Debatt

Innovasjon. — Jeg har en god nyhet å komme med: Vi trenger ikke flere virkemidler for å få til innovasjon. Men vi må få mye mer ut av de virkemidlene vi allerede har, sa direktør i Innovasjon Norge, Anita Krohn Traaseth i debatt om innovasjon.  
Arendalsuka. NTNU har forskjøvet studiestart en dag i år for at rektor Gunnar Bovim og hans følge skal få med seg mest mulig av programmet på Arendalsuka. 
Debatt. Er kjønn et hinder for å få en akademisk karriere? Torsdag kveld arrangerte ProtestPub debatt i Trondheim om framtidas universitet. Er det kun for «hvite menn som pusher 50»?  
Forskning. Formidling er en av de fire lovpålagte oppgavene til universiteter og høgskoler, men forskerne selv er uenige om de formidler nok. 
Meninger · Ytringsfridom. Tillitsvalde ved Høgskulen i Sogn og Fjordane meiner at biletet om at det var dårlege vilkår for ulike meiningar under fusjonsdebatten stemmer dårleg overeins med den gjengse oppfatninga på høgskulen. 
(U)etisk. Topptung debatt om (u)etisk forskningssamarbeid fredag morgen. Opptak av debatten kan du se her.  
Debatt. Hvordan skal universiteter og høgskoler ta imot de studentene som fikk en iPad i gave på ettårs-dagen sin? That’s the question. 
Meninger · Arendalsuka. Høgskolen i Oslo og Akershus utdanner de som skal være med på å løse de store mobbeutfordringene, og derfor hviler det et stort ansvar på oss som utdanningsinstitusjon, skriver rektor Curt Rice.  
Meninger · Olje. — Påstanden om at en utdannelse innenfor petroleum er det samme som å bli utdannet til arbeidsledighet er i beste fall feil, skriver Magne Bartlett fra Studentorganisasjonen i Stavanger, i sitt svar til Jonas Nilsen fra Grønn liste i Oslo. 
Meninger · Debatt. Rektor ved NMBU, Mari Sundli Tveit, kjenner seg nødt til å klargjøre prinsippene om akademisk frihet etter at universitetet hun leder er blitt beskyldt for å være mot økologisk mat.  
Meninger · Akademia. Det er blitt vanskeligere å få gehør for at erkjennelse og dannelse har en egenverdi, skriver professor Dag O. Hessen ved Universitetet i Oslo, som i denne kronikken er bekymret for universitetenes frihet og uavhengighet  
Likestilling. — Vi mister kvinnene. Hvis ikke vi greier å være attraktive arbeidsplasser for disse gode hodene så har vi tapt på lang sikt. Det er dypt alvorlig, sa NMBU-rektor Mari Sundli Tveit. 
Professorkrangel. To av dei mest profilerte forskarane på Universitet i Oslo, Kristian Gundersen og Thomas Hylland Eriksen, har drege i gang ein frisk debatt om forskingsprinsipp. 
Meninger · Kronikk. Hvem skal lede og «eie» digitalisering av læringsvirksomhetene i høyere utdanning? Og hvordan? 
Meninger · Debatt. Jan Martin Nordbotten ønskjer å ha full kontroll på korleis han sjølv blir framstilt. Det kan han ikkje få, skriv redaktør av På Høyden, Dag Hellesund, i dette innlegget. 
Meninger · Debatt. Matteprofessor Jan M. Nordbotten svarer i dette innlegget på kritikken som har kommet mot ham rundt at han seiler jorda rundt med full lønn, noe han mener ikke er tilfelle. 
Meninger · Debatt. Henrik Kyte Assmann er student ved Norges handelshøyskole og håper med dette innlegget og sine bekjennelser å bremse karakterjaget blant medstudenter. 
Deltid. Universitets- og høgskolerektorer mener aktive studenter kan klare både deltidsjobb og fulltidsstudier. Men jobben med måte.  
Meninger · Debatt. En rekke faglige ansatte på Høgskolen i Oslo og Akershus kommer med hard kritikk av metoder brukt for å fordele stipendiatstillinger på høgskolen.  
Meninger · Debatt. Hadde det vært en ide å bruke prosjektvurderinger fra Forskningsrådet når konkurranseutsatte stipendiatstillinger skal fordeles på Høgskolen i Oslo og Akershus, spør Åse Marie Ommundsen og Gunnar Haaland. 

Sider