Fusjon

Struktur. De tre statlige kunsthøgskolene i Oslo har fått frist til 15. oktober med å melde fra om de vil fusjonere til et kunstuniversitet. Ingen av dem ønsker fusjon. 
Fusjon. Høgskolen i Molde får penger til å utrede fusjon, enten det blir med NTNU eller en annen institusjon. 
Meninger · Struktur. Strukturreformen er viktig og nødvendig. Men når debatten omkring den har vært så dempet og protestene så få, mistenker jeg at grunnen er at mange ikke helt har forstått hva den faktisk vil føre til, skriver professor Einar Lie.  
Fusjon. Det nye selskapet med fem fusjonerte forskningsinstitutter på Vestlandet blir en realitet fra januar. Aksjonæravtalen er i boks, og et mål er å danne en motvekt til Sintef i Trondheim.  
Organisering. Det juridiske fakultet ved UiT Norges arktiske universitet skal bestå som egen enhet, vedtok styret i dag. Rektor Anne Husebekk ønsket opprinnelig fire fakulteter, nå får hun seks. Plassering av kunstfaglig fakultet skal endelig vedtas til høsten. 
Molde. Styret ved Høgskolen i Molde vedtok tidligere i juni at de skal utarbeide en ny plan for prosessen opp mot en mulig fusjon med NTNU
Meninger · Narvik. Hvis Narvik fratas fakultetsstatus og lokal ledelse, uten at det foreligger tungtveiende grunner, er det åpenbart behov for at departementet instruerer styret, skriver Rolf Ole Eriksen. Han mener uenigheten om fakultetsstruktur ved Universitetet i Tromsø kan ha skapt uforsonlige fronter.  
Struktur. VID Vitenskapelige Høgskole og Høyskolen Diakonova fusjonerer, ett år etter opprinnelig plan. Den nye private høgskolen vil få 4000 studenter og 400 ansatte. Og går det som rektoren vil, så blir de universitet en dag.  
Meninger · Fusjon. Universitetsdirektøren i Tromsø skriver at politisk redaktør i Nordlys ikke har alle fakta helt på det rene når han skriver om universitetet som en tonedøv gigant. 
Meninger · Fusjon. Tre forskarar frå Høgskulen i Oslo og Akershus svarar visererektor i Tromsø: Vi er ikkje pessimistar, men realistar. 
Foto: Lars Åke Andersen
Meninger · Fusjon. Ledelsen ved UiT - Norges arktiske universitet bidrar til massiv svekkelse av Tromsøs omdømme i resten av landsdelen. 
Meninger · Struktur. Det har blitt bedre kvalitet på utdanningene ved Universitetet i Tromsø etter fusjonene for syv år siden, ifølge tre sentrale personer på universitetet. 
Fusjon. Har fusjonene reddet distriktene, eller blir de truet av de nye institusjonene med campus under press? Bjørn Haugstad talte forskerne midt i mot, mens på Høgskulen på Vestlandet fokuserer de på suksesskriterier. 
Meninger · Distriktene. Gunnar Yttri spør: Strukturreforma i historisk perspektiv. Dei nye høgskulane – akademiske springbrett eller regionale kraftverk? 
Fusjon. Flere fusjonerte studentdemokratiene opplever dårligere valgdeltakelse etter fusjonene enn hva de hadde før. Likevel lar ikke studentlederne seg stoppe. 
Meninger · Struktur. Faglige ansatte på Avdeling for mediefag ved Høgskolen i Volda spør i et åpent brev om alenestrategien til Volda har vært vellykket eller om den på lengre sikt vil true høgskolens eksistens. 
Struktur. En arbeidsgruppe oppnevnt av Kunnskapsdepartementet holder det åpent om de tre kunsthøgskolene i Oslo bør slå seg sammen til et kunstuniversitet, bare samarbeide mer eller forsette hver for seg.  
Valg. Ingen av de fire kandidatene til rektorvalget i Molde fikk rent flertall under torsdagens valg. Det blir en andre valgomgang.  
Meninger · Struktur. Den organiserte mistilliten er en snikende gift, også i forbindelse med fusjonene. Det er derfor et stort behov for administrative forenklinger, skriver professor Peter Arbo, om det nye institusjonslandskapet i universitets- og høgskolesektoren.  
Struktur. Statsråd Torbjørn Røe Isaksen mener han er ferdig med strukturreformen. Steinar Stjernø mener Isaksen mangler den siste sluttsteinen: Kvitte seg med de vitenskapelige høgskolene og la alle få kalle seg universitet.  

Sider