HiOA

Meninger · Internasjonalisering. Taperne på den manglende interaksjonen er altså ikke først og fremst internasjonale studentene, men læringsmiljøene ved norske universiteter og høgskoler, skriver Jannecke Wiers-Jenssen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. 
Valgkamp. For tre uker siden ble han kastet ut av heltidsvervet i arbeidsutvalget i Studentparlamentet på HiOA etter et mistillitforslag. Fredag lanserte han seg selv som kandidat til heltidsverv i arbeidsutvalget i Norsk studentorganisasjon.  
Kvalitet. Instituttleder Nicole Hennum jobber med å styrke utdanningene i barnevern og sosialt arbeid på Høgskolen i Oslo og Akershus, men mener at de blir utsatt for mye ufortjent kritikk. 
Universitet. Rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Curt Rice, leverte i dag universitetssøknaden sin til NOKUT. Høgskolene i Sørøst-Norge, Innlandet og Vestlandet kommer ettehvert - i den rekkefølgen. 
Meninger · Campus Lillestrøm. Studentane ved Høgskolen i Oslo og Akershus er positive til ny campus på Lillestrøm, skriv leiar i Studentparlamentet, Sunniva Braaten. 
Flytting. Rapporten om flytting til en ny campus på Lillestrøm skaper reaksjoner, men rektor Curt Rice tar det hele med knusende ro.  
March for Science. Rektor Gunnar Bovim vil verken gå i tog eller slutte NTNU til den globale vitenskapsmarsjen 22.april fordi han mener det er politisk aksjonisme. HiOA-rektor Curt Rice gjør stikk motsatt: Han går i front.  
Campus Lillestrøm. Ivar Johannesen ved Institutt for informasjonsteknologi er lite begeistret for forslaget om å flytte alle ingeniørutdanningene ved HiOA fra Oslo til Lillestrøm, og mener NTNU blir vinneren. 
Flytting. Forslagene om hvilke utdanninger som skal flytte inn i nye Campus Lillestrøm skaper uro og usikkerhet i flere miljøer ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Få er positive, noen er avventende, de fleste negative. 
Meninger · Flytting. Mange er nå svært bekymret for fremtiden, folk er oppgitte, noen gråter, andre er sinte, skriver Frode Eika Sandnes. 
Kutt. 30 administrative årsverk ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) skal bort i løpet av en toårs-periode. HSN er bare en av mange som saumfarer administrasjonen for kutt om dagen. Flere er i gang og flere vil komme til.  
Meninger · HiOA. Ifølge direktør for læringssenter og bibliotek ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Lars Egeland, skårer de høyt på studiebarometeret. Men han mener det er stort potensiale for endring i måten de driver på. 
Meninger · Studiebarometeret. Mer praksis, bedre tilbakemeldinger og færre studenter i hver klasse kan være noen av tiltakene for at lærerstudentene skal bli mer fornøyde, mener Geir Martinussen ved Høgskolen i Oslo og Akershus.  
Universitet. HiOA skal bli universitet for å levere enda bedre kvalitet på kunnskapen vi overfører til studentene våre, arbeidslivet og samfunnet for øvrig, skriver rektor Curt Rice. 
Kutt-forslag. Anbefalingen om å kutte administrasjonen ved Høgskolen i Oslo og Akershus med over 20 prosent skaper reaksjoner blant fagforeningene på høgskolen. 
Meninger · Kompetanse. Styremedlem ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Bjørn Smestad, mener at høgskolen er på god vei mot å bli universitet. 
Meninger · Effektivisering. Høgskolen i Oslo og Akershus må utnytte sine ressurser bedre for å klare å nå sine høye ambisjoner og møte effektiviseringskrav fra eierne, skriver direktør på høgskolen, Tore Hansen. 
Høgskole. Professor på Høgskolen i Oslo og Akershus, Elisabeth Gording Stang, er bekymret for konsekvensene av universitets-jaget for høgskolens studenter. 
Meninger · Universitet. Universitetsjaget går utover studentene, og Høgskolen i Oslo og Akershus står i fare for å gå fra å være en A-høgskole til å bli et B-universitet, skriver professor dr. jur, Elisabeth Gording Stang i denne kronikken. 
HiOA. Kravet om masterutdanning ble kuttet i andre utlysningsrunde. Nå har stillingen som toppdirektør ved Høgskolen i Oslo og Akershus fått 31 søkere. 

Sider