Universitet. Har norske universiteter blitt en parodi på seg selv, spør professor ved Nord universitet, Hilde Gunn Slottemo, i denne kronikken.  
Etikk. Universitetet i Tromsø har vedtatt etiske retningslinjer som åpner for at universitetet kan si ja til samarbeid med selskaper som er svartelistet av etikkrådet i Statens pensjonsfond. Et samarbeid med atomvåpenprodusenten Boeing er under vurdering. 
Turbostipend. Om Norsk studentorganisasjon (NSO) er enige i at norske studenters lave gjennomføring er et sykdomstegn, bør de være enige i at ettergivelse av stipend for effektive studenter er riktig medisin, skriver leder for Høyres studenter, Emil Ellefsen. 
Open Access. Åpen tilgang eller Open access er politisk hett. EU har nylig bestemt at det skal være åpen tilgang til offentlig finansiert forskning innen 2020. Norge bør vel ikke være dårligere, spør Lars Egeland i denne kronikken. 
It-løsninger. Universitetsdirektør i Agder, Seunn Smith-Tønnessen mener man må koordinere arbeid rundt it og anbud bedre i universitets- og høgskolesektoren. 
PISA. Jeg er enig med Torbjørn Røe Isaksen at det står bra til i norsk skole, og at internasjonale studier bekrefter dette. Men jeg mener Isaksen tar feil når han presenterer dette som noe nytt, skriver stipendiat på HiOA, Tarjei Helleland. 

Notert

Rune Ottosen
FN. HiOAs Rune Ottosen er med i UNESCO-kommisjon ledet av Tora Aasland.
Læring. Studie om økt lærertetthet viste ingen effekt på elevenes læring.
Tilskudd. En gruppe er nedsatt for å granske private høyskolers tilskudd.
UNIFOR. UNIFOR opprettet av UiO flytter investeringer til oljefrie fonds.
Jul. Torsdag 1. desember tennes lysene på julegranen i Kringsjå Studentby.
Valg. Valg til nytt arbeidsutvalg for studentene på NTNU gjennomført torsdag.
NOKUT. Departementet har valt Lise Iversen Kulbrandstad som ny styreleiar i NOKUT.
Aksjon. Studentene markerte verdens studentdag med kampanje.
Debatt. Nytt Norsk Tidsskrift (NNT) arrangerer debatt om formidling av forskning.
Priser. Studenter i fotojournalistikk har håvet inn flere fotopriser - igjen.
Styreleder. NTNU-rektor Gunnar Bovim blir ny styreleder på Oslo universitetssykehus.
Dom. Tidligere ansatt ved HiOA tapte sak om usaklig oppsigelse i Oslo tingrett.
Test. Norske elever gjør det for første gang bedre enn OECD-gjennomsnittet i alle fagområdene PISA måler - lesing, matematikk og naturfag. Forskerne og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen er fornøyd og konkluderer: Vi er på stø kurs. 
Ikt-strategi. I januar kommer det en ny rapport om ikt-strategien for universitets- og høgskolesektoren. I dag blir styret for Universitetet i Oslo orientert om ulike forslag til ny organisering i sektoren. 
Budsjett. Rektor ved Universitetet i Oslo har aldri tidligere fått et så dårlig budsjett som i 2017. Det ligger an til realnedgang for landets eldste universitet.  
Studiestøtte. Lærerstudenter som fullfører femårig masterutdanning på normert tid skal få ettergitt siste års studielån. Venstre er glade, men Norsk studentorgansiasjon (NSO) sier nei takk. 
Tromsø. Både studenter og forelesere deltar i den spektakulære musikkvideoen som medisinstudentene ved UiT Norges arktiske universitet laget til julebordet sitt. Khrono anbefaler. 
Helseforetak. Arbeidsgruppen ledet av Tromsø-rektor Anne Husebekk anbefaler tettere samarbeid mellom universitetene og helseforetakene. 
Skole. Tirsdag, blir nok en ny internasjonal skoleundersøkelse som pleier å skape debatt lagt fram. PISA-testene gir ikke noe heldekkende kvalitetsmål på den norske skolen, skriver Bjørn Smestad, dosent i matematikkdidaktikk på Høgskolen i Oslo og Akershus. 
Fagskoler. Fredag 2. desember la regjeringen fram sin Stortingsmelding om fagskolene. Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) forventer at tiltakene sidestiller yrkesfaglig utdanning på fagskoler med høyskoler og universiteter.  
