Forskning

Meninger · Samarbeid. Satsing på internasjonalisering kan bidra til å utfordre vedtatte sannheter om en ensom og navlebeskuende doktorgradtilværelse, mener stipendiatene, Gro Lorentzen og Heidi Hansen Tømmerås, ved HiOA. 
Forskning. En gang i måneden betaler etikkforsker på Universitetet i Oslo, Ole Martin Moen (32) , en tusenlapp for å få fryst ned kroppen sin når han dør. 
Meninger · Næringsliv. Universitetene er ikke gode nok til å omsette kunnskapsutviklingen til samfunnsverdier, skriver prorektor for forskning ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Morten Irgens. 
Mobbing. Styret ved Universitetet i Agder (UiA) vil ha mobbe-problemet i høyere utdanning opp på nasjonalt nivå og ber kunnskapsministeren lage en handlingsplan mot mobbing. Departementet vil avvente mer forskning om saken. 
Tilstandsrapport. Forskere ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) får størst uttelling i Forskningsrådet. Ifjor dro hver av dem i snitt inn 291.000 kroner. 
Meninger · Forskning. Hvordan kom vi dit at «pressen lyver» og «forskning er noe dritt», spør Petter Bae Brandtzæg (Sintef), Torkel Brekke (Civita/Prio) og Lars Wenaas (CERES). 
Forsking. EU har gitt ut bevis på «excellence» til søknadar som ikkje nådde heilt opp i Marie Curie-programmet. Målet er at kvalitetsstempelet skal utløysa pengar frå medlemslanda. 
Meninger · Humaniorameldingen. Humaniora skal være synlig i programplaner som selvstendig bidragsyter og ikke hovedsakelig som hjelpedisiplin, mener statssekretær Bjørn Haugstad (H) i Kunnskapsdepartementet. 
Meninger · Byråkrati. Regjeringen kutter i bevilgningene til helseforskning i et forsøk på å kutte i byråkratiet. Det kan bli et dyrekjøpt forsøk på effektivisering, skriver fire forskere fra Folkehelseinstituttet. 
Meninger · Humaniora. Humaniorameldingen fortjener mye ros, men den går ikke godt nok inn i noen av de vanskeligste temaene der tydeligere politisk styring kunne være ønskelig, skriver Camilla Serck-Hanssen, Terje Lohndal og Gunn Elisabeth Birkelund  
Meninger · Lærebøker. Tellekantsystemet er overmodent for revidering slik at modellen kan sikte inn på flere typer publiseringsmåter som er viktige i universitets- og høgskole-sektoren, skriver professor Anders Breidlid.  
Meninger · Lærebøker. Terje Lohndal og Vidar Røeggen ønsker seg ikke et system der lærebøker vurderes og legges inn som tellende forskning i tellekansystemet. 
Forskning. Forskningsrådet vil styrke forskningen i de store profesjonsutdanningene. 165 millioner er satt av og søknadsfristen er 26. april. 15 prosjekter vil bli valgt ut innenfor fire utdanningsgrupper. 
Lærebøker. Professor Anders Breidlid er bekymra for statusen til arbeid med lærebøker og foreslår en ny støtteordning for å få bukt med dagens utfordringer. 
Meninger · H2020. En forskningsbasert kunnskap om samfunnet må ha en helt sentral plass når de store samfunnsutfordringene adresseres i en urolig tid, skriver ledere ved Universitetet i Bergen og retter kritikk mot EUs program for innovasjon og forskning. 
Klasserom undervisning fysikk
Meninger · Språk. Er det likegyldig om undervisningen foregår på engelsk eller norsk, til tross for at vi utdanner lærere til norsk skole eller sykepleiere til norske sykehus? 
Meninger · Forskning. Åsta Birkeland og Elin Eriksen Ødegaard på Høgskulen på Vestlandet skriver om hva de får ut av forskningssamarbeid med Kina. 
Mobbing.  —Hårreisende, triste tall, sier studentleder ved Universitetet i Agder om mobbetall i nytt forskningsprosjekt. Nye tall som presenteres over påske viser at mobbing ikke tar slutt når unge mennesker begynner å studere. 
Meninger · Kunsthøgskolen. Kunsthøgskolen trenger en uenighetskultur som er anstendig, transparent, profesjonell, kunnskapsbasert, faglig og som driver fagene og kunnskapen framover, mener rektor Jørn Mortensen. 
Svindel. Den oppdiktede «forskeren» Dr. Anna O. Szust, ved universitetet i Wroclaw i Polen, var i en periode vitenskapelig redaktør for 48 open access-tidsskrifter. 

Sider