NTNU

Meninger · Humaniora. Alle tjener på et tettere samarbeid mellom humaniora og næringslivet, mener Anne Kristine Børresen, som er dekan ved humanistisk fakultet på NTNU
Meninger · Volda. Det kan bli lite framdrift og mykje frustrasjon av omkamp i strukturdebatten, skriv rektor for Høgskulen i Volda, Johann Roppen. Han svarar på eit ope brev frå tilsette på mediefag der dei skriv at Volda bør tenkja nytt og kanskje søkja seg mot NTNU
Fusjon. Flere fusjonerte studentdemokratiene opplever dårligere valgdeltakelse etter fusjonene enn hva de hadde før. Likevel lar ikke studentlederne seg stoppe. 
Nye avtaler. Universitets- og høgskolesektoren har fått enda en debattsak som splitter sektoren. Nå er det ikke bare finansiering, men også utviklingsavtaler det er uenighet om.  
Meninger · Ledelse. NTNU er i ferd med å rekruttere 40 nye instituttledere. Dekan, Marit Reitan, spør hva slags type ledere man skal rekruttere til dagens universiteter som blir stilt overfor ulike - og ofte konkurrerende - krav.  
Struktur. Rektor og styreleder ved Høgskolen i Molde, Hallgeir Gammelsæter, reagerer sterkt på at direktøren og en professor ved høgskolen har hatt møte med NTNU-rektor Gunnar Bovim om fusjon, uten å involvere Gammelsæter. 
Meninger · Lærarmaster. Endeleg er vi i ferd med å få ei lærarutdanning som stiller sterkare krav til at lærarstudentane kan det fagstoffet dei skal undervise i, skriv tilsette ved NTNU
Meninger · Lærermaster. Pedagogikken er fundamentet, det er problematisk å bøte på problemer i skolen med å øke antall studiepoeng i undervisningsfagene, mener NTNU-ansatte. 
Økonomi. Anbudsrunden fra de fire eldste universitetene om nye, felles administrative systemer er utsatt. Årsaken er at de må vurdere tilbud fra Direktoratet for økonomistyring (DFØ), før de går ut på det kommersielle markedet. 
Meninger · Skikkethet. Anonyme tvilsmeldinger skal være et hjelpemiddel og et verktøy, og er på ingen måte noe som går på bekostning av den enkeltes rettssikkerhet, skriver Studenttinget NTNUs leder Marte Øien. 
Industri. Det er 36 år siden forrige industrimelding fra en norsk regjering. Denne gangen er slagordene «grønnere, smartere og mer nyskapende». 
U-Multirank. Universitetet i Oslo får flest A-er og går forbi NTNU og blir best på årets utgave av universitets-rankingen U-Multirank. Universitet i Tromsø bedrer seg fra 8. til 5. plass, Bergen fra 7. til 4. plass. 
Meninger · NSO. Et nasjonalt lovverk på læringsmiljø vil være en av de største sakene det kommende året, mener kandidat til å lede Læringsmiløpolitisk komité i Norsk studentorganisasjon, Lars Bjørnar Vist.  
NTNU. Rektor Gunnar Bovim forrykker kjønnsbalansen i sin nye ledergruppe. Fra høsten er de 10-7 i mannlig favør. Han føler seg likevel trygg på at samtlige av lederne har likestillingskompetanse. 
(U)skikket. Psykologistudent vant sak i tingretten mot NTNU om at han ikke var skikket til yrket. Men NTNU anket, og studenten ble dømt som uskikket i lagmannsretten og blir utestengt fra studiet i tre år. Prinsipielt viktig dom, mener NTNU
Utenlandsstudenter. Pranab Dhakal fra Nepal var heldig og fikk låne 100.000 kroner av faren sin for å finansiere studieoppholdet sitt i Norge. Han valgte å ta utdanning i Norge fordi det er gratis.  
Meninger · Skolepenger. NTNU-rektor Gunnar Bovim og NTNU står tydelig fast på standpunktet om nei til skolepenger for internasjonale studenter. 
Kutt. 30 administrative årsverk ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) skal bort i løpet av en toårs-periode. HSN er bare en av mange som saumfarer administrasjonen for kutt om dagen. Flere er i gang og flere vil komme til.  
(U)politisk. Han smeller til mot Trump, kritiserer Israel og ber sine ansatte om å delta i valgkampen. Men Gunnar Bovim vil verken være en «politisk figur» eller lede et politisk universitet. 
Debatt. Er kjønn et hinder for å få en akademisk karriere? Torsdag kveld arrangerte ProtestPub debatt i Trondheim om framtidas universitet. Er det kun for «hvite menn som pusher 50»?  

Sider