NSO

#studentnach. — Akademisk frihet innebærer ikke retten til å seksuelt trakassere studenter, sa Espen Barth Eide i den mer alvorlige delen av torsdagens studentnachspiel på Samfunnet Bislet i Oslo. 
Meninger · Studiekvalitet. Rødt har et langsiktig mål om fullstipendiering av alle studenter, men ønsker i første omgang at studiestøtten økes til 2,5 G, samt at låneandelen reduseres til 40 prosent, skriver nestleder i Rødt, Marie Sneve Martinussen. 
Meninger · Kjønn. Ingen skal oppleve å bli diskriminert eller satt til siden, og akademia skal være for alle, skiver NSO-leder Mats Beldo i sitt svar til Karoline Skarstein. 
Meninger · Studentboliger. Norsk studentorganisasjon fusker med tallene sine og presenterer ikke hele bildet når de legger fram tall for studentboliger. I tillegg tar de ikke høyde for ulike lokale forhold i sine nasjonale måltall, skriver Einride Berg, direktør for studentsamskipnaden i Ås.  
Studentnach. Høylytt. Stappfullt. Og rungende lattersalver. Det er Studentnach på Arendalsuka. Det femte og beste noensinne, mente mange. 
Meninger · Studiekvalitet. Hva er viktigst? Å sørge for at det utdannes dyktige sykepleiere og barnehagelærere til alle deler av landet, eller at Norge har verdensledende forskningsmiljøer, spør Anders Tyvand fra Krf i dette innlegget.  
#studentkravet. Fungerende leder for Studentdemokratiet ved Høgskolen i Sørøst-Norge, Simen Oftedahl, mener økt studiestøtte vil gjøre de rikeste studentene rikere. 
Meninger · Frafall. Vi vet at studenter sliter mer sammenliknet med andre i deres aldersgruppe, men vi vet ikke hvorfor, hva eller hvordan. Studenthelse er et nytt begrep vi vet lite om, skriver Mats Johansen Beldo. 
Meninger · Kvalitet. Høyre vil sikre en fortsatt offensiv satsing på forskning hvis vi får tillit til en ny fireårsperiode i regjering, skriver Ine Eriksen Søreide. 
Bolig. Arbeiderpartiet vil gi studenter tilbud om billige boliger på sykehjem. — Alt som gir studentene tak over hodet når de starter på studiene er positivt, sier studentleder Mats Beldo. 
Meninger · Kvalitet. Norsk studentorganisasjon svarer Senterpartiet og utfordrer resten av partiene til å si hva de mener om studiekvalitet. 
Meninger · Internasjonalisering. Å diskutere andelen norske og utenlandske forskere ved norske universiteter betyr ikke at man ikke mener internasjonalisering er viktig, skriver Anne Tingelstad Wøien. 
Meninger · Internasjonalisering. Om vi stenger norsk forskning inne i Norge, og utenlandske hoder ute, blir vi ikke bedre enn totalitære regimer vi vanligvis ikke liker å sammenligne oss selv med, skriver leder av Norsk studentorganisasjon, Mats Johansen Beldo. 
Meninger · Studieplasser. Norsk studentorganisasjon har ikke sans for LO sitt utspill om en økning av studieplasser innen høyere utdanning. 
Rekord. Det er studentene i Kautokeino som har best tilgang til studentboliger, og studentene knyttet til høgskolene i Østfold og Sørøst-Norge, som har dårligst tilbud. 
#studentleder. Nytiltrådt leder av Norsk studentorganisasjon, Mats Johansen Beldo, nekter å si hvem han vil ha som kunnskapsminister etter høstens valg. Men han avslører hvilket parti han mener er best på høyere utdanning. 
Meninger · Trakassering. Leder av Norsk studentorganisasjon, Mats Johansen Beldo, mener at dagens lovverk er full av mangler og at Langeland-saken demonstrerer dette. 
Meninger · Trakassering. Seksuell trakassering er et samfunnsproblem, og norske universiteter og høgskoler er ikke et unntak, skriver leder i Norsk studentorganisasjon, Mats J. Beldo. 
Meninger · Studieavgift. Leder i Norsk studentorganisasjon, Mats Beldo, mener at å innføre skolepenger vil være et skritt bort fra prinsippet om lik rett til utdanning. 
Frafall. Leder i Norsk studentorganisasjon, Mats J. Beldo, mener mer faglig oppfølging er løsningen på at bare 66 prosent av studentene fullfører en grad etter åtte år. I Bergen har de prøvd mer oppfølging, uten at de kan påvise resultater. 

Sider