UiO

Meninger · Humaniora. Hvilken privat bedrift trenger en filosof? Eller historiker? Humanistene må tørre å vise seg frem hvis de skal være relevante, mener Kari Sollien, leder i Akademikerne, og Merete Nilsson, leder i Samfunnsviterne. 
Meninger · Open Access. Forskningsrådet varsler at de vil følge opp kravet om grønn Open Access til forskningsresultater. Vi ønsker at Forskningsrådet tenker bredere enn dette, skriver rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen.  
Kina. — Jeg opplever kinesiske kolleger ganske åpne og interessante å diskutere med så lenge man ikke kritiserer regjeringen eller partiet, sier jusprofessor Hans Petter Graver.Flere universiteter samarbeider med Kina om menneskerrettigheter. 
Meninger · Nybygg. Rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen, forventer at beslutningstakerne ser behovet for nytt bygg for livsvitenskap både av hensyn til helse, miljø og sikkerhet, og bedre forskning, utdanning, verdiskaping og næringsutvikling. 
Rasisme. Ansatte ved eiendomsavdelingen på Universitetet i Oslo varsler om at de blant annet har blitt kalt «neger», «svarting» og «svart apekatt» på jobb. Prorektor Ragnhild Hennum sier de tar saken svært alvorlig.  
Økonomi. Anbudsrunden fra de fire eldste universitetene om nye, felles administrative systemer er utsatt. Årsaken er at de må vurdere tilbud fra Direktoratet for økonomistyring (DFØ), før de går ut på det kommersielle markedet. 
Valg. Venstrealliansen vant valget til Studentparlamentet på UiO og fikk seks mandater. Tett fulgt av Grønn liste. Nykommeren Gjestelista som vil ha pol og tivoli på campus gjorde det også bra.  
Premiering. Rektor Ole Petter Ottersen ved Universitetet i Oslo advarer mot å knytte penger til utviklingsavtalene som hittil er inngått mellom departementet og fem universiteter og høgskoler. 
Valg. Etter lav valgdeltakelse i rektorvalget, tar sittende rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen, selvkritikk for at de ikke har vært flinke nok til å skape interesse for universitetsdemokratiet.  
Varsling. Studentene ved Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo meldte i fjor inn flest saker om mobbing, seksuell trakassering og overgrep, ubehagelig eller skremmende adferd, tyveri, vold og skadeverk.  
Ny rektor. Kjemiprofessor Svein Stølen er valgt til ny rektor ved Universitetet i Oslo. Han vant en klar seier over motkandidat, jusprofessor Hans Petter Graver.  
Meninger · Valg. Når ny rektor på Universitetet i Oslo velges i dag 20. april, er valget rigget. Skal UiO bli tatt alvorlig når de satser på demokrati, kan de ikke ha en valgmodell til høyre for stenderforsamlingene i middelalderen, skriver Axel H. Nerdrum. 
Valg. Rektor Ole Petter Ottersen ber studentene ved UiO om å stemme i valget til Studentparlamentet som starter i dag. Han mener oslostudentene bør slå Universitetet i Bergen som har over 20 prosent valgdeltakelse. 
Meninger · Valg. Et levende studentdemokrati er et effektivt vern av akademisk frihet, skriver rektor ved UiO, Ole Petter Ottersen og ber studentene stemme i parlamentsvalget.  
Meninger · EU. Tilliten til forskningen – og rammeprogrammets legitimitet – avhenger av transparens og åpen tilgang til forskning og innovasjon, skriver UiO-rektor Ole Petter Ottersen om EUs neste rammeprogram for forskning. 
Krim. «Den første norske romanen fra akademia skrevet fra et administrativt ståsted», skriver forlaget. Hva kan komme ut av det? Ihvertfall opptil flere døde professorer, maktkamp og en stygg korrupsjonssak.  
Anmeldelse. Klinges universitetskrim er universitetet verdig, skriver professor Harald Thuen i denne anmeldelsen. 
UiO-valg. Rektorkandidat Svein Stølen ved Universitetet i Oslo vil legge stor vekt på rekruttering. — Skal vi lykkes internasjonalt må vi sikre oss sterke fagpersoner, sier han. 
UiO-valg. Rektorkandidat Hans Petter Graver vil skape økt valgfrihet i utdanningene og mer samarbeid på tvers hvis han blir valgt. — Dette vil gi endringer som studentene vil merke, sier han. 
Meninger · Skolepenger. Rektorkandidatene i team Graver, Sandlie, Frich ved Universitetet i Oslo svarer Realistlista på spørsmålet deres om å ta betalt for feltkurs i regi av universitetet. De er for gratisprinsippet, men mener egenandel handler om å betale for mat.  

Sider