Ledelse

Meninger · Ledelse. NTNU er i ferd med å rekruttere 40 nye instituttledere. Dekan, Marit Reitan, spør hva slags type ledere man skal rekruttere til dagens universiteter som blir stilt overfor ulike - og ofte konkurrerende - krav.  
Meninger · Styring. Målstyring har vært statens styringsfilosofi i utdanningssektoren siden Gudmund Hernes på 1990-tallet, skriver statssekretær Bjørn Haugstad, og avslutter debatten med professor Noralv Veggeland.  
Ledelse. Alle sju fakultet ved Universitetet i Bergen skal få ny dekan. Det har bare meldt seg ni kandidater til seks stillinger og kun én er kvinne. 
Meninger · Ledelse. Når fire av de eldste og mest anerkjente universitetene i Norge ikke har mer enn samlet sett seks personer å velge mellom når de skal finne sin øverste leder, er det da ikke noe alvorlig galt et sted, spør redaktør i Khrono, Tove Lie.  
Ledelse. Med seks mot fem stemmer sa styret ved Høgskulen i Volda ja til å fortsette med ordningen med valgt rektor. Studentene var på vippen. 
Balanse. 4 av 10 i ledergruppene ved norske universiteter og høgskoler er kvinner. Ved Høgskolen i Sørøst-Norge er det 2 av 11, mens ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det akkurat like mange menn som kvinner. — Det var nok litt tilfeldig, sier rektor Berit Rokne. 
Meninger · Rektorvalg. Rektorkandidat ved Universitetet i Oslo, Hans Petter Graver tar til orde for at en «saktegående» lederstil ikke trenger å være negativ. 
Likestilling. Ledere må ha kompetanse på likestilling, mener både NTNU og Universitetet i Agder. Rektor Curt Rice ved Høgskolen i Oslo vil følge etter og føye til mangfold. 
Fusjonsbråk. Det er uro i ledelsen ved Høgskolen i Molde. Nå har en av prorektorkandidatene trukket seg. 
Ledelse. Generasjonsskifte og store endringer raskt er både uheldig og lite smart, mener næringslivstopp Idar Kreutzer, og etterlyser «succession planning» også i akademia.  
Ledelse. Mari Sundli Tveit (42) er landets yngste universitetsrektor, men har en ledergruppe der aldersgjennomsnittet er blant de høyeste i sektoren. I akademia kan man også ha en lederkarriere etter fylte 60. 
Leiing. Mange har allereie gjort det. No er det Volda sin tur: Styrediskusjon om dei skal ha vald eller tilsett rektor.  
Ledelse. UiT Norges arktiske universitet i Tromsø går mot strømmen og fortsetter ordningen med valgt rektor.  
Ledelse. Både direktør og rektor ved UiT Norges arktiske universitet i Tromsø, innstiller på fortsatt valgt ledelse ved universitetet. Helsedekan Arnfinn Sundsfjord hadde håpet på en mer modig innstilling.  
Ledelse. Det kan gå mot en thriller i styret ved UiT Norges arktiske universitet når styret senere denne måneden skal vedta styringsmodell. Høringsrunden viser et delt universitet i saken. 
Ny jobb. Kristin Sverdup går fra diplomatiet til akademia og blir den femte forskningsdirektøren ved Høgskolen i Oslo og Akershus.  
Ledelse. Rektorene ved fire av landets universiteter avslutter sin første rektorperiode i juli neste år, og alle fire ønsker en ny periode. Avtroppende rektor i Oslo, Ole Petter Ottersen, har foreløpig ingen planer. 
Ledelse. Universitetet i Oslo er splittet i synet på valgt eller ansatt ledelse. Tre av åtte fakulteter ønsker ansatt rektor, tre er splittet og to ønsker klart valgt rektor, viser høringsrunde.  
Ledelse. Styret ved NHH i Bergen vedtok i dag å gå over til ansatt rektor og ekstern styreleder. 
Rektor. Rektor Marit Boyesen vil fortsette med valgt rektor, mens universitetsdirektør John Møst vil ha ansatt rektor på Universitetet i Stavanger. 

Sider