Semifinale. Økonomistudent på Høgskolen i Oslo og Akershus, Nicoline Berg Kaasin, har imponert både seere og fageksperter lørdag etter lørdag i beste sendetid. I kveld er hun med når semifinalen i årets utgave av Stjernekamp går av stabelen. 
Ytring. Georg Arnestad ved Høgskulen i Sogn og Fjordane, meiner direktøren i Samskipnaden, Randi Marie Sjøholt, prøver å stakkarsleggjere han, i eit innlegg om fusjon på Vestlandet. Han oppmodar direktøren til å svare på kva som er løgn og sanning i saka.  
Halloween. Flere av studieprogrammene ved Westerdals Oslo ACT går hvert år sammen om å arrangere Halloween på campus. I år er temaet skumle klovner, men ledelsen avviser at det har noen sammenheng med killer clowns. 
Rektorvalg. Styremedlem ved Universitetet i Oslo, Ole Martin Nodenes, går hardt ut mot universitetsledelsen fordi styret fikk presentert en altfor kort liste med navn til å fylle søkekomiteen som skal finne rektorkandidater. 
Finansiering. ​​​​​​​Det har vært bred enighet i universitets- og høyskolesektoren om å stimulere sterkere til at studentene fullfører et påbegynt studium, og at det blant annet skal skje gjennom endringer i finansieringssystemet. Det må nødvendigvis innebære en viss omfordeling av midler. 
Niqab. Norsk studentorganisasjon (NSO) sier nei til et forbud mot heldekkende hodeplagg, og trosser Torbjørn Røe Isaksens ønske om nettopp et slikt forbud. 

Notert

NMBU. Parkanlegget ved NMBU i Ås er kåret til Årets grønne park i 2016.
Kreft. Et nytt forskningsprosjekt tar i bruk nettbrett i kreftbehandling.
Digitalisering. Felles Studentsystem (FS) har forenklet studielivet i 20 år.
Boliger. Byråd i Oslo Hanna Marcussen tar første spadestikk på nye studentboliger.
Pris. Akademikerprisen 2016 går til Dag Berild for hans arbeid med resistens.
Debatt. Fusjonspresset merkes også på private høgskoler. Det blir det debatt av.
Søkere. Det er fire søkere til jobben som prorektor for nyskaping ved NTNU.
Avis. 5-1 i styret og Uniforum ved UiO blir berre å finne digitalt frå nyttår.
(U)skikket. SpUiB ønsker at studenter skal få varsle om uskikkethet anonymt.
Seminar. International experts on refugees will talk at an open seminar at HiOA.
Sjekk. Kvinne og lærer? Det gir best treff på sjekke-app. Logoped er også bra.
Pris. Christian Wierød og Øyvind Hasund Dahl mottok Kristian Ottosen-prisen.
Vitenskap. Universitet i Bergen får storfint besøk fra Sir Peter David Gluckman fra New Zealand fredag 21. oktober og viktige spørsmål om politikk og forakt for ekspertise settes på dagsorden. Rektor på Universitet i Bergen, Dag Rune Olsen, trekker fram flere utfordringer.    
Fusjon. Administrerende direktør i Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane, Randi Marie Sjøholt, svarar på kritikken frå seniorrådgjevar i Sogndal, Georg Arnestad. 
Fusjon. Når Høgskulen på Vestlandet etableres 1. januar 2017, starter den nyfusjonerte høgskolen med 88 millioner mer en de tre institusjonene hadde til sammen i 2017. 
Firerkrav. Det vil være tragisk dersom ikke regjeringen oppgir sine intensjoner og viser at den stoler både på utdanningsinstitusjonene og på studentene, hevder Geir Martinussen ved HiOA i sitt svar til statssekretær Bjørn Haugstad. 

