Rice

Budsjett 2018. Dersom kravet om 0,5 prosent i flatt effektiviseringskutt til høgskoler og universiteter blir stående, vil sektoren samlet ha foretatt kutt på 830 millioner kroner siste fire år. Forskerforbundet og Unio mener kuttene må stoppes. 
Kontor. Rektor Curt Rice ved Høgskolen i Oslo og Akershus er rektor uten eget kontor. Han trives godt i åpent landskap med resten av ledelsen på høgskolen, men skjønner skepsisen blant ansatte i sektoren mot å miste kontorene sine.  
Arendalsuka. IBM-direktør Nina Wilhelmsen vil at en læringsjournal skal følge deg fra barnehagen og helt til endt høyere utdanning. 
Trakassering. Curt Rice mener landets universitets- og høgskolerektorer må skjerpe seg, og innføre nulltoleranse mot trakassering. — Jeg tror svært mange studenter ikke vet hvordan de skal forholde seg hvis slike saker oppstår, sier han om Langeland-saken.  
Nytt navn. Styret ved Høgskolen i Oslo og Akershus diskuterte torsdag hva de skulle hete når/hvis de blir universitet en dag. Flertallet er positive til OsloMet.  
Direkte fra styremøte. Styret ved HiOA drøftet flere store saker torsdag 15. juni, blant annet strategi, ny campus Lillestrøm, universitetsnavn og framtidig administrasjon. 
Universitet. Rektorene på Høgskolen i Sørøst-Norge og Høgskolen i Oslo og Akershus er misfornøyde med tempoet deres søknader om å blir universitet blir behandlet i. NOKUT mener de har jobbet langt raskere enn normalt i slike saker. 
Meninger · Open Access. Rector Curt Rice’s three reasons that the tragically slow transition to open access has not been disruptive. 
Erotikk. Studentavisen Universitas arrangerer erotisk novellekonkurranse. HiOAs rektor Curt Rice skal være med og kåre vinneren. 
Meninger · Norsk vs engelsk. Helseforskere, tannleger og sykepleiere fortsetter å publisere på norsk, mens medisinere i stor grad har sluttet å bruke norsk, skriver Jan Erik Frantsvåg. 
Meninger · Publisering. Medieprofessor Arne Krumsvik undrar seg over at det er vanskeleg å finne nokon som er samde med rektor Curt Rice i at norsk i forskingsartiklar skulle vore bannlyst.  
Meninger · Byråkrati. Hva skjedde egentlig da betydningen av ordet byråkrati endret seg fra å være positiv til å bli negativ, spør byråkrat Bjørg Halvorsen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. 
Meninger · Effektivisering. At vi for å nå et mål om å heve antallet vitenskapelig ansatte per administrativt ansatte innen utgangen av 2019, er nødt til å kutte 158 administrative stillinger, er ikke riktig, skriver rektor Curt Rice. 
Styremøte. Styret ved HiOA vedtok rektors plan for slanking av administrasjonen torsdag. Lærerdekaner ble sendt hjem med «straffelekse». 
Publisering. — Bomskudd, sier statssekretær Bjørn Haugstad om Granskingsutvalgets systemkritikk av tellekantsystemet. Departementet vil ikke ta intitativ til en etisk gjennomgang.  
Varsling. — Alle rådene vi har fått fra Varslingsnemnda når det gjelder varslingssaker i min tid som rektor, er blitt fulgt, og det har jeg tenkt å fortsette med, sier rektor Curt Rice - og han bekymrer seg ikke for ytringsfriheten ved HiOA. . 
March for Science. Rektor Gunnar Bovim vil verken gå i tog eller slutte NTNU til den globale vitenskapsmarsjen 22.april fordi han mener det er politisk aksjonisme. HiOA-rektor Curt Rice gjør stikk motsatt: Han går i front.  
Universitet. HiOA skal bli universitet for å levere enda bedre kvalitet på kunnskapen vi overfører til studentene våre, arbeidslivet og samfunnet for øvrig, skriver rektor Curt Rice. 
HiOA. Kravet om masterutdanning ble kuttet i andre utlysningsrunde. Nå har stillingen som toppdirektør ved Høgskolen i Oslo og Akershus fått 31 søkere. 
Universitet. For dårlig kvalitet på de to største utdanningene ved Høgskolen i Oslo og Akershus, lærer- og sykepleieutdanningene, er en hovedutfordring når høgskolen skal bli universitet, mener rektor Curt Rice. 

Sider