Rektor Pål Pedersen ved Universitetet i Nordland ser fram til fusjon med Høgskolen i Nord-Trøndelag og Høgskolen i Nesna, senest fra 2020. (Foto: UiN)
Rektor Pål Pedersen ved Universitetet i Nordland ser fram til fusjon med Høgskolen i Nord-Trøndelag og Høgskolen i Nesna, senest fra 2020. (Foto: UiN)

Bodøfusjoner i 2020

Mens den store NTNU-fusjonen kan være klar allerede fra 2016, tar Universitetet i Nordland sikte på sine høgskolefusjoner i 2020.

Publisert   Sist oppdatert

Rektor ved Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT), Steinar Nebb, ble ansatt for en ny fireårsperiode av styret sitt før helga, men han fikk ikke medhold i forslaget sitt om å fortsette som selvstendig høgskole.

Høgskolestyret vedtok at en forhandling med Universitetet i Nordland (UiN) skulle ha første prioritet.

Velkommen fra Bodø

Rektor Pål Pedersen ved UiN hilser ifølge universitetets hjemmesider dette vedtaket velkommen.

— Det er gledelig at Høgskolen i Nord-Trøndelag i sitt styremøte under behandlingen av strukturspørsmålet nå ønsker å se på muligheten for en fusjon med oss. I vårt innspill til departementet har vi lagt vekt på behovet for å fylle rommet mellom Trondheim og Tromsø når det gjelder høyere utdanning og forskning, sier Pål Pedersen. 

UiN har blant annet framhevet følgende: 

  • Etter initiativ fra Høgskolen i Nord-Trøndelag (HINT) har det vært samtaler på rektornivå mellom UiN og HINT
  • I den videre strukturprosessen vil vi videreføre denne kontakten for å undersøke mulighetene for at HINT kan være en del av et nytt universitet i 2020.

Rektor Pedersen presiserer overfor Khrono dag at det er snakk om senest 2020, det kan også bli tidligere. 

NTNU klar i 2016

Ifølge Universitetsavisa regner departementet med at storfusjonen mellom NTNU, Høgskolen i Ålesund, Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Sør-Trøndelag vil være klar allerede i neste år, 2016. 

Torsdag kveld fattet styret ved Høgskolen i Nord Trøndelag (HiNT) vedtak om at en fusjon med Universitetet i Nordland vil kunne styrke HiNT faglig, og dette vil kunne bringe enda et universitet til Midt-Norge. I styrevedtaket heter det at styret anser dette som en mulighet som skal utredes nærmere etter initiativ fra begge institusjoner.

Vedtaket meldes nå inn til Kunnskapsdepartementet som et innspill til arbeidet med Stortingsmeldingen om kvalitet og struktur i høyere utdanning. Statssekretær Bjørn Haugstad i departementet sa til Universitetsavisa mandag at meldingen er klar like før, eller like over påske og at stortingsbehandling kan skje før sommeren.

Plan B alenegang

I det andre punktet i HiNTs vedtak, heter det at «Styret vurderer HiNTs sterke regionale posisjon i Midt-Norge som et godt utgangspunkt for å bygge fremtiden videre på selvstendighet». Dette var opprinnelig det første punktet i innstillingen fra rektor Steinar Nebb.

I en melding fra HiNT siteres styreleder Bjørg Tørresdal på at styret hadde en god og engasjert drøfting om HiNTs framtid.

—  Jeg oppfatter styret som veldig opptatt av å sikre kvalitet i utdanningen og fortsatt tilstedeværelse på alle våre campus i Nord-Trøndelag, uttaler Tørresdal.

Adresseavisen skrev at før det endelige vedtaket ble fattet, ble et forslag om at HiNT heller burde søke partnerskap med NTNU-Høgskolen i Sør Trøndelag nedstemt med overveldende flertall.

Regionalt arbeids- og næringsliv

Videre på UiNs hjemmesider heter det at: «Det er mulig å tenke seg et slikt universitet både på bakgrunn av fagtilbud, faglig profil og felles kompetanseutfordringer innen det regionale arbeids- og næringslivet. Både Nord-Trøndelag og Nordland er stor kystfylker med en betydelig kystnær næringsaktivitet», heter det, og videre: 

«Samtidig er søndre del av Nordland og Nord-Trøndelag en viktig region innen landbruk og skogbruk. 
I samarbeid med andre forskningsmiljø er det grunnlag for å løfte også disse næringene. En lærerutdanning basert på fagmiljøene ved UiN, Høgskolen i Nesna og HINT vil kunne gi enda større faglig tyngde, bredde og en bedre kapasitet for rekruttering av lærere både regionalt og nasjonalt.»

— Vi har allerede god kontakt med HINT og samtalene vil nå fortsette, avslutter UiN-rektor Pedersen.

Åtte personer på fulltid

Ifølge Universitetsavisa jobber åtte personer i Kunnskapsdepartementet nå for fullt med det omfattende materialet som skal inn i strukturmeldingen. På spørsmål om når det nye Norgeskartet over UH-sektoren er klart, sier statssekretæren til UA:

— Jeg tror vi vil se betydelige endringer fra 1. januar 2016. Stor-NTNU vil trolig være klar da, men vi har ikke alle med ennå. Vi har bare tiden og veien for å få det til. Det er mye som skal gjøres og forberedes ved slike sammenslåinger. Vi har ikke tid å skusle vekk. Samtidig vil vi nok avvente stortingsbehandlingen før vi vedtar kongelige resolusjoner, sier han til avisen.