NTNU

Nepal. Pranab Dhakal fra Nepal var heldig og fikk låne 100.000 kroner av faren sin for å finansiere studieoppholdet sitt i Norge. Han valgte å ta utdanning i Norge fordi det er gratis.  
Meninger · Skolepenger. NTNU-rektor Gunnar Bovim og NTNU står tydelig fast på standpunktet om nei til skolepenger for internasjonale studenter. 
Kutt. 30 administrative årsverk ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) skal bort i løpet av en toårs-periode. HSN er bare en av mange som saumfarer administrasjonen for kutt om dagen. Flere er i gang og flere vil komme til.  
(U)politisk. Han smeller til mot Trump, kritiserer Israel og ber sine ansatte om å delta i valgkampen. Men Gunnar Bovim vil verken være en «politisk figur» eller lede et politisk universitet. 
Debatt. Er kjønn et hinder for å få en akademisk karriere? Torsdag kveld arrangerte ProtestPub debatt i Trondheim om framtidas universitet. Er det kun for «hvite menn som pusher 50»?  
Rettssak. NTNU mente en psykologistudent ikke var skikket for yrket. Sør-Trøndelag tingrett mente det annerledes. I dag, tirsdag, møtes partene på nytt i Frostating lagmannsrett, etter at NTNU anket saken. 
Fusk. Ved Universitet i Oslo har tallet på studenter som blir tatt for juks på eksamen skutt i været. I 2002 ble bare én student tatt i juks. I 2016 var tallet 70. Ett fakultet skiller seg særlig ut. 
Meninger · Reklame. Budskapet i NTNUs reklamefilm er at vi skal være stolte - over NTNU. Det er et problematisk budskap, skriver Arve Hjelseth og Ronny Kjelsberg ved NTNU
Fusjon. Rektorar og direktørar ved høgskulane i Volda og Molde, og ved NTNU, hadde tysdag ettermiddag møte med Kunnskapsdepartementet. Temaet var: Betre tilbod av høgare utdanning i Kristiansund. 
Studentfestival. Studentenes fredprisvinner Hajer Sharief (24), og tidligere vinner av Nobels fredspris, Shirin Ebadi, kommer til Trondheim og verdens største studentfestival, ISFiT i februar.  
Deleksamen. Lærerstudentene på NTNU og Høgskolen i Oslo og Akershus gjør det best i matematikk blant lærerstudenter. Dårligst er resultatene i Nord-Norge. 
Valg. I dag går Marte Øien inn i heltidsverv som leder for Studenttinget ved landets største universitet. Hun ser fram til å bli ferdig med NTNU-fusjonen og heller jobbe med politikk igjen. 
Meninger · Fusjon. Styret for Avdeling for logistikk ved Høgskolen i Molde vil se på mulighetene for tett strategisk samarbeid, eller fusjon, med NTNU
NTNU. Tidligere i år dro forskere fra NTNU på tur til Israel. Nå viser det seg at den sterkt kritiserte turen, ikke har ført til nye forskningssamarbeid.  
Honorar. Trine Syvertsen, styreleder på Høgskolen i Oslo og Akershus, får neste år økt godtgjørelse på mellom 78.000 og 123.000 kroner, etter at departementet har vedtatt nye satser. 
Meninger · Ex.phil. Kravet om ex.phil. skal selvsagt også gjelde for de treårige ingeniørutdanningene på NTNU, mener nestleder i Studenttinget NTNU, Marte Øien, og tilbakeviser kritikken fra Trondheim Teknikersamfunn som sier nei til ex.phil.  
Mangfold. Ny statistikk om mangfold blant tilsatte i høyere utdanning viser at andelen innvandrere og etterkommere av innvandrere i forskningen er på 25 prosent, mens andelen på HiOA bare er 13 prosent. 
Samarbeid. Til våren vil de fire eldste universitetene gå ut i en samlet anbudsrunde for anskaffelse av nye felles administrative it-systemer. Hensikten er både å spare penger og styrke sin strategiske posisjon i sektoren.  
Meninger · Struktur. Reformene og fusjoner i universitets- og høgskolesektoren vil i neste omgang gjenskape den mest klassiske av alle politiske motsetninger i Norge: Sentrum mot periferi, skriver førsteamanuensis Arve Hjelseth ved NTNU.  
Styreverv. Gunnar Bovim overtar som styreleder for Oslo Universitetssykehus, noe styret hans ønsker. Selv mener han at det gir NTNU en tydeligere stemme i Oslo. NTNU-rektorens nye verv skaper reaksjoner. 

Sider