Kvalitet

Kvalitet. Polarforsking i Noreg er for oppdelt, og ligg eit skritt etter både kommersielle interesser og landets geopolitiske ambisjonar, meiner internasjonalt ekspertpanel. 
Kvalitet. NOKUT har på nytt vurdert åtte studietilbud innen eiendomsfag ved Høgskolen i Østfold og bachelor i nautikk, maritim økonomi og ledelse ved Nord universitet. Konklusjonen er at akkrediteringen trekkes tilbake.  
Kvalitet. Departementet vil vite hvor studiepoengene de ga ekstra penger til ved Høgskulen på Vestlandet er blitt av. 
Meninger · Kvalitet. Hvordan skape akademisk dannelse og studentaktiv forskning? Hvilken rolle skal formidling, studieverksted og biblioteket ha? I november setter Høgskolen i Østfold disse spørsmål og flere til på dagsorden. 
Meninger · Studiekvalitet. Arbeiderpartiet er tydelige på at vi ønsker god kvalitet i høyere utdanning. Vi mener at innsatsen knyttet til det å fremme god utdanningskvalitet skal være like sterk som på forskning, skriver Marianne Aasen. 
Meninger · Kvalitet. Høyre vil sikre en fortsatt offensiv satsing på forskning hvis vi får tillit til en ny fireårsperiode i regjering, skriver Ine Eriksen Søreide. 
Meninger · Kvalitet. Norge skal videreutvikle Norge som kunnskapsnasjon, og vi skal ha et tilbud innenfor høyere utdanning som er konkurransedyktig internasjonalt, mener stortingsrepresentant Lill Harriet Sandaune fra Frp. 
Meninger · Kvalitet. Norsk studentorganisasjon svarer Senterpartiet og utfordrer resten av partiene til å si hva de mener om studiekvalitet. 
Høgskolen i Oslo og Akershus. Nå har studentjuryen til Årets foreleser-prisen på Høgskolen i Oslo og Akershus valgt ut sine fem finalister. De hadde imidlertid bare en fjerdedel å velge blant sammenlignet med fjoråret. 
Meninger · Kvalitet. Etatene under departementet til kunnkapsminister Isaksen skal reorganiseres. Flere, deriblant ledelsen av Norsk studentorganisasjon, er bekymret for uavhengigheten til kvalitetssikrerne i sektoren, NOKUT
Meninger · Kvalitet. Skal vi forbetre høgare utdanning, må undervisarane lære av kvarandre, meiner Jens Standal Groven i Volda. 
Kvalitet. Bare sju masterprogrammer ved Høgskolen i Oslo og Akershus har flere studenter enn minstekravet på 20, viser ny oversikt. Prorektor Nina Waaler varsler at det kan bli færre mastere i løpet av to år. 
Meninger · Kvalitet. I dag behandles Kvalitetsmeldingen i Stortinget. Men det er ikke slutten på arbeidet for bedre kvalitet i høyere utdanning, skriver Kristin Vinje og Norunn Tveiten Benestad (H). 
Tilsyn. Sju vitenskapelige høgskoler er først ute i en ny type tilsyn, der det skal sjekkes om de jobber godt nok med kvalitet. 
Kvalitet. Tirsdag overleverer saksordfører Marianne Aasen (Ap) utdanningskomiteens innstilling til kvalitetsmeldingen til Stortinget. Det følger også med egne innspill og merknader fra Arbeiderpartiet. 
Kvalitet. Iselin Nybø (V) slår et slag for en ordningen med faglige mentorer som skal følge studentene gjennom hele studieløpet. Kvalitetsmeldingen sluttbehandles i disse dager. Og NSO er fornøyd med at Venstre trekker fram studentkravet om mentorer. 
Meninger · SFU. Spredning som eksplisitt kriterium er viktig for at konkurransearenaer skal ha ringvirkninger utover de som får tildelt midler, mener direktør i NOKUT, Terje Mørland.  
Meninger · Struktur. Har vi tidligere hatt en fireårsperiode med så mange og store forventninger til sektoren, spør styreleder i Universitets- og høgskolerådet i dette innlegget hvor han gjør seg noen tanker om tilstandsrapporten som ble presentert i dag. 
Meninger · Humaniorameldingen. Humaniora skal være synlig i programplaner som selvstendig bidragsyter og ikke hovedsakelig som hjelpedisiplin, mener statssekretær Bjørn Haugstad (H) i Kunnskapsdepartementet. 
Kvalitet. Hvordan skal man løfte de «dårligste» underviserne med en premieringsordning for de beste? Dette var et sentralt spørmål på NOKUT-frokost om merittering. 

Sider