Struktur

Struktur. Rektor ved Handelshøyskolen BI, Inge Jan Henjesand, sier utfordringen ikke er å ha multicampus, men å finne en god modell som kan sikre kvalitet på studiene.  
Vest. Styret ved Høgskulen på Vestlandet har i dag trossa rektor Berit Rokne si innstilling, og gått for fire fakultet, heller en tre.  
Struktur. Fusjon mellom de tre kunsthøgskolene i Oslo utredes, men de tre rektorene er avventende og skeptiske. 
Struktur. Sjølv om lærarutdanninga har fått godkjentstempel, er ikkje diskusjonen om fusjon lagt på is ved Høgskulen i Volda. Dei ser mot Bergen og Molde. 
Struktur. Rektor Trond Blindheim ved Høyskolen Kristiania har en djerv plan om å utvikle landets første private universitet. Først en arbeidslivshøyskole, så et arbeidslivsuniversitet. 
Øystein Strøm
Meninger · Struktur. Handelshøyskolene ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) og NMBU i Ås kan slås sammen, mener professor Øystein Strøm ved Handelshøyskolen ved HiOA. 
Struktur. Statsministeren gir karakteren A til statsråd Isaksen for samanslåing av høgskular. I dag kjem ho til kunnskapsministerens konferanse om kvalitet.  
Meninger · Fusjon. Prorektor ved HiOA, Morten Irgens, mener det er valgt en litt snirklete, indirekte og underlig vei for å bli kvitt todelingen i universitets- og høgskolesektoren. Men han ser mål.  
Kvalitet. Isaksen vil opprette et vitenskapelig råd for regjeringen for å sikre at det offentlige er gode nok til å basere politiske beslutninger på den siste og beste forskningen. 
Struktur. Ansatte i Alta er bekymret for at Finnmark skal miste sitt eget fakultet når UiT Norges arktiske universitet omorganiseres. Rektor Anne Husebekk sier at det er altfor tidlig å trekke en slik konklusjon. 
Struktur. 1.januar 2017 er Høgskolen i Innlandet og Høgskulen på Vestlandet en realitet. Dermed har 19 universiteter og høgskoler blitt til sju - på under to år. I loopen ligger det også planer om at fire høgskoler skal bli universitet. 
Tøft. Rektor Hallgeir Gammelsæter ved Høgskolen i Molde medgir at struktursaken har gitt ham et tøft år på jobben. 
Intervju. Kvalitetsmeldingen om høyere utdanning er bare en juleferie og litt til, unna. I midten av januar kommer den. Og statssekretær Bjørn Haugstad lover at det ikke blir noen store overraskelser. 
Struktur. Studentar og tilsette har store forventningar til den nytilsette rektoren ved Høgskulen på Vestlandet. Her ser du nokre av dei.  
Meninger · Struktur. Reformene og fusjoner i universitets- og høgskolesektoren vil i neste omgang gjenskape den mest klassiske av alle politiske motsetninger i Norge: Sentrum mot periferi, skriver førsteamanuensis Arve Hjelseth ved NTNU.  
Fusjon. Rektor Hallgeir Gammelsæter, ved Høgskolen i Molde, foreslår for styret at høgskolen vurderer mulighet for fusjon med Høgskulen i Volda. 
Meninger · Struktur. Å svekke dei regionale høgskulane kan raskt straffe seg, ikkje berre for dei fylka og regionane der dei ligg, men for den nasjonale tilgangen på kvalifisert arbeidskraft. 
Meninger · Utdanning. Rektors forslag til organisering av barnehagelærerutdanningen ved Nord universitet åpner for en lang rekke spørsmål og bekymringer, skriver flere fagansatte ved Levanger i dette innlegget.  
Fusjon. Bråket om lærerutdanningen ved Nord universitet har tatt en ny omdreining. Nå er det organisering av utdanningen det er uenighet om før styremøtet onsdag.  
Fusjonsbråk. Rektor og styreleiar ved Høgskulen i Sogn og Fjordane blir skulda for bløff og feilinformasjon til styret i forkant av avstemminga om fusjonen som leidde til Høgskulen på Vestlandet i juni i år. Dei to avviser skuldingane. 

Sider