Utdanning

Rangering. Det er kun to norske på listen over verdens beste masterutdanninger i økonomi og administrasjon. Norges Handelshøyskole holder 65.plassen, mens BI faller litt nedover. 
Meninger · Utdanning. I stedet for at ulike institusjoner stadig får mer nyanserte verdier og målestokker, kollapser differensieringen gjennom at visse standarder overføres fra ett felt til et annet. Dette kan tolkes som en type de-differensiering, skriver Arve Hjelseth, NTNU.  
Toppmøte. Hvordan kan utdanning forebygge ekstremisme og polarisering, er temaet på kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksens toppmøte med utdanningssektoren. Hovedinnleggene kan du se her direkte fra 13.00. 
Pris. Norges musikkhøgskole er eneste skandinaviske finalist i en ny, internasjonal konkurranse om fremragende utdanning.  
Utdanning. Høgskolen i Oslo og Akershus vil kjøpe 80 prosent av Studiesenteret.no for å kunne levere utdanning til hele landet, på steder der det ikke finnes noe campus-tilbud. 
Meninger · Studiestart. Politiutdanningen skal forberede studentene på oppgaver som vi i dag ikke kjenner helt til, skriver rektor Nina Skarpenes ved Politihøgskolen. 
Utdanning. Tre tidligere kunnskapsministre, Kristin Clemet, Kristin Halvorsen og Gudmund Hernes ble utfordret til skoledebatt. Men prorektor Wenche Jakobsen ved UiT mener de utelot det viktigste, nemlig lærerutdanningen. 
Innovasjon. — Jeg har en god nyhet å komme med: Vi trenger ikke flere virkemidler for å få til innovasjon. Men vi må få mye mer ut av de virkemidlene vi allerede har, sa direktør i Innovasjon Norge, Anita Krohn Traaseth i debatt om innovasjon.  
Flyktninger. De første 54 passene som skal vise flyktningers kvalifikasjoner er utstedt i Hellas. Metoden er utviklet av kvalitetssikrere i Norge. 
Utdanning. Regjeringen setter ned et utvalg som skal finne ut hva slags kompetanse norsk arbeidsliv vil trenge i framtiden. Økonomiprofessor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo skal lede utvalget. 
Meninger · Skole. Søkertallene viser at det er attraktivt å bli lærer, men jeg ønsker meg enda flere som vil bruke kunnskapen sin i landets klasserom, skriver Høyres Kristin Vinje. 
Utdanning. EFTAs overvåringsorgan, ESA, ba norske myndigheter svare på hvorfor de nekter psykologistudenter som tar utdanning i Ungarn arbeidslisens. Dette er svaret de får.  
Utdanning. Nesten 17 prosent færre søkte seg til Politihøgskolen i år. Høgskolen vil ikke spekulere i om det handler om jobbsituasjon for nyutdannede politistudenter.  
Mattekrav. Regjeringen vil kreve minst karakteren 3 i matematikk for å komme inn på utdanningene i sykepleie. Kravet støttes på landets største sykepleieutdanning. 
Kvalitet. Kvaliteten på norsk forskning og høyere utdanning burde vært bedre, tatt i betraktning hvor mye penger som brukes, sier OECD i ny rapport. 
Utdanning. I 2016 søkte dobbelt så mange syrere om å få godkjent utdanningen sin i forhold til året før. Ingeniør Saleh Maree Almohamad Alhafni (30) er en av dem som fikk godkjent fra NOKUT
Utdanning. Universitetet i Bergen (UiB) dropper Utdanningsmessen fordi deres studenter leser om studietilbudene på nettet. Arrangøren har meldt dem og NHH til Konkurransetilsynet. 
Meninger · Kompetanse. Kunnskapssynet som gjer seg gjeldande når førstelektor- og dosent-kompetanse står på dagsorden gir grunn til uro, skriv dekan ved Høgskulen på Vestlandet, Anne-Grethe Naustdal.  
Barnevern. Flere universiteter ønsker nå å forlenge utdanningen i barnevern, slik at den i likhet med lærerutdanningene blir på fem år. Agder, Tromsø og Nord universitet er i gang med planer. 
Meninger · Utdanning. Dette bildet er sammensatt, men vi ser at vi kunne vært mer presise på begrepsbruken, skriver administrerende direktør i NHO, Kristin Skogen Lund. 

Sider