Eksamen. Så langt er det fem studiesteder som har innrømmet formelle feil ved forkurseksamen, og alle studentene får en ny sjanse. Det vil bli arrangert ny prøve 7. september. De som består kan begynne på lærerutdanningen denne høsten. 
Kutt. NTNU-rektor Gunnar Bovim led nederlag i universitetsstyret i saken om kutt i administrasjonen. Rektor må bremse kutt-iveren. 
Doktorgrad. Professor Kjell Ivar Øvergård ved Høgskolen i Sørøst-Norge vil ha klarere rutiner for håndtering av plagiatsaker på doktorgradsnivå, og er bekymret for dagens situasjon. 
Struktur. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen vil evaluere strukturreformen, men ikke før etter 1. januar 2017.  
Toppjobb ved Nord. 27 har søkt seg til 7 toppstillinger ved Nord universitet. Mest populær er stillingen som prorektor for forskning og utvikling med 7 søkere. Bare 3 av de 28 er unntatt offentlighet. 
App. Fem nye mobilapper for forskning skal i produksjon i løpet av høsten, og én skal være klar før jul. Universitet i Oslo er langt framme i å utvikle mobilteknologi for sensitive data. 

Notert

Ny jobb. Magnus Thue er blitt ny statssekretær hos Torbjørn Røe Isaksen.
Rød. Studentpolitiker Jor Hjulstad Tvedt er ny i sentralstyret i Rød Ungdom.
Leder. Inga Marie Nymo Riseth er SAIHs nye leder for perioden 2016-2017.
Sorg. HiOA markerer solidaritet med ofrene under skytetragedien i Orlando.
Ny jobb. Hun går fra kommunikasjon ved HiOA til HR ved Høgskolen i Hedmark.
Pris. Redaktøren i forskning.no, Nina Kristiansen, er Årets fagpresseredaktør.
Valg. Mandag ble det valgt ny ledelse for Velferdstinget i Oslo og Akershus.
Kavli. Torsdag ble det offentlig hvilke ni forskere som har vunnet Kavliprisen.
SFU. 12 universiteter og høgskoler kjemper om Senter for fremragende utdanning.
Student. Kai Steffen Østensen (21), er blitt valgt til ny studentleder på UiA.
Valg. Nestleder tar over ledervervet på NMBU for å ferdigstille organiseringen.
Forskning. Professorer diskuterer folkemord, etikk og medisin.
Forkurs. Universitetet i Tromsø vurderer kvelds- og helgekurs for potensielle lærerstudenter som vil forbedre mattekarakteren sin. Videregående skole bør ta seg av disse kursene, mener Kjærand Iversen ved Nord universitet. 
PFU. Forskning.no har brote god presseskikk konkluderer Pressas faglege utval (PFU). — No skal me merkja artiklane frå medlemsinstitusjonane våre endå tydelegare, lovar ansvarleg redaktør Nina Kristiansen. 
Fusjon. Arvid Hallén blir styreleiar for den nye Høgskulen på Vestlandet. Han får med seg Kari Kjenndalen, Aina Berg, Trond Ueland og Gunnar Birkeland som eksterne medlemmar. 
Uregelmessigheter. Det er avdekket økonomiske uregelmessigheter ved Studentersamfundet i Oslo. Onsdag trakk formann Markus Knutsen seg på grunn av «konflikt og personangrep». 

