Skal vurdere om HiOA får ny status som universitet

Publisert - Sist oppdatert
Viserektor på Gøteborgs universitet, Staffan Edén leder arbeidet med å vurdere om Høgskolen i Oslo og Akershus skal få ny status som universitet. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Viserektor på Gøteborgs universitet, Staffan Edén leder arbeidet med å vurdere om Høgskolen i Oslo og Akershus skal få ny status som universitet. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Staffan Edén føler seg godt mottatt på Høgskolen i Oslo og Akershus. Han leder arbeidet med å vurdere om høgskolen skal få ny status som universitet.

Viserektor Staffan Edén, Gøteborgs universitet, leder komitéen som på oppdrag fra NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) skal vurdere universitetssøknaden fra Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).

Torsdag 14. og fredag 15. september er komitéen på besøk på høgskolen og treffer rundt 70 ansatte og studenter som er inne til intervju og spørrerunder.

Torsdagen ble dagen tilbragt i Pilestredet, fredagen skal komitéen til Kjeller.

— Viktig med besøk i tillegg til søknad

Vi treffer Staffan Edén når han er halvveis på sin første dag på besøket på HiOA i Pilestredet.

— Vi har hatt en bra dag så langt, og blitt veldig godt mottatt, og ikke minst fått mange gode svar på våre spørsmål, svarer han når vi spør om møtet med høgskolen.

Edén understreker at HiOA har levert en omfattende søknad, og at det er svært nyttig å få være til stede på høgskolen og få stilt de spørsmål som dukker opp når man leser søknaden.

— Det er saker som vi ønsker å få utdypet og det er sider av søknaden som trenger oppfølging, forklarer Edén.

Samarbeider med Sørøst-komité

Det er to høgskoler som er i parallelle prosesser til vurdering for å få status som universitet. Den andre er Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN). De fikk besøk av sin NOKUT-komité 24-25. august. Denne komitéen er ledet av den danske professoren Jens Oddershede.

(Edén på vei til nye møter på høgskolen sammen med NOKUTs Karl Johan Skeidsvoll.)

Les også: På besøk for å vurdere Sørøst som universitet

— Da vi snakket med Jens Oddershede under hans besøk på HSN fortalte han at dere har snakket sammen og vil sørge for at de to høgskolene blir behandlet likt. Kan du bekrefte dette?

— Ja vi har snakket sammen, og vi er opptatt av at høgskolene blir vurdert etter de samme kriterier, samtidig som vi kjører to parallelle prosesser, svarer Edén.

Viserektoren ved Gøteborgs universitet understreker også at han er svært godt fornøyd med komitéen han har med seg som skal vurdere søknaden.

— Det er et omfattende arbeid som står foran oss, men jeg er heldig og har med meg en meget kompetent komité, understreker Edén.

— Historiske dager for HiOA

— Det er stort at vi endelig er der at komitéen er på plass og neste steg på veien mot å bli universitet er tatt, sier rektor Curt Rice.

(Her leverer Curt Rice søknaden om å bli universitet til NOKUT og Øystein Lund. Foto: Ketil Blom)

Han var i den første gruppen som møtte NOKUT torsdag morgen, og vil også møte komitéen igjen på slutten av dagen fredag.

— Jeg oppfattet også at vi hadde et godt møte og en god samtale med komitéen da jeg og rektoratet møtte dem torsdag morgen, sier Rice, og legger til:

— De hadde satt seg veldig godt inn i søknaden, vedlegg og suppleringer som er på til sammen godt over 1000 sider.

Rice sier også at han oppfattet at komitéen var opptatt av grunnleggende temaer.

— Som for eksempel forholdet mellom forskning og utdanning, og effekten for oss av en eventuell akkreditering til universitet.

— Profesjonell prosess

Rice understreker at han oppfatter at prosessen mot det å bli universitet så langt har vært profesjonell, og slik opplevde han også møtet med komitéen.

