oppgradering

161 mill. til bedre lokaler

12 universiteter og høgskoler får til sammen 161 millioner kroner til å oppgradere undervisningslokalene. De gamle breddeuniversitetene får aller mest. Se listen her.

Høgskulen på Vestlandets campus på Stord er en av dem som får penger til oppgradering av lokaler.
Høgskulen på Vestlandets campus på Stord er en av dem som får penger til oppgradering av lokaler.
Publisert Oppdatert

Pengene som deles ut skal brukes til å rette for nye undervisningsformer, og målet er at studentene lærer mer og får et bedre psykososialt miljø.

— Forelesninger kan være både bra og effektivt, men studentene ønsker også mer undervisning der de deltar aktivt. Det krever at vi har auditorier, laboratorier, verksteder og andre undervisningslokaler som gir bedre mulighet for deltakelse. Det skal pengene til oppgradering bidra til, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) i en pressemelding.

Det blir delt ut penger i to potter; en til prosjekter i lokaler eid av Statsbygg (26 millioner) og en annen til prosjekter ved selvforvaltende institusjoner (135 millioner). Det er en forutsetning at institusjonene selv bidrar med minst like mye midler til de aktuelle prosjektene.

Universitetet i Stavanger lanserte for vel en uke siden klare forventninger om penger til nytt bygg for sitt Arkeologiske museum, i første omgang 6 millioner kroner, men dette står ikke på listen. UiS får likevel over 6 millioner kroner til fire andre bygg, iflølge tildelingen.

Glede på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet fikk 6,5 millioner kroner til oppgraderinger i Førde, Stord og i Bergen, etter å ha søkt om 7 millioner.

Prorektor for nærregion Stord/Haugesund, Liv Reidun Grimstvedt, hadde besøk av stortingsrepresentant Liv Kari Eskeland (H) og lokalpolitikar Geir Angeltveit (V) mandag. De overrakte beskjeden om tildelingen.

— Veldig kjekt, og midlene kommer godt med. Vi skal i gang med et større campusutviklingsprosjekt og dette passer fint inn der. Det er viktig med moderne og gode areal hvor studenter kan studere og trives, sier Grimstvedt til hvl.no.

På Stord skal pengene gå til oppgradering av kafé- og vrimlearealet som ligger midt i campusområdet.

I tillegg fikk HVL penger til å oppgradere det såkalte lettbygget i Førde, som er et modulbygg som som ikke svarte til nye tekniske forskrifter. Dermed måtte høgskolen leie lokaler eksternt, men nå skal lettbygget settes i stand.

Også campus i Bergen fikk tildeling. Pengene skal gå til et klimarom som skal brukes til undervisning og forskning.

Prorektor Liv Reidun Grimstvedt ved Høgskulen å Vestlandet er glad for tildelingen.
Prorektor Liv Reidun Grimstvedt ved Høgskulen å Vestlandet er glad for tildelingen.

Mest til Universitetet i Oslo

UiT får midler for å gjøre lokaler ved havnen på Campus Harstad til et pulserende undervisnings- og studentmiljø, heter det i pressemeldingen fra Kunnskapsdepartementet, mens UiS skal gjøre deler av Kitty Kiellands hus om til et pilotprosjekt for aktivitetsbaserte arbeidsplasser.

Den aller største summen gikk til Universitetet i Oslo, 45 millioner til oppgradering av Eilert Sundts hus B.

Prosjekter i lokaler eid av Statsbygg:

NHH: Ombygging kantine 2,5 mill

Høgskulen på Vestlandet: Lettbygg Førde 3 mill, kafe- og vrimleareal Stord 2 mill og klimahus i Bergen 1,5 mill

UiT: Havnegata Harstad, 5 mill.

Universitetet i Stavanger: universitetsbibliotek, 1,5 mill, Hagbart Lines hus 0,4 mill, Arne Rettedals hus 1,5 mill og Kitty Kiellands hus 2,8 mill

Nord universitet: Levanger o,8 mill

Høgskolen i Innlandet: Lillehammer, Rena og Hamar 5 mill

Tilsammen: 26 millioner kroner

Prosjekter ved selvforvaltende institusjoner:

Universitetet i Oslo: Eilert Sundts hus B, 45 mill

Universitetet i Bergen: Realfagsbygget 25 mill

NMBU: Aud Max, 20 mill

NTNU: Gløshaugen, 15 mill, Kalvskinnet 5 mill

UiT: Universitetsbiblioteket Tromsø, 15 mill

Norges idrettshøgskole, bibliotek og lesesal, 10 mill

Sum 135 mill

Powered by Labrador CMS