Struktur

Meninger · Volda. Det kan bli lite framdrift og mykje frustrasjon av omkamp i strukturdebatten, skriv rektor for Høgskulen i Volda, Johann Roppen. Han svarar på eit ope brev frå tilsette på mediefag der dei skriv at Volda bør tenkja nytt og kanskje søkja seg mot NTNU
Meninger · Struktur. Faglige ansatte på Avdeling for mediefag ved Høgskolen i Volda spør i et åpent brev om alenestrategien til Volda har vært vellykket eller om den på lengre sikt vil true høgskolens eksistens. 
Ny rektor. Med 66 prosent av stemmene ble førsteamanuensis Steinar Kristoffersen tirsdag valgt til ny rektor ved Høgskolen i Molde. 
Struktur. En arbeidsgruppe oppnevnt av Kunnskapsdepartementet holder det åpent om de tre kunsthøgskolene i Oslo bør slå seg sammen til et kunstuniversitet, bare samarbeide mer eller forsette hver for seg.  
Valg. Ingen av de fire kandidatene til rektorvalget i Molde fikk rent flertall under torsdagens valg. Det blir en andre valgomgang.  
Meninger · Struktur. Den organiserte mistilliten er en snikende gift, også i forbindelse med fusjonene. Det er derfor et stort behov for administrative forenklinger, skriver professor Peter Arbo, om det nye institusjonslandskapet i universitets- og høgskolesektoren.  
Meninger · Struktur. Har vi tidligere hatt en fireårsperiode med så mange og store forventninger til sektoren, spør styreleder i Universitets- og høgskolerådet i dette innlegget hvor han gjør seg noen tanker om tilstandsrapporten som ble presentert i dag. 
Struktur. Statsråd Torbjørn Røe Isaksen mener han er ferdig med strukturreformen. Steinar Stjernø mener Isaksen mangler den siste sluttsteinen: Kvitte seg med de vitenskapelige høgskolene og la alle få kalle seg universitet.  
Struktur. Rektor og styreleder ved Høgskolen i Molde, Hallgeir Gammelsæter, reagerer sterkt på at direktøren og en professor ved høgskolen har hatt møte med NTNU-rektor Gunnar Bovim om fusjon, uten å involvere Gammelsæter. 
Meninger · Innlandet. Konstituert rektor, Anna Linnea Ottosen, og påtroppende rektor, Kathrine Skretting, ved Høgskolen i Innlandet er i rute for å sende universitetssøknad i 2018. 
Meninger · Fusjon. Overgangen fra selvstendig høgskole til studiested ved et universitet er ikke så lett, mener Jon Anders Lindstrøm fra studiested Nesna ved Nord universitet. 
Meninger · Universitet. Det er slike tatt-for-gittheter, som alle er enige i, som har preget de ovenfra- og utenfrastyrte strukturendringene som er i ferd med å omforme hele utdanningssektoren, mener Sigurd Haga i dette innlegget. 
Meninger · Struktur. UIT verkar vara en organisation som har svårt att hantera undantag och olikheter, skriver professor Markus Degerman ved UiT Norges arktiske universitet. 
Involvering. Oliver Korssjøen, politisk leder i Studentorganisasjonen i Innlandet, mener studentenes beste blir glemt i fusjonsprosessen. Fredag tar høgskolestyret stilling til hvorvidt studenter kan forbedre karakteren på konteeksamen. 
Organisering. Halvparten av fakultetene ved UiT Norges arktiske universitet kan forsvinne hvis universitetsstyret hører på flertallet i en intern arbeidsgruppe som har vurdert ny faglig organisering av universitetet. 
Struktur. Rektor ved Handelshøyskolen BI, Inge Jan Henjesand, sier utfordringen ikke er å ha multicampus, men å finne en god modell som kan sikre kvalitet på studiene.  
Vest. Styret ved Høgskulen på Vestlandet har i dag trossa rektor Berit Rokne si innstilling, og gått for fire fakultet, heller en tre.  
Struktur. Fusjon mellom de tre kunsthøgskolene i Oslo utredes, men de tre rektorene er avventende og skeptiske. 
Struktur. Sjølv om lærarutdanninga har fått godkjentstempel, er ikkje diskusjonen om fusjon lagt på is ved Høgskulen i Volda. Dei ser mot Bergen og Molde. 
Struktur. Rektor Trond Blindheim ved Høyskolen Kristiania har en djerv plan om å utvikle landets første private universitet. Først en arbeidslivshøyskole, så et arbeidslivsuniversitet. 

Sider