Fra 35 til 7 prosent stryk på radiografi

PublisertSøndag, 8. januar 2017 - 8:05-OppdatertMandag, 6. februar 2017 - 13:51
HiOA. Studenter på radiografi forbedret strykprosenten fra 35 til 7 prosent i faget anatomi og fysiologi. Forelesere trekker fram elæringsopplegg som en forklaring, studentene vektlegger forbedret eksamen.

På Fakultet for helsefag på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) har de laget et felles undervisningsopplegg for alle de omlag 1000 helsefagstudentene som har anatomi og fysiologi i utdanningen sin. Oppstarten var høsten 2016. 

Rett før sommeren overleverte redaktør, høgskolelektor og førstelektorstipendiat, Kari Gerhardsen Vikestad, materialet til læringsdirektør på Høgskolen i Oslo og Akershus, Lars Egeland (bildet under).

Supre resultater

Sykepleiestudentene hadde en egen eksamen som ble avviklet som en nasjonal deleksamen i anatomi og fysiologi der resultatene blir offentlig 20. januar.

Men radiografistudentene har allerede fått sine resultater, og prosjektleder Kari Gerhardsen Vikestad er veldig godt fornøyd med resultatene de har oppnådd.

— Sju prosent av de 60 studentene strøk. Forrige år var strykprosenten på 35. Denne gang var det åtte studenter som fikk A, forrige gang var det null. Snittkarakteren for studentene var C i 2016, mens studentene i 2015 bare oppnådde D i snitt, forteller hun.

Større innsats gir bedre resultater

Vikestad forteller at det har vært et spennende halvår.

— Studentene har meldt tilbake at de har sett på videoene i svært høy grad. Vi ser også at de ble brukt til repetisjon før eksamen, men kanskje mest spennende:

— De rapporterer at de ikke bare har sett på video, men i stor grad selv også har lest pensum. For meg ser det ut som det nye opplegget har stimulert studentene til stor studieinnsats og at vi nå ser resultatene av dette i form av gode resultater på eksamen, mener Vikestad.

Hun er nå spent på resultatene fra de andre fagområdene, deriblant sykepleierne som jo utgjør en stor andel av de 1000 helsestudentene som har deltatt på ny digital læring i dette faget.

— Bedre eksamen

De tre studentene i radiografi, Osman Safai, Amalie Stavem og Julie Fosskaug, er blant de som har fått den nye undervisningen i dette faget.

De kommer alle tre rett fra videregående skole, og går første året på sin bachelorutdanning i radiografi.

— Vi er ganske fornøyd med opplegget, men for oss som kommer rett fra videregående har det også vært litt uvant, beskriver de tre overfor Khrono.

— Men en viktig grunn til at vi gjorde det bedre nå er at eksamen i år var mye bedre lagt opp enn tidligere, mener Safai.

— Eksamen i fjor var veldig detaljert, mens årets spørsmål var mer åpne og dermed opplevde vi eksamen både som bedre og enklere, fortsetter Safai og de to andre nikker.

Vikestad er enig med studentene sine i dette:

— Jeg er enig at årets eksamen var bedre enn fjorårets, men ikke nødvendigvis lettere, sier hun, og legger til:

— Spørsmålene var noe mer åpne og da kunne studentene vise en større bredde og dybde i kunnskapen sin.

Vil beholde «gammeldags» undervisning i noen fag

Alle tre har sett på og brukt det digitale materialet de har hatt som en viktig del av undervisningen i anatomi og fysiologi.

— Det er fint at man kan se forelesningene om igjen, og at man kan trykke på pause og spole tilbake hvis noe går litt for fort, sier Stavem.

Men de tre etterlyser noe mer som er rettet direkte mot dem som studenter på radiografi.

— Siden kusret retter seg mot alle helsestudenter blir innholdet noen ganger litt for allment, sier Safai.

Men de tre er veldig enige om at de er glade de ikke har dette undervisningsopplegget i faget som heter strålefysikk.

— Det er et veldig vanskelig fag og vi er glade vi har undervisning med lærere tilstede slik at vi kan stoppe dem og spørre med en gang det er noe vi ikke skjønner. Det er ikke like lett med det digitale opplegget, sier Fosskaug.

Jobbet i et år

Det nye undervisningsopplegget i anatomi og fysiologi er jobbet fram av en prosjektgruppe med representanter fra alle fagene: Radiografi, bioingeniør, farmasi, vernepleie og sykepleie.

De har arbeidet i underkant av et år for å komme opp med en felles grunnpakke.

Sammen med Vikestad har Yury Kiselev og Mona E. Meyer bidratt sterkt til å utvikle kurset.

Det nye digitale læringsmiddelet anatomi og fysiologi er laget med Open edX som plattform. Plattformen edX er utviklet med MIT (Massachusetts Institute of Technology ) og Harvard University i spissen. 

Selve utviklingsarbeidet har skjedd i et arbeidsfellesskap og produksjonsmiljø som er kalt «LæreVerkStedet» på høgskolens læringssenter.

 

Ved å melde deg på vil du jevnlig få nyhetsbrev fra Khrono på epost.

Tips oss gjerne om aktuelle saker på tips@khrono.no.

Vennlig hilsen Tove Lie,
ansvarlig redaktør, Khrono

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Fra seksjonene

Siste

Debatt

Karriere

Campus

Samfunn

Mest lest

Debatt

Internationalization. By ending the student quota scheme, the Norwegian government denies students a transformative experience, writes master’s student Henry Mutebe. 
Internasjonalt. Lederne for studieprogrammene må aktivt oppmuntre utveksling. Da vil flere studenter velge et utenlandsopphold. Engasjement i fagmiljøet er viktig også for å sikre kvaliteten, skriver Harald Nybølet. 
Kvalitet. Vi tror ikke at gode undervisere først og fremst motiveres av høyere lønn. Mye viktigere er den anerkjennelsen de får fra kolleger og studenter, skriver kunnskapsministeren. 

Karriere

Campus

Samfunn