Ranking. Handelshøyskolen BI kommer på 35. plass og Norges handelshøyskole (NHH) tre plasser lenger bak på årets Financial Times European School Rankings.  
Budsjett 2017. Regjeringen og V og KrF gir mer kompensasjon for de som taper på den nye finansieringsordningen i uh-sektoren, men øker kravet om effektivisering med 0,3 prosent. Det siste utgjør et økt kutt på 95 millioner kroner for universiteter og høgskoler. 
Svalbard. Realfag og teknologiundervisningen på Universitetet i Oslo legges om, og som endel av omlegging blir studentene tilbudt en ny arktisk profil på utdanningen, skriver dekan og studiedekan, Morten Dæhlen og Solveig Kristensen. 
Samarbeid. Til våren vil de fire eldste universitetene gå ut i en samlet anbudsrunde for anskaffelse av nye felles administrative it-systemer. Hensikten er både å spare penger og styrke sin strategiske posisjon i sektoren.  
Budsjett. Marianne Aasen (Ap) er frustrert over måten budsjettet til Kunnskapsdepartementet blir håndtert, og hun sier det vitner om dårlig politisk håndverk. Fra klokken 10 mandag kan du følge budsjettdebatten på Stortinget. 
Barnevern. Førstelektor Jan Storø ved barnevernutdanningen på HiOA reagerer på kritikken av utdanningen. Han mener at en del påstander både er drøye og usanne, men er enig i andre deler av kritikken.  
Jul. For noen studenter kan jula være en ekstra vanskelig tid. — Det er viktig at vi snakker sammen og er åpne om det, sier Halvor Berg Hovind, studentprest ved Høgskolen i Oslo og Akershus. 
Internasjonalisering. Antall utenlandske studenter som har blitt utvist fra Norge har tidoblet seg på fem år. Norsk studentorganisasjon vil gi utlendinger automatisk arbeidsvisum når de kommer hit som studenter. 
Val. Universitetsstyret ved Universitet i Bergen har vedteke å endra vektinga av stemmene ved rektor- og universitetsstyrevalet i 2017. Styret meiner fordelinga slik den er i dag er udemokratisk. 
Fusjon. På sitt siste møte noensinne ga Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen 1 million til det nye Studenttinget ved Høgskulen på Vestlandet. — Helt naturlig, mener snart avtroppende leder Fredrik Bødtker. 
Ex. Phil. De skal løse samfunnsutfordringer vi ennå ikke kjenner med teknologi som ennå ikke er funnet opp. Hvordan kan vi gi studentene våre et felles kunnskapsgrunnlag som gjør dem forberedt på å takle dette, spør prorektor på Høgskolen i Oslo og Akershus, Nina Waaler. 
Forskning. Det er de unge forskerne som er fremtiden vår og det er institusjonenes oppgave å vise dem veien, skriver Hilde Irene Nebb og Eivind Engebretsen fra Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo. 
Arbeidsliv. Med 25 prosent midlertidige vitenskapelig ansatte er Universitetet i Bergen verst i hele sektoren. 
Fusjonsbråk. Det er uro i ledelsen ved Høgskolen i Molde. Nå har en av prorektorkandidatene trukket seg. 
Tvang. Når er egentlig tvang legitimt, spør filosof og stipendiat ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Anniken Fleisje. Hun innleder på årets SPS-konferanse. 
Lærermaster. Det faglige ansvaret for det samlingsbaserte lærermastertilbudet ved Nord universitet legges til Nesna. Ordfører Hanne Davidsen oppfatter dette som minst en halv seier. 
Utvist. Tirsdag ble NTNU-studenten Adrian Xhela (22) fra Kosovo pågrepet av politiets utlendingsenhet mens han var på vei til eksamen. — Forkastelig, sier leder av Studenttinget NTNU, Jone Trovåg. 
Molde-debatt. Hallgeir Gammelsæter har lest NIFUs utredning av fusjonsalternativer og er kritisk. Vi er kritiske til hans lesning, skriver fire NIFU-ansatte. 
Forsking. Parkinson sjukdom, europeisk politikk og informasjonsteori er mellom det årets BFS-vinnarar forskar på. No får dei 20 millionar kvar til prosjekta sine. 
Forskning. Nåløyet for å ende opp i en forskerkarriere i akademia er trangt, og denne utfordringen underkommuniseres i utdanningen.  