Resten av torsdag og deler av fredag skal komitéen så møte mange studenter og ansatte på høgskolen, samt få se endel av aktiviteten høgskolen har å vise fram.

— Fredag ettermiddag skal jeg møte komitéen igjen og da har jeg med meg styreleder Trine Syvertsen og styremedlem Torger Ødegaard, forteller Rice.

Fakta

Disse vurderer HiOAs universitetssøknad

Følgende sakkyndige komité skal vurdere universitetssøknaden fra Høgskolen i Oslo og Akershus:

 • Viserektor Staffan Edén, Gøteborgs universitet (leder)
 • Professor Sigmund Grønmo, Universitetet i Bergen
 • Førstelektor Gunn Haraldseid, Høgskulen på Vestlandet
 • Adm.dir. Heidi Arnesen Austlid, IKT-Norge
 • Masterstudent Johanne Vaagland, Universitetet i Bergen

I tillegg skal det opprettes fire faggrupper som skal evaluere de fire doktorgradsområdene som HiOA har presentert i søknaden. Dette er områder der HiOA må dokumentere høy internasjonal kvalitet. De fire gruppene  NOKUT foreslår er:

 • Området utdanningsvitenskap for lærerutdanning, her er det professor Knut Steinar Engelsen ved Høgskulen på Vestlandet og tidligere utdanningsdirektør Jørgen Thorslund ved Høgskolen i Lillebælt (nå selvstendig konsulent) som skal vurdere kvaliteten
 • Området bibliotek- og informasjonsvitenskap: seniorprofessor Louise Limberg ved Bibliotekshögskolan ved Högskolan i Borås og lektor Niels D. Lund, Det informasjonsvidenskabelige Akademi ved Københavns Universitet
 • Området sosialt arbeid og sosialpolitikk: professor Majen Espvall ved Mittuniversitetet og professor Karen Christensen ved Universitetet i Bergen.
 • Området helsevitenskap: professor Anne Clancy ved UiT Norges arktiske universitet og Karen Søgaard fra Syddansk universitet.
Fakta

Disse vurderer HSNs universitetssøknad

Følgende sakkyndige komité skal vurdere universitetssøknaden fra Høgskolen i Sørøst-Norge:

 • Professor Jens Oddershede, Syddansk Universitet (leder)
 • Professor Ingrid Pramling Samuelsson, Gøteborgs universitet
 • Professor Aud Obstfelder, NTNU
 • Anne Cathrine Berger, samfunnspolitisk direktør i NITO (Norges ingeniør- og teknologorganisasjon)
 • Masterstudent Madeleine Sjøbrend, NMBU

I tillegg er det opprettet fire faggrupper som skal evaluere de fire doktorgradsområdene som HSN har presentert i søknaden. Dette er områder der HSN må dokumentere høy internasjonal kvalitet. De fire gruppene er:

 • Prosess, energi og automatiseringsteknikk, her er det professor Gustaf Olsson ved Lunds Universitet og professor Alex C. Hoffmann ved Universitetet i Bergen som skal vurdere kvaliteten.
 • Anvendte mikro- og nanosystemer, her skal professor Bodil Holst ved Universitetet i Bergen og professor Olav Solgaard ved Stanford University vurdere kvaliteten
 • Pedagogiske ressurser og læreprosesser i barnehage og skole, her skal professor Peder Haug ved Høgskulen i Volda og forhenværende direktør Jørgen Thorslund ved University College Lillebælt sitte.
 • Personorientert helsearbeid; professor Nina Emaus ved UiT Norges arktiske universitet og professor Per-Olof Sandman ved Universitetet i Umeå og Karolinska institutet 

Kilde: NOKUT

Utvalg. Helga Aune skal lede utvalget som skal gjennomgå regelverket for universiteter og høgskoler det neste halvannet året. Hun husker godt fakkeltoget mot Ryssdal-utvalget for 15 år siden, men vil ikke si hvor hun var den gangen.