EU-database i Bergen

Publisert - Sist oppdatert
<span class="caps">EU</span>-forskningens leder i Bergen: — Norge har nå blitt en nøkkelspiller i det europeiske forskningssamarbeidet, sa Robert-Jan Smits, generaldirektør for forskning og innovasjon i Europakommisjonen, under markeringen på Bryggen, onsdag. Fra venstre: Kari Balke Øiseth fra <span class="caps">KD</span>; statssekretær Bjørn Haugstad i <span class="caps">KD</span>; Robert-Jan Smits; Ron Dekker, leder av <span class="caps">CESSDA</span> i Bergen og Bjørn Henrichsen, leder av <span class="caps">NSD</span>. Foto: Tor H. Monsen.

EU-forskningens leder i Bergen: — Norge har nå blitt en nøkkelspiller i det europeiske forskningssamarbeidet, sa Robert-Jan Smits, generaldirektør for forskning og innovasjon i Europakommisjonen, under markeringen på Bryggen, onsdag. Fra venstre: Kari Balke Øiseth fra KD; statssekretær Bjørn Haugstad i KD; Robert-Jan Smits; Ron Dekker, leder av CESSDA i Bergen og Bjørn Henrichsen, leder av NSD. Foto: Tor H. Monsen.

Pan-europeisk forskningsbase etableres i Bergen. — Dette er en milepæl i forskningssamarbeidet vårt med EU, mener kunnskapsministeren.

NSD (Norsk senter for forskningsdata, tidligere Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste) er velkjent for de fleste forskere i Norge. Nå etableres en tilsvarende datatjeneste for forskere i hele EU-systemet - i Bergen, skriver På Høyden.

Begivenheten ble feiret med generaldirektøren for EU-forskningen, på Bryggen i Bergen. 

Karakterises som gullgruve for forskning

CESSDA (Consortium of European Social Science Data Archives) blir etablert her i byen. Enkelt fortalt har den samme funksjon som NSD har som base for allverdens samfunnsvitenskapelige data. CESSDA er del av den europeiske forskningsinfrastrukturenERIC.

— Dette blir en gullgruve for samfunnsforskere når de skal sammenligne utviklingen over tid i de forskjellige europeiske landene, sier Røe Isaksen i en pressemelding.  

— Mange i forsknings-Norge har jobbet i lang tid for å få dette til.

Bergen blir en sentral for samfunnsvitere og andre forskere over hele Europa. Målet med databasen er å gjøre det lettere for samfunnsforskere å finne og dele data fra flere land. Dette skal gi mer og bedre forskning. Det blir også lettere å etterprøve publisert forskning med en slik database. 

Deling av data i forskningsverden er ikke bare-bare. En slik base skal gjøre også dette lettere. Kunnskapsdepartementet og statssekretær Bjørn Haugstad håper tilgang til CESSDA vil bli viktig for åpen publisering (Open Access.)

— Dagens tidsskriftmarked er dysfunksjonelt, sa han.

Øker antall medlemsland

— Bergen blir nå knutepunktet for all denne aktiviteten, sier administrerende direktør for NSD, Bjørn Henrichsen. CESSDA sin administrasjon holder til i Parkveien, få hus fra kontorene til norske NSD.

Det er allerede syv arbeidsplasser tilknyttet aktiviteten. Det kan bli flere. Virksomheten dimensjoneres fortløpende. Flere land i Europa skal bli medlem av nettverket. Om relativ kort tid blir det 25 land som skal bidra og dele samfunnsvitenskapelige data, ifølge Henrichsen. 

— Hvorfor Bergen?

— Norge og Bergen er sterke på dette feltet, sier han til På Høyden. 

Fakta

Dette er NSD

NSD (Norsk senter for forskningsdata) er nasjonalt arkiv for forskningsdata og et av verdens største i sitt slag.

Tilgang til data er kjernen i moderne forskningsinfrastruktur. NSD arkiverer, tilrettelegger og formidler data til forskningsmiljøer, nasjonalt og internasjonalt, og utarbeider teknologiske løsninger.

Målet er å gi forskere tilgang til data uten store juridiske, økonomiske og praktiske hindringer.

NSD har egen seksjon for personvern som behandler prosjektsøknader fra rundt 150 institusjoner og gir råd om personvern til forskere og studenter.

NSD er et aksjeselskap eid av Kunnskapsdepartementet.

Kilde: nsd.no

Opptak. Frp mener lov som tillater lokale opptaksregler kan få fart på studentene. På UiO sier de at de ser en sammenheng mellom svake inntakskarakterer og frafall, mens Arbeiderpartiet sier de ikke tror på forslaget som en universalnøkkel for dagens utfordringer.