Forskning. Rektor Curt Rice hadde invitert alle professorene, dosentene og forsker I på HiOA til mingling, og ba om råd om hvordan han kan gjøre hverdagen deres bedre. Et av de mest kritiske innspillene kom rektoren med selv.  
Utdanning og bistand. Høgskolen i Oslo og Akershus er involvert i fire prosjekter rettet mot høyere utdanning i det globale sør. Prosjektet i Ecuador, Nicaragua og Colombia har i høst uteksaminert sine 21 første masterkandidater. 
TIMMS. Forsker Liv Sissel Grønmo fra Universitet i Oslo trekker fram manglende ferdigheter i algebra som et framtredende og bekymringsfullt funn for alle elevgrupper. 
Krigen. Det nye forskningsprosjektet «I en verden av total krig: Norge 1939–1945» blir presentert i sin fulle bredde ved Institutt for forsvarsstudier (ISF) i Oslo, i morgen, onsdag.  
Unge akademikere. Det er en klar tendens til at unge kvinnelige forskere ikke vil anbefale andre en forskerkarriere, viser ny undersøkelse. 
Samarbeid. Representanter fra seks europeiske utdanningsinstitusjoner møtes i Amsterdam for å legge grunnlag for samarbeid og kunnskapsutveksling.  
Økonomi. Ledelsen på Universitetet i Oslo mener de trenger å øke inntektene sine framover og vurderer blant annet oppløsning av fond, salg av tomter og forskerboliger til en verdi av 350 millioner kroner.  
Struktur. Studentar og tilsette har store forventningar til den nytilsette rektoren ved Høgskulen på Vestlandet. Her ser du nokre av dei.  
Skolemåling. Mens rapporten om barne- og ungdomsskoleelvene i realfag heter «Vi kan lykkes i realfag», har man en mer pessimistisk tittel for videregående skole: «Ett skritt fram og ett tilbake». 
Ny bok. Forsker Lars Grue slår fast at det er variasjon som er vanlig, ikke det å være normal. 
Digitalt. Høgskolen i Oslo og Akershus er i front på det som blir kalt digital historiefortelling. Nye verktøy er vurdert og Universitets- og høgskolerådet skryter av høgskolen på fagfeltet. 
Karriere. Samfunnet er avhengig av nyrekruttering av dyktige forskere for å kunne løse nasjonale og globale utfordringer i kunnskapssamfunnet. Men unge forskere har en krevende og humpete vei inn i kunnskapsorganisasjonene, skriver Svein Stølen og Gro Bjørnerud Mo, rektor- og prorektorkandidater ved UiO. 
Post-truth. Mangel på tillit er den største utfordringen i dagens formidling. Hvorfor ikke erstatte enveisbegrepet formidling med det mer symmetriske kunnskapsutveksling, spør rektor Ole Petter Ottersen. 
Kandidat. Rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen, er foreslått som ny rektor både ved Karolinska Institutet (KI) og Göteborgs universitet i Sverige.  
Struktur. Reformene og fusjoner i universitets- og høgskolesektoren vil i neste omgang gjenskape den mest klassiske av alle politiske motsetninger i Norge: Sentrum mot periferi, skriver førsteamanuensis Arve Hjelseth ved NTNU.  
Master. I år har de første 36 spesialsykepleiere ved Høgskolen i Oslo og Akershus levert sin masteroppgave. Sist uke ble de feiret. 
Tester. Om kort tid kommer det nye resultater fra testene Timss og PISA. Jeg tipper at vi ligger midt i laget blant de rikeste landene, og at det blir oppfattet som en skandale, skriver professor emeritus Svein Sjøberg.  
Ex.phil. Nyutdannet ingeniør Ole Marius Svendsen stiller spørsmål ved hvorfor ex.phil er et fag som skal inkluderes i alle studieretninger. 
Forskning. Formidling er en av de fire lovpålagte oppgavene til universiteter og høgskoler, men forskerne selv er uenige om de formidler nok. 
Eksamen. Ikke les pensum på senga. Tren mindre. Sov lenge, spis sunt og hold deg i bevegelse. Sjekk ekspertenes råd for best mulig resultater på eksamen. 
Tverrfaglig. Sisteårsstudentene på sykepleie HiOA og medisin UiO har denne uken jobbet i team for å hanskes med simulerte akuttsituasjoner. Ingen døde. 
Nytt styre. Professor ved Universitetet i Oslo, Bjørn Stensaker, er oppnevnt medlem i det nye styret ved Karolinska Institutet i Stockholm. Omdømmebygging og kulturendring blir en viktig oppgave. 
