Frifond. Sju studentorganisasjoner får støtte fra Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU). Tilsammen deler LNU ut 126 millioner til omtrent 100 organisasjoner. 
Ledelse. Rektorene ved fire av landets universiteter avslutter sin første rektorperiode i juli neste år, og alle fire ønsker en ny periode. Avtroppende rektor i Oslo, Ole Petter Ottersen, har foreløpig ingen planer. 
Digitalisering. Alle som studerer ved norske universiteter og høgskoler må stille med egen bærbar pc, også til eksamen, dersom studiestedet krever det, ifølge Kunnskapsdepartementet. 
Merittering. UiT Norges arktiske universitet er først i Norge med å innføre merittering for undervisning. Det vil gi undervisning høyere status, og underviseren tre nye lønnstrinn. Enn så lenge gjelder ikke systemet for dosenter og førstelektorer.  
Innlegg. Jeg vet altfor godt hva sykepleiere lærer, eller rettere sagt ikke lærer, til å være trygg på at jeg blir ivaretatt ved sykdom, skriver filosof og sykepleiestudent, Ylva Stokke Westad. 
Innlegg. Aktive, våkne og kritiske studenter har med stor kraft og på en modig måte utfordret oss og satt i gang en helt nødvendig debatt, skriver dosent Finn Nortvedt og professor Per Nortvedt. 

Notert

Kvalitet. Studenter på flere utdanninger skal vurderes om de er skikket.
Sorg. HiOA markerer solidaritet med ofrene under skytetragedien i Orlando.
Ny jobb. Hun går fra kommunikasjon ved HiOA til HR ved Høgskolen i Hedmark.
Pris. Redaktøren i forskning.no, Nina Kristiansen, er Årets fagpresseredaktør.
Valg. Mandag ble det valgt ny ledelse for Velferdstinget i Oslo og Akershus.
Kavli. Torsdag ble det offentlig hvilke ni forskere som har vunnet Kavliprisen.
SFU. 12 universiteter og høgskoler kjemper om Senter for fremragende utdanning.
Student. Kai Steffen Østensen (21), er blitt valgt til ny studentleder på UiA.
Valg. Nestleder tar over ledervervet på NMBU for å ferdigstille organiseringen.
Forskning. Professorer diskuterer folkemord, etikk og medisin.
Økonomi. Det er 20 søkere til jobben som ny økonomidirektør ved HiOA.
NM. Tre lag fra Handelshøyskolen ved HiOA er i finalen i NM i økonomi.
Film. Det er ikke en lystig endetid vi besøker i denne dystopien av en film om de som overlevde katastrofen, skriver vår filmanmelder, Jan Storø, om The Survivalist. Fredag har den norgespremiere.  
UTvisning. PST fikk medhold i ankesaken i Lagmannsretten om å utvise en forsker ved Universitetet i Agder (UiA). Professoren anker saken videre. 
Statsbudsjettet. Universiteter og høgskoler på Sør-og Vestlandet er vinnerne når regjeringen deler ut 15,9 millioner til vitenskapelig utstyr. 
Akademia. Det er blitt vanskeligere å få gehør for at erkjennelse og dannelse har en egenverdi, skriver professor Dag O. Hessen ved Universitetet i Oslo, som i denne kronikken er bekymret for universitetenes frihet og uavhengighet  

