Kvalitet

Kvalitet. Instituttleder Nicole Hennum jobber med å styrke utdanningene i barnevern og sosialt arbeid på Høgskolen i Oslo og Akershus, men mener at de blir utsatt for mye ufortjent kritikk. 
Kvalitet. Norske utdanningsmyndigheter ser til Nederland for å få inspirasjon. Ikke så rart, Norge og Nederland er like pragmatiske når det gjelder høyere utdanning, og like lite ideologiske, mener den nederlandske professoren Peter Maassen ved UiO.  
Meninger · Kvalitet. Høgskolen i Innlandets Noralv Veggeland, kritiserer den økende målstyringen i universitets- og høgskolesektoren - blant annet innføring av utviklingsavtaler. 
Meninger · Kvalitet. Viserektor for utdanning ved Universitetet i Agder, Astrid Birgitte Eggen, skriver i dette innlegget at en aldri må avslutte kvalitetsdebattene som går i sektoren for høyere utdanning. 
Meninger · Sykepleie. Dag Karterud ved Institutt for sykepleie på Høgskolen i Oslo og Akershus skriver i dette innlegget hvordan man kan heve kvaliteten på høgskolens store utdanninger. 
Meninger · Studiebarometer. Studentene ved Universitetet i Oslo har hatt en jevn økning fra 2014 til nå i tidsbruk på studiene, skriver rektor Ole Petter Ottersen i en kommentar til Studiebarometeret.  
Kvalitet. 34 av 35 utdanninger innen barnevern, sosialt arbeid og vernepleie får kritikk fra NOKUT og må rette opp mangler innen 1. oktober. 
Universitet. Rektor Curt Rice ved Høgskolen i Oslo og Akershus påberoper seg å være på nivå med NTNU og Universitetet i Oslo og dermed være kvalifisert som Norges neste universitet. 
Kvalitet. Elitesatsing og større forskjeller i høyere utdanning ble tema under debatt om kvalitetsmeldingen. Rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Curt Rice, lanserte et forslag om forskerlinjer også ved lærerutdanningene.  
Meninger · Kvalitet. For lærerutdanningene trenger vi i tillegg til karakterkravet i matematikk tilsvarende krav i norsk og engelsk, skriver leder i Norsk Lektorlag, Rita Helgesen. 
Meninger · Kvalitet. Erfaringene fra Lunds universitet viser at et meritteringssystem for fremragende lærere fungerer, skriver Roy Andersson, Thomas Olsson og Torgny Roxå ved Lunds Tekniska Högskola. 
Meninger · Kvalitet. Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo har allerede rigget om studiene sine for å møte framtidens kvalitetskrav til utdanning, skriver dekan og prodekan for utdanning i dette innlegget.  
Kvalitet. Fredag passerte stortingsmeldingen «Kultur for kvalitet i høyere utdanning» statsråd. Torbjørn Røe Isaksen tok turen til Universitetet i Oslo for å diskutere og presentere meldingen for studentene der. 
Meninger · Merittering. Debatten om ordninger for merittering for undervisning er en god anledning til å problematisere bruken av økonomiske insentiver - også innen forskningen, skriver forsker Vilde Hoff Bernstrøm. 
Tittelbruk. Kunnskapsministeren kan komme til å innføre tittelen «praksisprofessor», til tross for at departementet for bare et halvt år siden truet med bøter ved feilbruk av den vernede tittelen professor. 
Meninger · Kvalitet. Vi tror ikke at gode undervisere først og fremst motiveres av høyere lønn. Mye viktigere er den anerkjennelsen de får fra kolleger og studenter, skriver kunnskapsministeren. 
Kvalitet. Mange var fornøyd, men HiOA-rektor Curt Rice hadde mange kritiske innspill fra Kunnskapsdepartementets kontaktkonferanse denne uka. De kom ut på twitter, og i pausene. 
Kvalitet. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen vil at det skal være mer konkurranse om midler til utdanning. Det lyder godt i ørene til NTNUs prorektor for utdanning, Berit Kjeldstad. 
Meninger · Kvalitet. Finansieringa av forsking i Norge er vindskeiv og må rettast opp. Forskingsrådet kan fortsatt ha ei rolle, men den bør bli langt meir avgrensa enn i dag, skriv førsteamanuensis ved HiOA, Erik Døving. 
Kvalitet. Innen 2019 må alle statlige universiteter og høgskoler forplikte seg til å nå avtalte kvalitetsmål. Avtalene er et av verktøyene departementet tar opp i møte med sentrale aktører i sektoren tirsdag. Du kan følge dagskonferansen live her.  

Sider