Forskning

Meninger · Forskning. I dag starter Forskningsdagene. Den første delfinalen i Forsker Grand Prix er i Tromsø og Forskningsrådet arrangerer debatt om folks tillit til forskningen. Kampen om sannheten har hardnet til, skriver rektor på NMBU, Mari Sundli Tveit, i dette innlegget. 
Meninger · Forskning. Innsatsen til Frank Aarebrot telte ikke i tellekantsystemet, skriver professor emeritus Svein Sjøberg ved Universitetet i Oslo. 
Forskning. Stipendiatene Karoline Osnes ved NTNU og Torbjørn Øygard Skodvin ved UiT er to av 49 deltakere som skal konkurrere om å presentere forskningen sin best på fire minutter.  
Rettssak. Mannen i 30-åra hadde ei akademisk karriere foran seg. Men i løpet av kort tid gjekk det bratt utforbakke for han, og han blei stoppa av politiet med ei ladd, avsagd hagle. 
Forskning. Rett før valget triller Forskningsrådet terning over regjeringen og departementenes innsats for forskningen. Oljeminister Terje Søviknes får 6, mens barneminister Solveig Horne får 1. 
Meninger · Forskning. I et langsiktig perspektiv vil det være samfunnsøkonomisk lønnsomt å bruke størstedelen av de offentlige forskningsmidlene der det også er studenter, skriver ledelsen på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo. 
Meninger · Innovasjon. Tidligere prorektor for innovasjon på NTNU, Johan Hustad er «lamslått og provosert» over at Anita Krohn Traaseth i Innovasjon Norge, og Christine Meyer i Statistisk Sentralbyrå, nærmest avskriver universitetenes rolle i innovasjon. Nesten «fake news», mener han. 
Meninger · Frafall. Alle er enige om at flere må fullføre videregående opplæring. Men vet vi egentlig hva som virker, spør kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 
Forskning. Forskningsrådet vil oppmuntre unge til å velge forskerkarrieren og har opprettet tre priser for fremragende forskere under 38 år. 
Uredelighet. Høgskolen i Østfold har satt ned en kommisjon som skal granske mulig forskningsjuks knyttet til et forskningsprosjekt der råmateriale har forsvunnet. 
Forskning. — Det å kraftsamle forskning tror jeg er så bra for et lite land som vårt. Nå får vi to store selskaper, og det tror jeg er viktig for Norge, sier næringsminister Monica Mæland. 
Fakta. I starten av valgkampen kommer rektor Gunnar Bovim ved NTNU med råd til politikerne om havet, klima, helse og digitalisering. Råd som han mener kan hjelpe dem med å ta kunnskapsbaserte politiske beslutninger. 
Velferdsbarometer. Folks oppfatninger om hvordan det står til i velferdsstaten stemmer bra med forskningen, viser Velferdsbarometeret. 
Innovasjon. — Jeg har en god nyhet å komme med: Vi trenger ikke flere virkemidler for å få til innovasjon. Men vi må få mye mer ut av de virkemidlene vi allerede har, sa direktør i Innovasjon Norge, Anita Krohn Traaseth i debatt om innovasjon.  
Forskere. Andelen masterstudenter som kan tenke seg en forskerkarriere har gått betydelig ned, viser nye tall fra Forskerforbundet. De ble presentert under Arendalsuka i dag. 
Meninger · Algoritme.  Er det på ikke tide med en mer systematisk innføring i algoritmekunnskap og algoritmisk tenkning i skolen, spør dekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo, Morten Dæhlen. 
Terrorforsking. Eit ekspertutval meiner det trengs meir forsking på ekstremisme, terrorisme og radikalisering i Noreg. Forskingsrådet ønsker å utvida satsinga gjennom eksisterande program.  
Meninger · Risiko. Du kan forutsette at forskeren er kreativ og indre motivert – så lenge det varer, skriver rektoratet ved NMBU
Studiestart. Å drikke alkohol er en del av pakken for ferske studenter når de skal tilnærme seg sin nye studentidentitet, men russefyll tar de avstand fra, påpeker doktorgradsstipendiat Kristine Vaadal ved Høgskulen i Volda. 
Forskning. — Me er avhengige av å driva påverknad gjennom andre, sidan Noreg ikkje sit rundt bordet og forhandlar, seier rektor ved Universitetet i Bergen, Dag Rune Olsen.  

Sider