Ledelse

Ledelse. — Jeg nekter å gå med på at fremragende forskning skal være en maskulin øvelse, sier statssekretær Bjørn Haugstad. Elizabeth Lanza er én av tre kvinnelige fremragende senterledere og etterlyser en større bevissthet rundt kvinner og ledelse. 
Struktur. Seks av 14 høgskolerektorer som var rektorer før de ble del av en fusjon er ute av ledelse. Noen forsvant frivillig, mens andre fikk aldri noe tilbud om lederjobb i den nyfusjonerte institusjonen.  
Meninger · Ledelse. NTNU er i ferd med å rekruttere 40 nye instituttledere. Dekan, Marit Reitan, spør hva slags type ledere man skal rekruttere til dagens universiteter som blir stilt overfor ulike - og ofte konkurrerende - krav.  
Meninger · Styring. Målstyring har vært statens styringsfilosofi i utdanningssektoren siden Gudmund Hernes på 1990-tallet, skriver statssekretær Bjørn Haugstad, og avslutter debatten med professor Noralv Veggeland.  
Ledelse. Alle sju fakultet ved Universitetet i Bergen skal få ny dekan. Det har bare meldt seg ni kandidater til seks stillinger og kun én er kvinne. 
Meninger · Ledelse. Når fire av de eldste og mest anerkjente universitetene i Norge ikke har mer enn samlet sett seks personer å velge mellom når de skal finne sin øverste leder, er det da ikke noe alvorlig galt et sted, spør redaktør i Khrono, Tove Lie.  
Ledelse. Med seks mot fem stemmer sa styret ved Høgskulen i Volda ja til å fortsette med ordningen med valgt rektor. Studentene var på vippen. 
Balanse. 4 av 10 i ledergruppene ved norske universiteter og høgskoler er kvinner. Ved Høgskolen i Sørøst-Norge er det 2 av 11, mens ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det akkurat like mange menn som kvinner. — Det var nok litt tilfeldig, sier rektor Berit Rokne. 
Meninger · Rektorvalg. Rektorkandidat ved Universitetet i Oslo, Hans Petter Graver tar til orde for at en «saktegående» lederstil ikke trenger å være negativ. 
Likestilling. Ledere må ha kompetanse på likestilling, mener både NTNU og Universitetet i Agder. Rektor Curt Rice ved Høgskolen i Oslo vil følge etter og føye til mangfold. 
Fusjonsbråk. Det er uro i ledelsen ved Høgskolen i Molde. Nå har en av prorektorkandidatene trukket seg. 
Ledelse. Generasjonsskifte og store endringer raskt er både uheldig og lite smart, mener næringslivstopp Idar Kreutzer, og etterlyser «succession planning» også i akademia.  
Ledelse. Mari Sundli Tveit (42) er landets yngste universitetsrektor, men har en ledergruppe der aldersgjennomsnittet er blant de høyeste i sektoren. I akademia kan man også ha en lederkarriere etter fylte 60. 
Leiing. Mange har allereie gjort det. No er det Volda sin tur: Styrediskusjon om dei skal ha vald eller tilsett rektor.  
Ledelse. UiT Norges arktiske universitet i Tromsø går mot strømmen og fortsetter ordningen med valgt rektor.  
Ledelse. Både direktør og rektor ved UiT Norges arktiske universitet i Tromsø, innstiller på fortsatt valgt ledelse ved universitetet. Helsedekan Arnfinn Sundsfjord hadde håpet på en mer modig innstilling.  
Ledelse. Det kan gå mot en thriller i styret ved UiT Norges arktiske universitet når styret senere denne måneden skal vedta styringsmodell. Høringsrunden viser et delt universitet i saken. 
Ny jobb. Kristin Sverdup går fra diplomatiet til akademia og blir den femte forskningsdirektøren ved Høgskolen i Oslo og Akershus.  
Ledelse. Rektorene ved fire av landets universiteter avslutter sin første rektorperiode i juli neste år, og alle fire ønsker en ny periode. Avtroppende rektor i Oslo, Ole Petter Ottersen, har foreløpig ingen planer. 
Ledelse. Universitetet i Oslo er splittet i synet på valgt eller ansatt ledelse. Tre av åtte fakulteter ønsker ansatt rektor, tre er splittet og to ønsker klart valgt rektor, viser høringsrunde.  

Sider