Fusjon

Fusjon. Flere fusjonerte studentdemokratiene opplever dårligere valgdeltakelse etter fusjonene enn hva de hadde før. Likevel lar ikke studentlederne seg stoppe. 
Meninger · Struktur. Faglige ansatte på Avdeling for mediefag ved Høgskolen i Volda spør i et åpent brev om alenestrategien til Volda har vært vellykket eller om den på lengre sikt vil true høgskolens eksistens. 
Struktur. En arbeidsgruppe oppnevnt av Kunnskapsdepartementet holder det åpent om de tre kunsthøgskolene i Oslo bør slå seg sammen til et kunstuniversitet, bare samarbeide mer eller forsette hver for seg.  
Valg. Ingen av de fire kandidatene til rektorvalget i Molde fikk rent flertall under torsdagens valg. Det blir en andre valgomgang.  
Meninger · Struktur. Den organiserte mistilliten er en snikende gift, også i forbindelse med fusjonene. Det er derfor et stort behov for administrative forenklinger, skriver professor Peter Arbo, om det nye institusjonslandskapet i universitets- og høgskolesektoren.  
Struktur. Statsråd Torbjørn Røe Isaksen mener han er ferdig med strukturreformen. Steinar Stjernø mener Isaksen mangler den siste sluttsteinen: Kvitte seg med de vitenskapelige høgskolene og la alle få kalle seg universitet.  
Meninger · Fusjon. Høgskolens håndtering av fusjonsprosessen i de siste ett og et halvt år kan best beskrives som famlende, skriver professor Kai A. Olsen ved Høgskolen i Molde. 
Struktur. Rektor og styreleder ved Høgskolen i Molde, Hallgeir Gammelsæter, reagerer sterkt på at direktøren og en professor ved høgskolen har hatt møte med NTNU-rektor Gunnar Bovim om fusjon, uten å involvere Gammelsæter. 
Meninger · Innlandet. Konstituert rektor, Anna Linnea Ottosen, og påtroppende rektor, Kathrine Skretting, ved Høgskolen i Innlandet er i rute for å sende universitetssøknad i 2018. 
Meninger · Fusjon. Overgangen fra selvstendig høgskole til studiested ved et universitet er ikke så lett, mener Jon Anders Lindstrøm fra studiested Nesna ved Nord universitet. 
Samarbeid. Universitetet i Oslo har vært positive til en fusjon med Norges idrettshøgskole. Men i februar takket Idrettshøgskoles styre nei. I stedet ønsker de tettere samarbeid.  
Involvering. Oliver Korssjøen, politisk leder i Studentorganisasjonen i Innlandet, mener studentenes beste blir glemt i fusjonsprosessen. Fredag tar høgskolestyret stilling til hvorvidt studenter kan forbedre karakteren på konteeksamen. 
Fusjon. Tillitsvalgt Tore Kristian Aune sier de ansatte ved lærerutdanningen ved Nord universitet i Levanger, opplever at det er usikkerhet rundt arbeidsvillkårene for forskning og undervisning.  
Meninger · Fusjon. Forskning viser at over halvparten av fusjonene i høyere utdanning feiler. Her er NOKUT-direktørens råd til de nygifte. 
Fusjon. Ei styringsgruppe foreslår å organisere Høgskulen på Vestlandet i tre fakultet, etter profesjonsmodellen. Men fleire er kritiske til forslaget. 
Meninger · Universitet. Universitetsjaget går utover studentene, og Høgskolen i Oslo og Akershus står i fare for å gå fra å være en A-høgskole til å bli et B-universitet, skriver professor dr. jur, Elisabeth Gording Stang i denne kronikken. 
Fusjon. I helgen ble Kristine Elsa Krokli valgt til leder for arbeidsutvalget til Studenttinget ved Høgskulen på Vestlandet, og er dermed talsperson for høgskolens 16.000 studenter. 
Struktur. Fusjon mellom de tre kunsthøgskolene i Oslo utredes, men de tre rektorene er avventende og skeptiske. 
Fusjon. Rektorar og direktørar ved høgskulane i Volda og Molde, og ved NTNU, hadde tysdag ettermiddag møte med Kunnskapsdepartementet. Temaet var: Betre tilbod av høgare utdanning i Kristiansund. 
Struktur. Rektor Trond Blindheim ved Høyskolen Kristiania har en djerv plan om å utvikle landets første private universitet. Først en arbeidslivshøyskole, så et arbeidslivsuniversitet. 

Sider