fagskoler

18 fagskoler får 43 mill.

18 fagskoler får til sammen 43 millioner kroner for å forbedre kvaliteten i utdanningene.

-Jeg opplever en stor vilje til å videreutvikle kvaliteten i fagskolene slik at arbeidslivet får den kompetansen de trenger, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.
-Jeg opplever en stor vilje til å videreutvikle kvaliteten i fagskolene slik at arbeidslivet får den kompetansen de trenger, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.
Publisert Oppdatert

Denne artikkelen er mer enn et år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I alt fikk Diku (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning) inn 64 søknader fra fagskoler som søkte om til sammen 77 millioner kroner.

Fakta

Utviklingsmidler til fagskolene

 • Midlene er et ledd i regjeringens satsing på høyere yrkesfaglig utdanning og en oppfølging av Meld. St. 9 (2016–2017) Fagfolk for fremtiden.
 • Dette er fjerde året det bevilges midler til tilskuddsordningen for utviklingsmidler. I perioden 2017–2020 er det bevilget midler til 158 prosjekter gjennom ordningen.
 • Fra og med 2019 forvaltes tilskuddsordningen av Diku.
 • Årlige kriterier for ønsket prioritering av midlene blir satt av Kunnskapsdepartementet.

Kilde: Diku

Etter at midlene nå er fordelt, er konklusjonen at 18 fagskoler får 43 millioner kroner til utviklingsprosjekter.

– Vi trenger fagarbeidere som er løsningsorienterte og kreative i jobbene sine. Det synes jeg søknadene fagskolene har sendt inn, gjenspeiler. Det er søkt om prosjekter som involverer alt fra droner, virtuell virkelighet til pedagogikk i nettbaserte studietilbud. De som velger å ta en fagskoleutdanning, vil få en spennende og praktisk utdanning og ende opp med verdifull kompetanse arbeidslivet har behov for, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

38 prosjekt

I alt er det 38 prosjekter ved de 18 fagskolene som får støtte. Midlene skal blant annet brukes til å utvikle nye utdanninger i samarbeid med lokalt og regionalt arbeidsliv, bruk av digital teknologi for læring og digital kompetanseheving for ansatte for å møte behov for omstilling i arbeidslivet. Det tildeles også midler til engangsinvesteringer i utstyr og infrastruktur.

Siden 2019 er det Diku som har forvaltet tilskuddsordningen. Det er fjerde år det bevilges midler til fagskolene gjennom ordningen.

– Utviklingsmidlene er en viktig del av Dikus arbeid med å fremme kvalitetsutvikling i fagskolesektoren. Denne tildelingen vil også ruste fagskolene til å møte koronakrisen gjennom å styrke den digitale kompetansen hos fagskolelærerne og øke bruken av digital teknologi for læring, sier Diku-direktør Harald Nybølet.

Mest til Fagskolen Rogaland

Disse fagskolene får midler:

 • Fagskolen Tinius Olsen, kr 805 000
 • Fagskolen Oslo Akershus, kr 3 468 000
 • Norges grønne fagskole – Vea, kr 1 550 000
 • NKI Fagskoler, kr 3 470 000
 • Gokstad Akademiet, kr 286 000
 • European Helicopter Center, kr 270 000
 • AOF Fagskolen, kr 1 016 000
 • Fagskolen Rogaland, kr 7 817 000
 • Fagskolen i Hordaland, kr 4 920 000
 • Fagskolen i Kristiansund, kr 1 366 000
 • Fagskolen i Ålesund, kr 950 000
 • Fagskolen Innlandet, kr 2 603 000
 • Trøndelag høyere yrkesfagskole, kr 1 994 000
 • Nordland fagskole, kr 4 674 000
 • Nordkapp maritime fagskole Maritime fag1 021 000
 • Fagskolen i Troms, kr 2 943 000
 • Medlearn, kr 21 000
 • Fagskolen Kristiania, kr 4 018 000

Totalt kr 43 192 000

Powered by Labrador CMS