Priser. Det er spenn i forskningen som får Forskningsrådets priser. Ann-Cecilie Larsen ved Universitetet i Oslo får pris for forskning på astrofysikk og HiOA-forsker Ingun Grimstad Klepp for «ullprat». 
Juks. I øyeblikket er det 29 studenter som er utestengt fra høyere utdanning i Norge grunnet juks med vitnemål. Alle disse studentene er rapportert inn fra høgskoler, ingen fra universitetene. 
Arbeidsmiljø. Arbeidstakere og ledelsen er på kollisjonskurs i spørsmålet om utformingen av høstens medarbeiderundersøkelse ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Frykt for at nett-troll skal svare. 
Søkere. Både rektor ved Høgskolen Stord/Haugesund, Liv Reidun Grimstvedt og rektor ved Høgskolen i Bergen, Ole Gunnar Søgnen, har søkt stillingen som rektor ved den fusjonerte Høgskulen på Vestlandet. 
Rangeringer. Universitetet i Bergen (UiB) er blant de 250 fremste universitetene i verden, men er rangert som nummer 117 når det gjelder vitenskapelig gjennomslag. UiB er klart bedre enn sitt rykte, skriver rektor Dag Rune Olsen. 
Økonomi. 20 private høgskoler og 14 fagskoler som mottar statstilskudd har fått beskjed fra departementet om å komme opp med bedre rapportering om hvordan de bruker pengene.  

Notert

(U)skikket. SpUiB ønsker at studenter skal få varsle om uskikkethet anonymt.
Seminar. International experts on refugees will talk at an open seminar at HiOA.
Sjekk. Kvinne og lærer? Det gir best treff på sjekke-app. Logoped er også bra.
Pris. Christian Wierød og Øyvind Hasund Dahl mottok Kristian Ottosen-prisen.
Grimen. Det er Gunnar Skirbekk som holder årets Grimen-forelesning på HiOA.
Tid. NIFU skal gå gjennom ressursbruken til UH-sektoren.
Studiestøtte. Det krever Det svenske folkeparti i Finland.
25 år. Universitetsavisa i Trondheim har rundet 25 år, og forventningene øker.
Sølv. HiOAs podcast-serie Viten+Snakkis har fått sølv i europeisk konkurranse.
Ny rektor. Fire menn har søkt stillingen som rektor ved landets største universitet. 
Barn. Nord universitet setter psykisk helse i barnehagen på dagsorden.
Doktor. Da har Stord/Haugesund fått sitt eget doktorprogram i nautiske fag.
Ny jobb. Medieprofessor Arne Krumsvik ved Høgskolen i Oslo og Akershus blir ny leder ved Instititutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo.  
Navn. Høgskolen Øst eller Høgskolen i Innlandet? Det er de to navnene som står igjen når høgskolene i Hedmark og Lillehammer skal fusjonere, men Språkrådet er mot begge. 
Deleksamen. Vi er alvorlig bekymret for at regjeringen, i sitt ensidige fokus på å detaljstyre lærerutdanningene, glemmer det virkelige målet, å utdanne gode lærere, sier leder i Pedagogstudentene. 
Involvering. Hvorfor har Høgskolen i Oslo og Akershus en silotankegang når det gjelder FoU og utdanning, spør William Sæbø i arbeidsutvalget til Studentparlamentet ved HiOA. 

