Kronikk

Meninger · Tyrkia. Rektorene Dag Rune Olsen og Mari Sundli Tveit er glad for svar fra regjeringen om Tyrkia, og trekker fram at det også er viktig at det øves press gjennom EUs kanaler. 
Meninger · Kronikk. Kvinner leverte flest og best søknader til Forskningsrådets tematiske satsing SAMKUL nylig, men fikk bare 36 prosent av tildelingene. Det er ikke holdbart i 2016, skriver professor i digital kultur ved Universitetet i Bergen, Jill Walker Rettberg.  
Meninger · Nynorsk. Korleis veit ein at eksamenstida nærmar seg? Eit av det sikraste teikna er kollegaer som klagar over at dei må skrive nynorsk, skriv professor ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Sølve Selstø. 
Meninger · Kronikk. Hvem skal lede og «eie» digitalisering av læringsvirksomhetene i høyere utdanning? Og hvordan? 
Meninger · Kronikk. Flere NMBU-professorer stiller spørsmål ved den akademiske kompetansen til sittende styreleder, Siri Hatlen, og flere av styrets medlemmer. De frykter manglende akademisk kompetanse blant eksterne styremedlemmer i sektoren. 
Meninger · Kronikk. Det er ikke kidsa det er noe galt med, men skolesystemet. Elever med kort botid i Norge fikk halvert ugyldig fravær med noen få, enkle grep, skriver HSN-forskere i denne kronikken. 
Meninger · Kronikk. Akademisk skriving er en gave til alle som ønsker å oppøve evnen til elegant, vakker og presis kommunikasjon, skriver tre ansatte på Høgskolen i Østfold.  
Meninger · Kronikk. En modul med religion, livssyn og etikk (RLE) i et profesjonsfag gir uklare roller mellom RLE og pedagogikk, skriver Kirsten E. Thorsen og Brit Steinsvik. 
Meninger · Debatt. I lys av de siste dagers debatt om NSOs organisering, ønsker jeg å tydeliggjøre intensjonen med mitt innlegg og imøtekomme noe av kritikken mot det, skriver lederkandidat Marianne Andenæs. 
Meninger · Kronikk. Jan Eriksen har hatt sin siste arbeidsdag på Høgskolen i Oslo og Akershus. Les hans sluttappell om kommunikasjonsfagets dilemmaer fra fagseminaret som markerte avslutningen på et langt arbeidsforhold. 
Meninger · Kronikk. Når nesten hver fjerde tiendeklassing går ut av skolen med karakteren én eller to i standpunkt i matematikk viser det med all tydelighet at vi har et realfagsproblem i Norge. For å gjøre noe med dette må vi starte i barnehagen.  
Kronikk. Rektorene ved universitetene i Bergen og i Oslo slår tilbake mot dem som mener ansatt ledelse er bedre enn valgt. 
Meninger · Kronikk. Ingen mannlige studenter på master i jordmorfag, ingen mannlige søkere til jordmorutdanningen, kun fire mannlige helsesøstre i landet. Er kvotering løsningen? 
Meninger · Kronikk. Mobbing er ikke bare et problem i skolegården, men et problem i hele samfunnet, og må bekjempes med alle milder, skriver Jan Johnsen i denne kronikken. 
Meninger · Kronikk. Torsdag 18. desember vart det arrangert eit dialogseminar om Norad og evaluering av utdanningsbistand på Høgskolen i Oslo og Akershus. Roy Krøvel var ein av innleiarane og skriv i denne kronikken om evaluering av bistand. 
Meninger · Kronikk. Direktør for læringsenteret på HiOA, Lars Egeland, stiller mange spørsmål om strukturdebatten og fusjonsforslagene som har innhentet institusjonene i høyere utdanning. 
Meninger · Kronikk. På 90-tallet ble antall høgskoler redusert fra 98 til 26 og en ny lov for hele sektoren kom på plass. Åsulv Frøysnes skriver om forrige store strukturprosess i universitets- og høgskolesektoren. 
Meninger · Kronikk. Prorektor på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), Frode Eika Sandnes, ser kunnskapsministerens nye plan for forskning og utdanning først og fremst som en plan for eliteforskning.  
Meninger · Kronikk. Det bør ikke være den enkelte lærer eller fagleder som skal ta beslutning om ja eller nei til studenter med heldekkende klessplagg. Dagens situasjon er meget uheldig, skriver Jan Johnsen i denne kronikken. 
Meninger · Kronikk. Skillet mellom administrasjon og såkalte fagansatte blir utvisket. De dagene hvor en fagansatt bare underviser og forsker er over, skriver Morten Irgens, påtroppende forskningsdirektør på HiOA. 

Sider