt av demonstranter i Oslo

— Gratisprinsippet og prinsippet om lik rett til utdanning står sentralt i Norge. Norsk studentorganisasjon frykter at veien fra skolepenger for noen til skolepenger for alle er kort, mener studentleder Marianne Andenæs, i likhet med sine forgjengere i lederstolen til NSO

Det var under debatten om studentboliger og utenlandsstudentene i oktober i fjor, at Senterpartiets nestleder Ola Borten Moe, tok til orde for innføring av skolepenger. 

Han ønsket både å innføre et tak på antall utenlandsstudenter som skal få studentbolig i Norge og innføre en studieavgift.

– Norske studenter bør få en større tilgang til de studentboligene som samfunnet bygger og stiller til disposisjon. Vi tar også til orde for å avskaffe ordningen med gratis studier for utenlandske studenter. Vi må betale når vi er i utlandet, det er det også rimelig at utenlandsstudentene gjør i Norge, sier Moe til NRK.

Kvoteordning

Et regjerende stortingsflertall har også avviklet kvotordningen for utenlandsstudenter. Denne ønsker Senterpartiet å gjeninnføre, finansiert over bistandsbudsjettet.

Senterpartiet ønsker å stille flere krav til høyere utdanning, blant annet til lærerutdannere, ved å kreve at lærere som underviser på lærerutdanningsinstitusjonene jevnlig må ut i praksis i skolene.

De mener også det er behov for å styrke faglærerutdanningene framover og at hospitering må bli en naturlig del av etterutdanningen for lærere.

  • At alle som jobber i skolen skal ha formell kompetanse, og at antallet ufaglærte skal ned.
  • At skoleledelse og klasseledelse skal vektlegges i grunnutdanning og i etter- og videreutdanning.
  • Stille krav til kompetanse for lærere som skal undervise i praktisk-estetiske fag som kunst- og håndverk, musikk, mat og helse og kroppsøving.
  • At alle lærerstudenter må ha ett praktisk-estetisk fag som en del av grunnskolelærerutdanningen.
  • Reversere kravet om at alle lærerstudenter må ha 4 i matematikk.

Profesjonsfagene

Senterpartiet ønsker også at særlig profesjonsfagene får gode utviklingsmuligheter framover uavhengig av om utdanningsinstitusjonen er universitet eller høgskole.

«Profesjonsfagene skal holde høy kvalitet. Det vil si: være forskningsbasert, praksisnær og ha fokus også på arbeidslivets behov i regionen institusjonen er», heter det i programforslaget.

Partiet ønsker også at basisfinansieringen i universitets- og høgskolesektoren skal styrkes og resultatfinansieringen begrenses til temaer/områder som er av særlig interesse for nasjonen.

Du kan lese hele programutkastet her.

 

 

Ved å melde deg på vil du jevnlig få nyhetsbrev fra Khrono på epost.

Tips oss gjerne om aktuelle saker på tips@khrono.no.

Vennlig hilsen Tove Lie,
ansvarlig redaktør, Khrono

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Fra seksjonene

Siste

Debatt

Karriere

Campus

Samfunn

Mest lest

Debatt

Meninger · Studiestart. Du har en viktig stemme og den må du bruke. Bruk den under stortingsvalget i høst og bruk den ved din institusjon og ved ditt lokale studentdemokrati, oppfordrer student på Høgskolen i Oslo og Akershus, Martine Gjerde.  
Meninger · Studiestart. Politiutdanningen skal forberede studentene på oppgaver som vi i dag ikke kjenner helt til, skriver rektor Nina Skarpenes ved Politihøgskolen. 
Meninger · Doktorgrader. At tre av ti doktorgradsstipendiater hentes fra utlandet, er et sunnhetstegn. Blir det sju av ti kan ringvirkningene på lengre sikt ramme den hjemlige forskerrekrutteringen, mener professor emeritus Sigurd Allern. 

Karriere

Campus

Samfunn