NSO

Sexpress. I en fersk undersøkelse svarer 14 prosent av mannlige studenter at de har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet fra medstudenter eller tilsatte, mot 11 prosent av kvinnene. Flest er det på NTNU
Meninger · Studentpolitikk. Norsk studentorganisasjon er en god premissleverandør og spydspiss, men vi ønsker ikke et byråkratisk monster, skriver studentledere fra Trondheim, Oslo og Bergen. 
Meninger · Skikkethet. Norsk studentorganisasjon svarer på påstandene om at de er en trussel mot studentenes rettssikkerhet når det kommer til skikkethetssaker.  
Meninger · Anonymt varsel. Det å la studenter varsle anonymt i skikkethetssaker er en trussel for rettssikkerheten, skriver student Karoline Skarstein. Og hun snakker av erfaring. Selv om hun «vant» saken, tapte hun masse likevel. 
#lmnso. En lang rekke verv skal fylles og kandidater velges på årets landsmøte i NSO. Se oversikten her.  
Meninger · Studiestøtte. Nestlederkandidat i Norsk studentorganisasjon, Jone Trovåg, mener at studiestøtten må være mulig å leve av. 
Meninger · NSO. Studentbevegelsen må ikke bli for snever i sin tilnærming for å bedre studenters læringsmiljø, mener lederkandidat til læringsmiljøpolitisk komité i Norsk studentorganisasjon, Rebekka Opsahl. 
Meninger · Kunnskap. Anne Helene Bakke er innstilt som ny nestleder i Norsk studentorganisasjon. Her skriver hun om sin forakt for kunnskapsforakt. 
Meninger · Skolepenger. Tina Alvær glemmer at internasjonale studenter er en ressurs, skriver Karen Ane F. Skjennum i dette innlegget i debatten om skolepenger for internasjonale studenter. 
Meninger · NSO. Kandidat til Fag- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig i Norsk studentorganisasjon, Ane Mjøen, vil at alle søkere til undervisningsstillinger skal testes på praktisk gjennomføring av et undervisningsopplegg. 
Meninger · Skolepenger. Kampen mot skolepenger er en kamp som ikke vinnes i år eller neste år. Det er en langsiktig kamp, mener lederkandidat i NSO, Hans Christian Paulsen. 
Meninger · NSO. Et nasjonalt lovverk på læringsmiljø vil være en av de største sakene det kommende året, mener kandidat til å lede Læringsmiløpolitisk komité i Norsk studentorganisasjon, Lars Bjørnar Vist.  
Meninger · Likestilling. I studentpolitikken er det lite som er mer sexy enn #studentkravet, og det er nettopp #studentkravet som havner i førersetet når det skal velges ny Velferds- og likestillingsansvarlig i Norsk Studentorganisasjon, mener kandidat til nettopp det vervet, Jonas Strisland.  
Meninger · Velferd. Skillet mellom «fagpolitikere» og «velferdspolitikere» i Norsk studentorganisasjon, er et kunstig skille. Dette mener kandidat til arbeidsutvalget i organisasjonen, William Sæbø. 
NSO. Fra klokka 20.30 streamer vi debatten mellom Paulsen, Ryen og Beldo, som alle har stilt til ledervervet i Norsk studentorganisasjon. 
Meninger · Skolepenger. Norsk studentorganisasjon oppfordrer Høyre til å velge det riktige for kunnskapsnasjonen, og ikke gå for skolepenger for internasjonale studenter på landsmøte i helga. 
Meninger · NSO. Lederkandidat i Norsk studentorganisasjon, Hans Christian Paulsen, vil at mer av organisasjonens aktivitet skal foregå andre steder enn i Oslo. 
Meninger · Studenthelse. Lederkandidat til NSO, Mats Beldo, er uenig i at det er politikerne som må definere begrepet studenthelse. Det er det studentbevegelsen selv som må gjøre, mener har. 
Meninger · Election. The National Union of Students in Norway and the International Students’ Union of Norway encourage all international students to participate in student politics in Norway. 
Meninger · NSO. Lederkandidat i Norsk studentorganisasjon, Hans Christian Paulsen, mener at politikerne må ta ansvar og definere studenthelse som begrep. 

Sider