Høyesterett. En forsker har tapt saken sin i Høyesterett om fortrinnsrett. Forskeren tapte først i tingretten, vant fram i lagmannsretten, men Høyesterett støtter tingrettens avgjørelse, og gir Universitetet i Oslo medhold i saken. 
Studieavgift. I den muntlige spørretime denne uka nevnte kunnskapsministeren skolepenger ved tre anledninger. Det får leder av Norsk studentorganisasjon, Marianne Andenæs, til å se rødt. 
Forskertopp. Denne uka ble det klart at instituttleder og professor på Universitetet i Oslo, Ola Erstad, har fått et lederverv i den prestisjetunge organisasjonen Science Europe.  
 Universitetet i Oslo kan ikke selge sjela si i jakten på penger, mener leder for Grønn Liste ved UiO, Jonas Nilsen. Han reagerer på hvilke bedrifter universitetet prioriterer å samarbeide med.  
Film. Neon Bull er en cowboyfilm. Det er den fordi den handler om menn som arbeider med storfe. Men den er ganske langt fra det vi vanligvis forstår med begrepet, med sjangeren western. 
Eksamen. Har du strøket på eksamen, kan du risikere å miste både stipend og studentbolig, men du har også flere rettigheter. 
Fagpressen. På Fagpressedagen satte de hverandre i stevne. Redaktør for Khrono, Tove Lie, vs eier av Khrono og rektor på Høgskolen i Oslo og Akershus, Curt Rice. Det hender de har problemer med hverandre.  
Kutt. Styret ved UiT Norges arktiske universitet vedtok torsdag å legge ned 10 studier og å fryse opptaket på fire i 2017. Russlandsstudier ble berget fra nedlegging. 
Ny rektor. Interimsstyret for Høgskulen på Vestlandet (HVL) har i dag vedteke å tilby Berit Rokne stillinga som rektor, i ein åremålsperiode på fire år. 
Budsjett. Studentledere ved universitetene i Trondheim, Oslo og Tromsø forsvarer regjeringens forslag til nytt finansieringssystem, og går til angrep på argumentasjonen til de nye universitetene. 
Internasjonalisering. Etter at Utlendingsdirektoratet utviste ugandiske Simon Manana for å ha jobbet for mye ved siden av studiene, vil kunnskapsministeren nå se på om regelverket er for rigid. 
Lærermaster. Høgskolen i Østfold og NLA Høyskolen har fått endelig godkjent sine lærermastere fra høsten 2017. Høgskulen i Volda er også nesten i mål med endelig godkjenning. 
Fusjon. Professor Kai A. Olsen mener det er svært synd at Høgskolen i Molde ikke ser ut til å tørre å utrede et alternativ som handler om fusjon med NHH
Finansiering. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen synes ikke at de nye universitetene og høgskolene har grunn til å klage på det nye finansieringssystemet, sa han i Stortingets spørretime onsdag. 
Styreverv. Gunnar Bovim overtar som styreleder for Oslo Universitetssykehus, noe styret hans ønsker. Selv mener han at det gir NTNU en tydeligere stemme i Oslo. NTNU-rektorens nye verv skaper reaksjoner. 
Fusjon. Rektor Hallgeir Gammelsæter ved Høgskolen i Molde truet med å trekke seg dersom høgskolestyret vedtok å utrede fusjon med NTNU. Professor Kai A. Olsen mener høgskolen må finne seg en ny rektor. Rektor vil ikke kommentere mistilliten.  
Ombud. Etter å ha stengt dørene på grunn av en usikker framtid for ordningen, tar nå studentombudet ved Høgskolen i Oslo og Akershus igjen imot nye henvendelser.  
Arbeidsmarked. — Den tradisjonelle tankegangen om at man må ta én konkret utdanning for å få én konkret jobb er utdatert, skriver Madeleine Sjøbrend i Norsk studentorganisasjon. 
Smarte råd. Dropp utenomsnakk. Drøfting er viktigst. Begynn med det du ikke kan så godt. Tre sensorer gir deg tips før eksamen. 
Kutt. 11 studier legges ned, 3 fryses og settes på vent, mens 2 fortsetter. Dette er innstillingen fra universitetsdirektøren i Tromsø til styret, etter at et utvalg foreslo kutt i studieporteføljen. Torsdag faller endelig dom.