Bildegalleri og video

Digitalt. På helsefag på høgskolen i Oslo og Akershus tenker de samordning og digitalisering. Faget anatomi og fysiologi er digitalisert for 1000 ulike helsefag-studenter. 
Utdanning. Nærmere halvparten av Oslos befolkning har nå høyere utdanning. Hovedstaden troner suverent på topp i ny statistikk. Nederst kommer Hedmark og Oppland.  
Studiekvalitet. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har bestilt svar på 10 spørsmål om kvalitet fra landets universiteter og høgskoler. Svarene skal han bruke som innspill til kvalitetsmeldingen. 
Universitet. Regjeringen skjerper kravene for å bli universitet, men gir høgskolene to års utsettelse på å oppfylle kravene. 
Valg. StatsrådTorbjørn Røe Isaksen ønsker ikke gjenvalg til Stortinget neste høst. Men han vil gjerne fortsette som kunnskapsminister.  
Film. Den islandske filmen Småfugler gir oss et innblikk i strevet som innebærer å forholde seg til noe ubrukelig overlevert fra forrige generasjon, skriver vår anmelder.  
EU-midler. Hittil i år har forskere ved Høgskolen i Oslo og Akershus fått tilslag på to søknader om forskningsmidler fra EU-programmet Horisont 2020. Antall søknader har økt. 
Brexit. Avstemningen i Storbritannia kan bli et vannskille i utviklingen av forsknings- og utdanningssamarbeidet i Europa, skriver rektor Ole Petter Ottersen ved Universitetet i Oslo i dette innlegget. 
Drag. For Remi Johansen Hovda betydde en mastergrad høye hæler, pupper, og tre historier fra en geisha. 
Sosiale medier. En høgskolelektor i psykologi og en vernepleier har latt seg inspirere av mange av sine nettvenner og andre bekjentes nettvaner i relaterte fagområder. Her skriver de om forargelsens glede.  
Publisering. Generalsekretær Tore Slaatta i Norsk faglitterær forfattar- og omsetjarforeining skildrar forslaget om å gjera alle vitskapelege artikler ope tilgjengelege i 2020 som eit flipperspel.  
Brexit. Britiske universiteter er kraftig bekymret for tilværelsen utenfor EU og frykter at det blir vanskeligere å rekruttere de beste studentene og forskerne. For norske studenter kan dette bli positivt, mener professor Frode Eika Sandnes. 
Innlegg. Rektorene Ole Petter Ottersen (UiO) og Curt Rice (HiOA) satte kaffen i halsen da de fikk høre at Kunnskapsdepartementet skal evaluere ordningen med Råd for samarbeid med arbeidslivet. Det finnes langt bedre ting å bruke tid og ressurser på, skriver de to.  
Brexit.  — EU treng eit eksternt sjokk. Eg trur Brexit på sikt vil vera bra for EU, seier førsteamanuensis Terje Knutsen ved Universitetet i Bergen, og legg til at synspunktet hans skil seg frå mange andre statsvitarar. 
Pr-hjelp. Flere var kritiske da Universitetet i Oslo inngikk rammeavtale på fire millioner kroner med pr-byrået Gambit. Nå skal beløpet seksdobles. 
Stipendiater. Professor Anders Breidlid og hans kolleger kalte prosessen for tildeling av stipendiater på HiOA for skandaløs. Nå har de fått en ny modell. — Atskillig bedre, sier Breidlid.  
Blogg. Rektor Curt Rice har sørget for at Høgskolen i Oslo og Akershus har anskaffet et regnebueflagg. Hendelsen i Orlando var årsaken, men denne uken er det brukt til å feire aktivitetene rundt Pride i Oslo. 
Undervisning. Universitetet i Oslo ligger godt an på forskningsmålene sine, men bak konkurrentene sine når det gjelder studieindikatorene. UiO-styret har nå gjort flere grep for å heve studiekvaliteten. 
Stryk. Lærerstudentene som tok nasjonal deleksamen i matematikk mai 2016 hadde en snittkarakter på E. Tallene per institusjon viser dramatiske forskjeller landet rundt. 
Strategi. Rektor Frank Reichert ved Universitetet i Agder (UiA) er glad for at universitetsstyret nå har vedtatt visjonen «Samskaping av kunnskap». 
Innlegg. Høgskolen i Oslo og Akershus skal fordele stipendiatstillinger på en ny måte i 2017, skriver forskningsdirektør Morten Irgens. 
Israel. Jeg tror på at samarbeid om forskning og utdanning bygger broer mellom mennesker og har en grunnleggende, demokratisk effekt, skriver NTNU-rektor Gunnar Bovim som svar på kritikken om at NTNU-forskere skal drøfte samarbeid med israelske institusjoner for petroleumsforskning. 
Israel. I politisk betente saker uten direkte føringer kan ikke en stor forskningsaktør som NTNU hvile på ryggmargsreflekser; vi må utøve kritisk og etisk refleksjon. Av og til må man tørre å stå på egne ben. Studentpolitikerne Sondre Stai og Julie Kristine Wood utfordrer Gunnar Bovim. 
Midlertidighet. Stortinget endret loven, slik at ferske doktorer lettere skulle få jobb. Forskerforbundet tror ikke lovendringen vil få bukt med bruken av midlertidige kontrakter i akademia. 
Arbeidsliv. Det er blitt vanskeligere for nyutdannede masterkandidater å få jobb, men gode karakterer og relevant arbeid i studietiden gjør det lettere, viser ny rapport. 
Kvalitet. God undervisning, ved siden av å forske fram ny vitenskapelig kunnskap, er akademias primære eksistensberettigelse, skriver rektor Marit Boyesen og prorektor Dag Husebø ved Universitetet i Stavanger i denne kronikken om kvalitet. 
Universitet. Det har bare vært fire disputaser på Høgskolen i Oslo og Akershus så langt i år. Det er ikke gode nyheter for universitetssatsingen. 
Akademisk språk. Det er et paradoks at mye av den akademiske skriveopplæringen handler om akademiske skriveregler. Den handler langt mindre om hva som er god formidling, skriver Jan Storø. 
Nasjonal deleksamen. Ny nasjonal deleksamen for lærerstudenter viser særdeles dårlige resultater. 4 av 10 strøk, og bare 6 av de 997 som tok eksamen fikk toppkarakter. 
Rektor. Da Universitetsstyret behandlet Underdal-rapporten mandag 20. juni bekreftet de valgt rektor som styreleder. I tillegg ønsker de å opprette en vise-/prorektor for utdanning.