Bildegalleri og video

Niqab. Rektor Curt Rice går imot forslaget om nasjonalt forbud mot heldekkende ansiktsplagg. Det kan blir stortingsflertall for et slikt forbud. 
Grand Prix. Stipendiat Anne-Grete Kaldahl ved Høgskolen i Oslo og Akershus er en av 40 deltakere som skal konkurrere om hvem som klarer å formidle forskningen sin best.  
Val. — Donald Trump er den mest populære guten i klassen, medan Hillary Clinton er den flinke jenta med hornbrillene. Derfor heiar så mange på Donald Trump, meiner retorikkprofessor Cheryl Glenn ved Penn State University som gjestar Oslo. 
Fortrinn. «Hele sektoren» er enig om at en forsker ikke kan kreve fortrinnsrett til stilling som førsteamanuensis eller professor. Nå skal Høyesterett se på saken. 
Deleksamen. Karakteren på nasjonal deleksamen i matematikk skal nå telle på vitnemålet til studentene ved grunnskolelærerutdanningene. På sist prøve strøk 37 prosent av studentene.  
Fredsavtale. Forsker Henrik Wiig ved Høgskolen i Oslo og Akershus har bidratt til et svært viktig punkt i fredsavtalen i Colombia, som skal undertegnes mandag. Det handler om omfordeling av jord. 
Ranking. Universitetet i Tromsø kommer på 43. plass på rankingen Top Universities. Rektor Anne Husebekk er glad for å være blant de fremste av de yngste. 
Pressefrihet. Hvis Samskipnaden er redd for omdømmet sitt bør den ikke prøve å styre det redaksjonelle innholdet i en studentavis. Tvert imot, skriver redaktør i Khrono, Tove Lie.  
Kvinner. Hva er det med kjerne- og energifysikk? Mens fysikk generelt er et av fagene med relativt få kvinnelige studenter, så bobler det av kvinnelige talenter på dette fagområdet, skriver prodekan Svein Stølen. 
Topptur. Tidspunktet for akademia-toppenes reise til Brasil er veldig rart og vitner om dårlig politisk gangsyn, mener Brasil-forsker ved NIBR/HiOA, Einar Braathen. NIBR ble også spurt til råds om faglig program til turen, men ikke hørt.  
TV-show. Aller helst vil Nicoline Berg Kaasin bli artist på heltid. Økonomistudiene på Høgskolen i Oslo og Akershus er en slags plan B. I kveld ser du henne i sjangeren hip-hop under Stjernekamp på NRK
Ny etikklov. Premissene i den nye forskningsetikkloven er uklare. Derfor frykter jeg at også praksisen ute ved institusjonene vil blir uklare, skriver Bjørn Hvinden i svar til statssekretær Bjørn Haugstad som etterlyste etikkdebatt på riktige premisser. 
Brasil. Det er ikke riktig at brasilianske myndigheter har vedtatt å legge ned programmet «Ciências sem Fronteiras» (Vitenskap uten grenser. red.mrk), skriver rektor ved Universitetet i Bergen, Dag Rune Olsen.  
Forskningsdagene. De spiller dataspill med bananer, prøver maskinarmer laget av lego, og utforsker overflaten av Mars i en sandkasse. På Forskningsdagene 2016 handler det om å teste grenser. 
Kvalitet. 13 fagmiljøer ved universiteter og høgskoler er nominert til pris for god utdanningskvalitet for 2016. 
Avtaler. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har signert nye avtaler med den brasilianske utdanningsministeren og forskningsministeren som skal legge grunnlaget for tettere samarbeid. 
Deleksamen. For å kunne bli registrert revisor må du oppnå karakteren C eller bedre i fire utvalgte emner i bachelorutdanningen. Ett av fagene er årsregnskap, og her klarte bare halvparten kravet våren 2016. 
Tariff. Vårens sentrale lønnsforhandlingar ga ein heilt ny situasjon for statsinstitusjonane og dei statstilsette, med to hovedtariffavtalar i staden for ein. 
Faglige krav. Kravene til formell kompetanse for å bli rektor ved høgskoler og universiteter variere veldig, viser en gjennomgang av ulike utlysningstekster. 
Leiing. Mange har allereie gjort det. No er det Volda sin tur: Styrediskusjon om dei skal ha vald eller tilsett rektor.  
Ledelse. UiT Norges arktiske universitet i Tromsø går mot strømmen og fortsetter ordningen med valgt rektor.  
Disputaser. Antall avlagte doktorgrader ved norske universiteter og høgskoler gikk ned med sju prosent første halvår i år, sammenlignet med samme periode ifjor. Nedgang i nye avtaler i 2011 kan være forklaringen. 
UiO. Søkekomitéen for rektorkandidater ved Universitetet i Oslo kan tidligst begynne å jobbe om en måned. Flere er bekymret for at de kommer for sent i gang.  
Ranking. NMBU er for første gang inne på rangeringen over verdens beste universiteter. Universitetet i Oslo og NTNU klartrer, mens universitetene i Bergen og Tromsø går ned.  
Stipend. Søkevillige studenter ved Høgskolen i Oslo og Akershus håper Aker Scholarship kan bli en døråpner til fagmiljøer på eliteuniversitet, men også for penger i lomma.  
Ny sjanse. 30 lærerstudenter som besto ny matteeksamen har startet opp sine studier nå fem uker etter studiestart. 
Forskningsetikk. Statssekretær Bjørn Haugstad skriver at deler av kritikken til forskningsetiske leder Bjørn Hvinden om den nye loven om forskningsetikk ikke er i tråd med det som faktisk blir foreslått. 
Ny ledelse. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet kan få rektor uten doktorgrad og professortittel, dersom styreleder Siri Hatlens forslag går igjennom. 
Open Access. Direktør Lars Egeland på HiOA argumenterer for at åpen publisering gir bedre rettigheter for forfatterne, enn hvis artikkelen skal publiseres gjennom et vitenskapelig tidsskrift. 
Samskipnad. Samskipnaden og studenter i Sogn og Fjordane er misfornøyde med den nyfusjonerte Studentsamskipnaden Vestlandet. Statssekretær Bjørn Haugstad forteller om tett dialog hele veien.