Utdanning

Utdanning. Regjeringen setter ned et utvalg som skal finne ut hva slags kompetanse norsk arbeidsliv vil trenge i framtiden. Økonomiprofessor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo skal lede utvalget. 
Meninger · Skole. Søkertallene viser at det er attraktivt å bli lærer, men jeg ønsker meg enda flere som vil bruke kunnskapen sin i landets klasserom, skriver Høyres Kristin Vinje. 
Utdanning. EFTAs overvåringsorgan, ESA, ba norske myndigheter svare på hvorfor de nekter psykologistudenter som tar utdanning i Ungarn arbeidslisens. Dette er svaret de får.  
Utdanning. Nesten 17 prosent færre søkte seg til Politihøgskolen i år. Høgskolen vil ikke spekulere i om det handler om jobbsituasjon for nyutdannede politistudenter.  
Mattekrav. Regjeringen vil kreve minst karakteren 3 i matematikk for å komme inn på utdanningene i sykepleie. Kravet støttes på landets største sykepleieutdanning. 
Kvalitet. Kvaliteten på norsk forskning og høyere utdanning burde vært bedre, tatt i betraktning hvor mye penger som brukes, mener OECD i en foreløpig rapport. 
Utdanning. I 2016 søkte dobbelt så mange syrere om å få godkjent utdanningen sin i forhold til året før. Ingeniør Saleh Maree Almohamad Alhafni (30) er en av dem som fikk godkjent fra NOKUT
Utdanning. Universitetet i Bergen (UiB) dropper Utdanningsmessen fordi deres studenter leser om studietilbudene på nettet. Arrangøren har meldt dem og NHH til Konkurransetilsynet. 
Meninger · Kompetanse. Kunnskapssynet som gjer seg gjeldande når førstelektor- og dosent-kompetanse står på dagsorden gir grunn til uro, skriv dekan ved Høgskulen på Vestlandet, Anne-Grethe Naustdal.  
Barnevern. Flere universiteter ønsker nå å forlenge utdanningen i barnevern, slik at den i likhet med lærerutdanningene blir på fem år. Agder, Tromsø og Nord universitet er i gang med planer. 
Meninger · Utdanning. Dette bildet er sammensatt, men vi ser at vi kunne vært mer presise på begrepsbruken, skriver administrerende direktør i NHO, Kristin Skogen Lund. 
Meninger · Utdanning. Professor emeritus i historie ved UiT Norges arktiske universitet, Einar-Arne Drivenes, finner det ufattelig at et tilfeldig antall studenter skal være et kriterium på studiekvalitet. 
Utdanning. Kristin Skogen Lund og NHO har klart å terge på seg så godt som en samlet universitets- og høgskolesektor før dagens årskonferanse.  
Meninger · Utdanning. Om vi som nasjon velger å gå for en løsning der vi bare utdanner skreddersydde kandidater for å løse dagens problemer vil vi gjøre oss selv en bjørnetjeneste, skriver rektor ved Universitetet i Bergen, Dag Rune Olsen ,i dette innlegget.  
Meninger · Barnevern. Førstelektor Jan Storø ved barnevernutdanningen på HiOA reagerer på kritikken av utdanningen. Han mener at en del påstander både er drøye og usanne, men er enig i andre deler av kritikken.  
Meninger · Lærere. Per Østerud, Sigmund Sunnanå og Åsulv Frøysnes drar linjer mellom innføring av 5-årig lærerutdanning nå, og tilsvarende ambisjoner fire tiår tilbake. 
Meninger · Kvalitet. Studenter som er tydelige i sine forventninger er en viktig ressurs for oss som arbeider med å høyne kvaliteten på barnehagelærerutdanningen, skriver professor Elin Eriksen Ødegaard ved Høgskolen i Bergen. 
SFU. To styremedlemmer ved Høgskolen i Oslo og Akershus kommer med krass kritikk av høgskolens forsøk på å etablere et Senter for fremragende utdanning, og mener senteret ikke bør få mer penger. Prodekan Finn Aarsæther er uenig i at senterplanene ble sablet ned av NOKUT
Ap-strategi. Arbeiderpartiet ønsker et nasjonalt system for meritterende undervisning, en type ex.phil for alle utdanninger, mer praksis og ingen strengere krav for å bli universitet. I dag legger de fram strategien sin for høyere utdanning. 
Meninger · Utdanning. Miljøene som har fått senterstatus er helt i verdenstoppen når det gjelder utdanning, skriver NOKUT-direktør Terje Mørland om de fire nye sentrene for fremragende utdanning. 

Sider