Bildegalleri og video

Likestilling. De har kjønnsbalanse på lavere nivå, men bare 20 prosent av professorene på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet på Universitet i Oslo er kvinner. Det vil de gjøre noe med. 
Doping. Førsteamanuensis Elin Strand Larsen ved Høgskolen i Østfold har analysert forsvarstalene til Martin Johnsrud Sundby og Therese Johaug. 
Budsjettet. Kristelig Folkeparti (KrF) er ikke fornøyd med utslagene av det nye finansieringssystemet for universiteter og høgskoler, og vil kompensere de som taper på nytt system. 
Fusjon. Fusjonen mellom høgskolene i Hedmark og Lillehammer ble godkjent i statsråd tidligere i oktober. Nå er samskipnadene knyttet til institusjonene også formelt slått sammen.  
Rangering. Studentar i Noreg gjer det femte best i verda i ei ny måling frå OECD. Dei som gjer det aller best kjem frå Japan, Finland og Nederland. 
Effektivisering. Medisinen for å slanke administrasjonen ved Høgskolen i Oslo og Akershus blir mildere enn konsulentselskapet Rambøll har foreslått, men ansettelsesstopp foreslås innført umiddelbart. 
Rektorvalg. På styremøtet 18. oktober vedtok universitetsstyret å stenge studenter ute fra en av de viktigste demokratiske prosessene på UiO: Valget av rektor, skriver Jonas Nilsen, medlem av studentparlamentet for Grønn liste.  
Film. Både temaet om biologisk opphav og temaet om kjønnsidentitet er høyaktuelle. Ikke bare i Brasil. 
Administrasjon. Fagforeninger og andre bør støtte opp under det helt nødvendige, men ytterst krevende arbeidet med å redusere administrasjonskostnadene på Høgskolen i Oslo og Akershus, skriver senterleder Oddgeir Osland. 
Statsbudsjettet. Universitetet i Oslo bør unne Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) flere rekrutteringsstillinger, skriver prorektor Morten Irgens ved HiOA. 
Forskning. Nye tall for vitenskapelig publisering viser at Norge er blant de vestlige landene som har sterkest vekst i artikkelproduksjon.  
Rapport. Norges forskningsinnsats øker, men universitetenes og høgskolenes andel av forskningen går nedover, viser ny rapport. 
Læring. Stortingsmeldingen «Fag – Fordyping – Forståelse» peker på behovet for fordypning i skolen, men hvordan skal man lage gode undervisningsforløp for dybdelæring? NTNU tar med lærerne til havs for å lære nye metoder. 
Badestudier. Kunnskapsministeren ville ha slutt på dei såkalla badestudia, men norske studentar får framleis stønda frå Lånekassen. NOKUT vil ta opp moglege utfordringar ved studia med Lånekassen og Kunnskapsdepartementet. 
Kritikk. Riksrevisjonen kritiserer universiteter og høgskoler for manglende informasjonssikkerhet og for dårlig kontroll med husleieavtaler med private utleiere. 
Rektorvalg. Nå er det slutt på at studenter kan bli rektor på Universitet i Oslo. I dag endret UiOs styre valgreglementet slik at kun personer med formell professorkompetanse kan stille til valg. 
Matematikk. En nasjonal deleksamen i matematikk og krav om fire i matematikk skal bidra til en lærerutdanning på enda høyere nivå, skriver statssekretær Bjørn Haugstad 
Tvangsfusjon. Jeg var forberedt på at vedtaket om sammenslåing av samskipnader kom til å komme, men ikke at det skulle være departementet sin avgjørelse, skriver studentleder i Sogn og Fjordane, Knut Almås Anfinset. 
Rektor. Styreleder på NMBU har snudd og innstiller på at ny rektor fortrinnsvis skal ha professorkompetanse. Nå er Forskerforbundet lokalt bekymret for sammensetningen av utvalget som skal behandle rektor-søknadene. 
Budsjettet. Dei to høgskulane i Møre og Romsdal har liten grunn til å vere nøgde med årets framlegg til statsbudsjett. 
Rapportering. Når departementet kutter i bevilgningene, må de også kutte i arbeidsmengden, mener Gunnhild Oftedal ved NTNU
Lærerutdanning. Studentledere på Høgskolen i Oslo og Akershus er oppgitt over at departementet har bestemt at deleksamen i matematikk for lærerstudenter skal bli tellende på vitnemålet, og at studentene har fått altfor kort varsel om dette. 
Etikk. Institusjonene må selv finansiere en studie om forskningsetikk etter å ha fått nei fra blant annet Kunnskapsdepartementet.  
Mangfold. Kristoffer er blitt til Karoline og «føler seg fantastisk bra» . 
Matte. Lektor Geir Martinussen ved Høgskolen i Oslo og Akershus stiller i dette innlegget to spørsmål. Bør det arrangeres ekstra brøkprøver for lærerstudenter, og er kravet om fire i matematikk for alle lærerstudenter fornuftig? 
Studiestøtte. Det finnes flere stipendordninger for studenter som ønsker å ta høyere utdanning i utlandet. Den største av dem er Fulbright-stipendet. 
Studentenes fredspris. Årets vinnar av studentanes fredspris har gått frå å vere medsinstudent i Libya til å arbeida for Kofi Annan. Hajer Sharief (24) meiner det er hennar ansvar som overlevande av krigen å kjempa for fred. 
Statsbudsjettet 2017. Rektor på Høgskolen i Oslo og Akershus, Curt Rice, svarer på utfordringene han har fått på statsbudsjettet fra rektorene Ole Petter Ottersen og Dag Rune Olsen. 
Studentby. År etter år blir Trondheim kåret til Norges beste studentby. Hvorfor trives studenter så godt i bartebyen? 
Høgskoler. Men innenfor den øvrige, regionale og mangfoldige høgskolesektoren – det finnes i dag 26 institusjoner av denne typen – er panikken desto større, skriver professor Sigurd Allern.