Innlegg

Kritikk. Professorer ved Høgskolen i Molde reagerer på at de ikke kan skrive kritiske tilbakemeldinger, eller komme med gode ideer, i medarbeiderundersøkelser. «Velkommen til Nord-Korea», skriver de.  
Meninger · Rangering. Tettere samarbeid med næringslivet ville gjort utdanningene bedre og kunne ført Universitetet i Oslo høyere opp på internasjonale rangeringer, skriver regiondirektør Nina Solli i NHO Oslo og Akershus. 
Meninger · Krise. I forrige uke kom talla for hovedopptaket i høyere utdanning, og en ting er helt klart - oljekrisen har kommet til akademia, skriver Jonas Nilsen fra Grønn Liste i dette innlegget. 
Meninger · Innlegg. Det er veldig problematisk at Norsk Studentorganisasjon (NSO) ønsker at studenter som sender inn tvilsmeldinger skal få være anonyme, skriver Steinar Olberg. 
Meninger · Varsling. Arbeidet med skikkethetsvurdering i norsk høyere utdanning fungerer ikke, skriver medisin- og forskerlinjestudent Eivind A. Valestrand ved Universitetet i Bergen. 
Meninger · Innlegg. Aktive, våkne og kritiske studenter har med stor kraft og på en modig måte utfordret oss og satt i gang en helt nødvendig debatt, skriver dosent Finn Nortvedt og professor Per Nortvedt. 
Meninger · Innlegg. Jeg vet altfor godt hva sykepleiere lærer, eller rettere sagt ikke lærer, til å være trygg på at jeg blir ivaretatt ved sykdom, skriver filosof og sykepleiestudent, Ylva Stokke Westad. 
Meninger · Brexit. Avstemningen i Storbritannia kan bli et vannskille i utviklingen av forsknings- og utdanningssamarbeidet i Europa, skriver rektor Ole Petter Ottersen ved Universitetet i Oslo i dette innlegget. 
Meninger · Innlegg. Rektorene Ole Petter Ottersen (UiO) og Curt Rice (HiOA) satte kaffen i halsen da de fikk høre at Kunnskapsdepartementet skal evaluere ordningen med Råd for samarbeid med arbeidslivet. Det finnes langt bedre ting å bruke tid og ressurser på, skriver de to.  
Meninger · Innlegg. Høgskolen i Oslo og Akershus skal fordele stipendiatstillinger på en ny måte i 2017, skriver forskningsdirektør Morten Irgens. 
Meninger · Innlegg. Er vi på rett kjøl? Velger vi riktig fusjon, spør Ingrid Moe Albrigtsen, studentleder ved Høgskulen i Sogn og Fjordane før dagens styremøter om fusjon på Vestlandet. 
Meninger · Nynorsk. Korleis veit ein at eksamenstida nærmar seg? Eit av det sikraste teikna er kollegaer som klagar over at dei må skrive nynorsk, skriv professor ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Sølve Selstø. 
Meninger · Innlegg. Jeg kom altså i skade for å uttale meg om Høgskolen i Østfold på en måte som ikke er i tråd med realitetene, skriver rektor Kathrine Skretting i et dementi og beklager.  
Meninger · Innlegg. Chris Gøran Holstad i Skolenes landsforbund mener femårig lærerutdanning vil skape lærermonstre som er så fag- og forskningsfokusert at selve skolens kjernevirksomhet trues. 
Meninger · Innlegg. — When I had to go on strike, as a professor and the sitting vice rector for research, I struggled to find a way to make sense of it, skrev rektor på Høgskolen i Oslo og Akershus, Curt Rice, da han i 2012 ble tatt ut i streik ved Universitetet i Tromsø. 
Meninger · Kronikk. Hvem skal lede og «eie» digitalisering av læringsvirksomhetene i høyere utdanning? Og hvordan? 
Meninger · Innlegg. Student Siri Syverud Thorsens bønn til feirende nordmenn er at du bruker et minutt på å tenke over hva det er du feirer denne nasjonaldagen. 
Meninger · Innlegg. Fordelen med Hovedstadsuniversitetet er at man skjærer klar av Aker-systemets kommersielle interesser , et dubiøst profesjonsbegrep og svevende stjerner i verdensrommet, skriver Dag Gjestland om sitt navneforslag. 
Meninger · Innlegg. Hvis Høgskolen i Lillehammer vedtar å legge ned studiet film- og tv-vitenskap, da bør vi ved Høgskolen i Oslo og Akershus kjenne vår besøkelsestid. Vi setter i gang her, oppfordrer førstelektor Jan Storø. 
Meninger · Innlegg. «Ansvar for eiga læring» skal ikkje vera ei kvilepute for oss som utdanningsinstitusjon, skriv viserektor for utdanning ved universitetet, Oddrun Samdal. 

Sider