Ledelse

Likestilling. Ledere må ha kompetanse på likestilling, mener både NTNU og Universitetet i Agder. Rektor Curt Rice ved Høgskolen i Oslo vil følge etter og føye til mangfold. 
Fusjonsbråk. Det er uro i ledelsen ved Høgskolen i Molde. Nå har en av prorektorkandidatene trukket seg. 
Ledelse. Generasjonsskifte og store endringer raskt er både uheldig og lite smart, mener næringslivstopp Idar Kreutzer, og etterlyser «succession planning» også i akademia.  
Ledelse. Mari Sundli Tveit (42) er landets yngste universitetsrektor, men har en ledergruppe der aldersgjennomsnittet er blant de høyeste i sektoren. I akademia kan man også ha en lederkarriere etter fylte 60. 
Leiing. Mange har allereie gjort det. No er det Volda sin tur: Styrediskusjon om dei skal ha vald eller tilsett rektor.  
Ledelse. UiT Norges arktiske universitet i Tromsø går mot strømmen og fortsetter ordningen med valgt rektor.  
Ledelse. Både direktør og rektor ved UiT Norges arktiske universitet i Tromsø, innstiller på fortsatt valgt ledelse ved universitetet. Helsedekan Arnfinn Sundsfjord hadde håpet på en mer modig innstilling.  
Ledelse. Det kan gå mot en thriller i styret ved UiT Norges arktiske universitet når styret senere denne måneden skal vedta styringsmodell. Høringsrunden viser et delt universitet i saken. 
Ny jobb. Kristin Sverdup går fra diplomatiet til akademia og blir den femte forskningsdirektøren ved Høgskolen i Oslo og Akershus.  
Ledelse. Rektorene ved fire av landets universiteter avslutter sin første rektorperiode i juli neste år, og alle fire ønsker en ny periode. Avtroppende rektor i Oslo, Ole Petter Ottersen, har foreløpig ingen planer. 
Ledelse. Universitetet i Oslo er splittet i synet på valgt eller ansatt ledelse. Tre av åtte fakulteter ønsker ansatt rektor, tre er splittet og to ønsker klart valgt rektor, viser høringsrunde.  
Ledelse. Styret ved NHH i Bergen vedtok i dag å gå over til ansatt rektor og ekstern styreleder. 
Rektor. Rektor Marit Boyesen vil fortsette med valgt rektor, mens universitetsdirektør John Møst vil ha ansatt rektor på Universitetet i Stavanger. 
Ledelse. Tidligere rektor ved Høgskolen i Ålesund, Marianne Synnes, har ombestemt seg og vil ikke bli viserektor for NTNU i Ålesund likevel. Nå skal hun ha et års forskningsfri. 
Ny direktør. Høgskolen i Oslo og Akershus er i ferd med å ansette sin femte forskningsdirektør i løpet av åtte år. 24 personer har søkt, seks av dem er unntatt offentlighet.  
Ledelse. Fra neste sommer er det tid for nye rektorperioder på Norges fem største universiteter. Ved fire av dem er det også knyttet spenning til om den nye rektoren skal velges eller ansettes. 
Leiing. 4 av 11 styremedlemmar røyster truleg for vald rektor ved Universitetet i Bergen i neste veke. 2 vil ha tilsett. 5 har ikkje bestemt seg. 
Balanse. Gamle Høgskolen Buskerud/Vestfold har fått seks millioner kroner til et prosjekt for å øke andelen kvinner i faglige toppstillinger og ledelse. Etter fusjonen har andelen kvinnelige professorer gått ned. 
Meninger · Ubalanse. Fusjonsbalanse er kan hende et viktigere begrep enn kjønnsbalanse ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN). Men er ikke det en kortsiktig tankegang, spør Khronoredaktør Tove Lie i denne kommentaren.   
Ledelse. Fakultetene ved Universitetet i Oslo kjøper tjenester fra private ledelses- og organisasjonskonsulenter for flere millioner kroner årlig. Men ikke alle ser behovet. 

Sider