HiOA

Meninger · Digitalisering. Vi vet at universitets- og høgskolesektoren har et digitalt etterslep. Vi ønsker å kunne kaste oss litt raskere rundt, poengterer Nina Waaler og Asbjørn Seim på Høgskolen i Oslo og Akershus. 
Tvist. En tidligere ansatt førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus krever 266.000 kroner etterbetalt for overtidsarbeid hun utførte i studieåret 2014/2015. Høgskolen avviser kravet. Mandag møtes partene i Oslo tingrett.  
Meninger · Samarbeid. Satsing på internasjonalisering kan bidra til å utfordre vedtatte sannheter om en ensom og navlebeskuende doktorgradtilværelse, mener stipendiatene, Gro Lorentzen og Heidi Hansen Tømmerås, ved HiOA. 
Venteliste. Fysioterapeutstudent Line Susann Nilsen vet ikke om eller hvor hun får turnusplass 15. august, men har sagt opp leiligheten sin i håp om at det vil ordne seg.  
Lokalisering. Bærum kommune jobber for en større campus i Sandvika, men Høgskolen i Oslo og Akershus har blikket fast festet på Lillestrøm. Rådmann Erik Kjeldstadli i Bærum kommune mener Sandvika har mye å by på. 
Meninger · Næringsliv. Universitetene er ikke gode nok til å omsette kunnskapsutviklingen til samfunnsverdier, skriver prorektor for forskning ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Morten Irgens. 
Universitet. Rektorene på Høgskolen i Sørøst-Norge og Høgskolen i Oslo og Akershus er misfornøyde med tempoet deres søknader om å blir universitet blir behandlet i. NOKUT mener de har jobbet langt raskere enn normalt i slike saker. 
Lokalisering. Statsbygg har fått i oppdrag fra Høgskolen i Oslo og Akershus å innhente tilbud om å bli på Campus Kjeller, selv om dette ikke er et alternativ rektor Curt Rice ønsker seg. 
Meninger · Publisering. Norge har sluttet seg til EUs mål om at alle vitenskapelige artikler skal være tilgjengelig åpent innen 2020. Skal vi nå det målet, må det skuffes på mer kull, skriver Curt Rice og Lars Egeland ved HiOA. 
Flere eiere. Styret ved HiOA vedtok tirsdag å åpne opp for flere eiere i Khrono. — Dette er en spennende mulighet til å bygge en enda bedre kvalitetsavis for og om høyere utdanning, sier redaktør Tove Lie. Hun håper på mange interesserte.  
Direkte. Rektor Curt Rice la fram forslag om ny strategi for Høgskolen i Oslo og Akershus på styremøtet 9. mai. Han velger å beholde høgskolens gamle slagord: Ny viten, ny praksis. 
Meninger · Universitet. Noen må ta byen og alle oss som bor og jobber der på alvor. Akkurat nå er den jobben ledig, skriver instituttdirektør Hilde Lorentzen og forskningssjef Geir Heierstad ved NIBR
Flytting. Den nye campusen på Lillestrøm gir Høgskolen i Oslo og Akershus en mulighet for å lage en ny type innovativ campus, mener dekan Knut Patrick Hanevik, som står bak forslaget om et «Livsfaselaboratorium HiOA». 
Meninger · Urban. Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) ligger i Norges største byregion.  Det er minst 10 gode grunner til at HiOA bør trykke denne identiteten tett til sitt bryst når de skal bli universitet, skriver prorektor Morten Irgens. 
Frivillig. Rektor og prorektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus måtte være bartendere på studentpuben etter et veddemål på kakefest.  
Meninger · Open Access. Rector Curt Rice’s three reasons that the tragically slow transition to open access has not been disruptive. 
Innspel. Rektor Curt Rice og Høgskolen i Oslo og Akershus ber regjeringa starte ei senterordning for for offentleg sektor etter modell frå Senter for framifrå utdanning og - innovasjon.  
Internasjonalt. På Høgskolen i Oslo og Akershus testes et pilotprosjekt som resulterer i et eget internasjonalt sertifikat for utvalgte studenter. Studenter på ergoterapi og produktdesign er først ute. 
Meninger · Pensum. Det bør gis aksept for at utarbeidelse av lærebøker er en legitim måte å bruke FoU-tiden på, skriver professor Hanne Svarstad fra Høgskolen i Oslo og Akershus, i dette innlegget. 
Strategi. Rektor Curt Rice ønsker seg storbyprofil på Høgskolen i Oslo og Akershus som universitet, men verken styremedlemmer eller fakultetene er helt med på notene. Senter for profesjonsstudier, studentene og prorektor for forskning er mer positive. 

Sider