UiO

Studiemiljø. Hver høst blir 1000 nye studenter på Universitetet i Oslo sendt på oppstartsseminar, og på våren får samtlige tilbud om personlig studieforberedende veiledning - det gir bedre studiemiljø og lavere frafall. 
Lederlønn. Fem toppledere ved universiteter og høgskoler som er en del av statens lederlønnssystem blir i disse dager evaluert for mulig lønnsjustering. Professor Per Lægreid ved Universitetet i Bergen mener det 26 år gamle systemet bør avvikles.  
Meninger · Forskning. I et langsiktig perspektiv vil det være samfunnsøkonomisk lønnsomt å bruke størstedelen av de offentlige forskningsmidlene der det også er studenter, skriver ledelsen på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo. 
Årsfest UiO. Universitetet i Oslo feiret seg selv fredag, blant annet med å hedre Thomas Hylland Eriksen og Bernt Aardal, for deres innsats innen forskning og formidling. 
Meninger · Bygg. Det haster med penger til bygg for livsvitenskap ved Universitetet i Oslo, mener rektor Svein Stølen, og forventer penger i statsbudsjettet i høst.  
Samarbeid. Rektor Svein Stølen og byrådsleder Raymond Johansen har minst et ting til felles: De vil opprettholde Oslo som kunnskapsby nummer en i Norge, selv om de kjenner pust i nakken både fra Trondheim og Bergen. 
Meninger · Opptak. Suppleringsopptaket løser ikke lærermangelen i småskolen, verken i nord eller sør.  
Studiestart. Rektor i Stavanger, Marit Boyesen, snakket om trakassering, Kathrine Skretting på Høgskolen Innlandet markerte en historisk dag, Berit Rokne på Vestlandet samlet tre høgskoler til en, og Svein Stølen i Oslo holdt sin første studiestart-tale. 
Meninger · Algoritme.  Er det på ikke tide med en mer systematisk innføring i algoritmekunnskap og algoritmisk tenkning i skolen, spør dekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo, Morten Dæhlen. 
Ledige stillingar. Universitetetene både i Bergen og i Oslo leiter etter ny kommunikasjonsdirektør. I Oslo har dei leita i eit halvt år snart. 
Meninger · Åpne dører. I sin første blogg på sin første dag som rektorat ved Universitetet i Oslo, lover den nye ledelsen åpne dører og «studentene først». Særlig ber vi studenter varsle om alvorlige, kritikkverdige forhold, skriver de.  
#studentleder. Jens Lægreid, leder for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo, vil gjøre tidenes satsning på utdanning til tidenes beste satsning på utdanning, og at alle skal få studentombud. 
Trakassering. Flere kvinner ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo skal ha sluttet på grunn av seksuell trakassering, viser en sju måneder gammel rapport som ligger upublisert hos fakultetledelsen. 
Studentalder. Norske studenter er blant de eldste i Europa, og har vært det lenge. Samtidig øker andelen studenter under 24 år. Eva Karine Disch Ringstad (73) er blant pensjonistene som drar opp snittet. 
Meninger · Humaniora. Rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen, er fornøyd med universitetets resultater når det kommer til humaniora, men mener man trenger reell budsjettmessig satsing på kvalitet. 
Meninger · Pride. Dersom Universitetet i Oslo virkelig vil være et godt sted for skeive studenter og ansatte, må de iverksette tiltak, ikke bare dukke opp på feiringa og promotere seg som skeiv-vennlig, skriver student Anja Maria Aardal. 
Pride. For første gang skal Universitetet i Oslo og Høgskolen i Oslo og Akershus delta på Pride Parade. De har slått seg sammen under parolen «Fryktløs kunnskap». 
Flere eiere. Representanter fra åtte utdanningsinstitusjoner var torsdag samlet på Høgskolen i Oslo og Akershus for å snakke om eierskap i Khrono. Samtlige var interessert, om enn i varierende grad. 
Universitetet i Oslo. Avtroppende rektor Ole Petter Ottersen overlot rektorkjedet til påtroppende rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo torsdag kveld. Se bildene og les talene her. 
Ny rektor. Påtroppende rektor ved Universitetet i Oslo, Svein Stølen, har klokkertro på at det å bygge bedre og sterkere team i akademia er veien å gå. Gjennom solid lagbygging vil han løfte både topp og bredde. Torsdag mottar han rektorkjedet.  

Sider