Forskning

Forsking. FF Dr. Fridtjof Nansen er Norges mest avanserte forskingsskip. Det har kosta 450 millionar kroner og når det reiser frå Norge i mars vil det gå fleire tiår før det kjem tilbake. Her kan du bli med på ein gaida tur ombord. 
Forsker. Masterstudent Julie Sørlie Paus-Knudsen forgifter humler ved Universitetet i Oslo - in the name of science. Hun dropper derfor kampen om ledervervet i Norsk studentorganisasjon. 
Meninger · Forskning. Vi må altså evne å for en fremtid vi har lite kjennskap til, skriver rektor ved Universitetet i Bergen, Dag Rune Olsen. 
Forskning. Norges idrettshøgskole er kåret til verdens fjerde beste idrettsuniversitet. Rektor Kari Bø sier det gjør henne stolt, og at det ikke er negativt å være utenfor pallen, for en gangs skyld.  
Vitenskap. Blir du brun i solarium hvis det blåser? Kan maur gi oss antibiotika? Hvorfor svetter brunosten mer enn hvitosten? 
Forskning. 7. februar kommer ekspertgruppens rapport om Forskningsrådet. Direktør Arvid Hallén er spent på anbefalingene som kommer. 
Meninger · EU. Alle universitetene – ikke minst mitt eget – har en sterk interesse i EUs forskningsprogram og i videreutviklingen av dette, skriver rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen. 
Meninger · Kvalitet. Finansieringa av forsking i Norge er vindskeiv og må rettast opp. Forskingsrådet kan fortsatt ha ei rolle, men den bør bli langt meir avgrensa enn i dag, skriv førsteamanuensis ved HiOA, Erik Døving. 
Forskning. Rektorene ved Norges åtte universiteter har sendt inn fem råd til EU om satsing i Horisont2020 og videre forskningsprogrammer.  
Meninger · Kvalitet. Regjeringen satser stort på fremragende miljøer, blant annet ved Universitetet i Oslo, skriver stortingsrepresentant Kristin Vinje (H). 
Meninger · Forskningsrådet. Ved at forskningsmidler lyses ut i konkurranse og søknadene evalueres av internasjonale fagfeller, sikrer vi at de beste prosjektene får støtte, skriver Bjørn Haugstad. 
Forskning. Tre av de åtte studentgründere som fikk julegave på en million kroner fra Forskningsrådet er fra NTNU
Forskning. Uni Research AS, Christian Michelsen Research AS, IRIS AS, Agderforskning AS og Teknova AS kan bli slått sammen til ett forskningsselskap. 
Forskning. Universitetet i Oslo ligger suverent på topp når det gjelder gjennomslag på antall prosjekter i Fri prosjektstøtte i Forskningsrådet med hele 40 tildelinger samlet. UiB og NTNU på de neste plassene. Se listene over alle her.  
Forskning. Forskningsrådet gir i disse dager ut nærmere én milliard kroner til Fri prosjektstøtte. En av de unge forskertalentene som får støtte er Cecilie Morland. Se oversikt over 84 andre prosjekter her.  
Helseforetak. Arbeidsgruppen ledet av Tromsø-rektor Anne Husebekk anbefaler tettere samarbeid mellom universitetene og helseforetakene. 
Helseinnovatørskolen
Meninger · Forskning. Det er de unge forskerne som er fremtiden vår og det er institusjonenes oppgave å vise dem veien, skriver Hilde Irene Nebb og Eivind Engebretsen fra Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo. 
Forskning. Nåløyet for å ende opp i en forskerkarriere i akademia er trangt, og denne utfordringen underkommuniseres i utdanningen.  
Forskning. Rektor Curt Rice hadde invitert alle professorene, dosentene og forsker I på HiOA til mingling, og ba om råd om hvordan han kan gjøre hverdagen deres bedre. Et av de mest kritiske innspillene kom rektoren med selv.  
Unge akademikere. Det er en klar tendens til at unge kvinnelige forskere ikke vil anbefale andre en forskerkarriere, viser ny undersøkelse. 

Sider