Bildegalleri og video

DNS. I denne pressemeldingen ønsker Det norske studentersamfund (DNS) å korrigere dekningen av formann Markus Knutsens avgang onsdag. 
Plagiat. Forskningsetisk komitéleder og professor Bjørn Hvinden tror at avslappede holdninger til klipping og liming fra Wikipedia i den videregående skolen er en fare for etikken hos nye studenter. 
Oslo. Som ny rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus var felles mottakelse for nye studenter noe av det første Curt Rice diskuterte med sin kollega ved byens universitet. 
Oslo. Rector of the University of Oslo, Ole Petter Ottersen, wants to give students the meeting with the city that he missed when he became a student, more than four decades ago. 
#Studentslippet. Ordfører i Oslo, Marianne Borgen, skal sammen med rektorene ved byens største høyere utdanningsinstitusjoner vise nye studenter Oslo, og la dem bli kjent med hverandre. 
Forskning. NTNU er dårligere enn universitetene i Oslo og Bergen til å sørge for at medisinsk forskning kommer fattige til gode, viser ny rapport. Nå vil NTNU lage nye retningslinjer. 
Finansiering. NTNU prioriterer disiplinfagene mye lavere enn det universitetene i Oslo og Bergen gjør. skriver professor i samfunnsøkonomi Torberg Falch. 
Lærerstudenter. På universitetene og høgskolene hvor det ble gjort formelle feil på prøven etter forkurset i matematikk for potensielle lærerstudenter, får alle studentene ta en ny prøve. 
Flyktning. Hasina Shirzad var akkurat ferdig med å studere journalistikk i Afghanistan da bilen hun kjørte i eksploderte. Skadet flyktet hun landet. I dag begynner hun å studere igjen — denne gangen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. 
Struktur. Det er for slapt av statsråd Isaksen at han ikke har noen planer for å evaluere strukturreformen, mener leder i Forskerforbundet, Petter Aaslestad.  
Kvalitet. Høgskolen i Oslo og Akershus etablerer et internt tilsyn som skal følge med på kvaliteten på høgskolens utdanninger. NOKUT applauderer tiltaket, og Universitetet i Agder vurderer det samme. 
Kutt. NTNUs rektor Gunnar Bovim benytter anledningen ved storfusjonen til å kutte administrative årsverk, både sentralt og ved fakultetene. Og han varsler at dette er bare begynnelsen.  
Vestlandet. Det blir rift om plassane i interimstyret til den nye stor-høgskulen på Vestlandet. 
Juks. Sensuren avslørte ikke fusk. Tips førte til at en ferdig masterkandidat fra NMBU ble dømt for plagiat, fikk masteroppgaven annullert, vitnemålet inndratt og ble utestengt først flere måneder etter sensuren.  
Mattekrav. Kritikken har vært sterk og mangfoldig siden resultatet fra sommerens matematikkeventyr for søkere til lærerutdanningen ble gjort kjent. Det påfallende i debatten er imidlertid hva som er utelatt, skriver førsteamanuensis Erik Fooladi. 
Toppkarakter. Marius Bakke Skotnes er en av studentene som har klart å få bare A-er et helt semester. Han sier noe av det smarteste man kan gjøre er å begynne å jobbe tidlig. 
Studieteknikk. Du trenger verken å være geni eller supersmart for å bli en superstudent. Olav Schewe (26) tipser deg om den smarte teknikken.  
Forskning. Macchiarini-saken ved Karolinska Institutet har vist hvor ille det kan gå hvis ingen setter en stopper for uredelige forskere. Nå tør flere slå alarm om fusk, forfalskning og fabrikkering av data. 
Brexit. Britiske myndigheter garanterer for for britisk deltakelse i EUs forskningsprogram Horisont 2020 også etter Brexit.  
Karakterkrav. Høy strykprosent på matteforkurs og ledige plasser på lærerutdanningene landet rundt, skremmer ikke kunnskapsministeren fra å jobbe for høyere karakterkrav i flere fag. 
Digitalisering. Høgskolen i Oslo og Akershus skal bruke 10 millioner kroner og samle de sine digitale prosjekter for å få bedre styring og framdrift. 
Snart ferdig. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen mener at han er så godt som ferdig med strukturreformen i høyere utdanning. Og kan hende som kunnskapsminister også? 
Lånekassen. Som andre med nedsatt funksjonsevne kan studenter med dysleksi få nesten 3500 kroner ekstra i stipend fra Lånekassen. Antall mottakere totalt er femdobla på fire år. 
Start. This week thousands of international students are getting ready to start their studies in a new country, writes Christine Adriane Svendsrud, officer of International Affairs, NSO
Sykepleiermangel. Sykehjem og hjemmesykepleien taper i konkurransen om de nyutdannede sykepleierne. Nå vil Norsk Sykepleierforbundet at kommunene setter inn tiltak for å gjøre jobbene mer attraktive. 
Ranking. Universitetet i Oslo fell ni plassar og hamnar på 67. plass over verdas beste universitet, og er 6. best i Norden. Det viser årets Shanghai-ranking. Harvard-universitetet tar førsteplassen. 
Lærerstudenter. Kunnskapsdepartementet har gitt 6 av 130 klagere medhold og de får likevel 4 på matteeksamen og lov til å starte på lærerstudier nå i høst. De andre som har klaget på andre ting har fått brev om at de ikke får en ny sjanse. 
Effektivisering. Høgskolen i Oslo og Akershus har ikke greid å ta ut synergier etter fusjonen i 2011 og har søkt råd hos konsulentselskapet Rambøll. Deres medisin er å si stopp for både ansettelser og nye prosjekter. 
Veiledning. Studentene vil ha veiledning og egne mentorer for nyutdanna lærere og får ja fra et flertall av politikerne. Trond Giske (Ap) sier i tillegg han vil legge ned Utdanningsdirektoratet. 
Styring. Rapporteringsveldet som universiteter og høgskoler utsettes for skaper ikke mer kvalitet, var gjennomgangstonen på debatten «Tillit som ressurs» i Arendal onsdag.