Student

Meninger · Kvotestudenter. Regjeringens nye ordning for kvotestudenter prioriterer institusjonssamarbeid foran verdens fattigste studenter, skriver Hans Christian Paulsen i dette innlegget. 
Vigdis Holmberg
Helse. — Det kan se ut som høgskolen tenker mer på design enn funksjon når de kjøper inn møbler til studentene, sier høgskolelektor Vigdis Holmberg.  
Terror. Høgskoler og universiteter landet rundt markerer sin sympati med Frankrike etter terrorangrepet i Paris. Førsteamanuensis Lars Gule oppfordrer studenter til å bidra. 
Budsjett. 3000 nye studieplasser og eget program for profesjonsfagene er blant satsingene i Arbeiderpartiets forslag til statsbudsjett. 
Meninger · Studentavis. NTNU støtter den frivillige studentkulturen på en rekke områder og mener at studentengasjement er svært verdifullt, skriver prorektor Berit Kjeldstad ved NTNU i dette innlegget. 
Studentavis. Studentene i Trondheim hevder NTNU legger ned studentavisen Under Dusken. NTNU-ledelsen svarer at de bare krever at studentmediet blir digitale. 
Studenthus. Den ordinære generalforsamlingen i Det Norske Studentersamfund vedtok lørdag kveld å se etter nye lokaler til erstatning for Chateau Neuf på Majorstua. 
Valg. Mens man sliter med oppslutning under 10 prosent i Oslo, ligger Høgskolen i Bergen på 30 prosent når de skal velge nytt Studentparlament. 
Helse. Tre tilfeller av kusma er oppdaget blant studenter i Oslo, et av dem ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Også Bergen er rammet. I Trondheim er over 70 studenter smittet.  
Psykisk helse. Førstelektor Dag Willy Tallaksen oppfordrer alle til å våge å spørre folk som sliter om de går med selvmordstanker. Det kan spare liv. 
Studentbolig. Karoline Wadseth Aase (25) bor i en 49 fot stor seilbåt. Det hadde hun ikke trodd for ett år siden.  
Gathering. If the war in Syria ends, refugee Obaida Dalati’s plan is to return to his homeland. 
Utveksling. — Utveksling må være et tilbud, ikke et krav, sier leder av Studentparlamentet ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, Morten Djupdal. 
Anlug Frydenlund skal i november delta i VM i Scrabble
Mesterskap. Pengestøtte på 10.000 kroner gjør det mulig for studenten Anlaug Frydenlund å delta i Scrabble-VM i Australia.  
Utveksling. Utenlandsstudier bør være regelen, ikke unntaket, for alle norske studenter, mener kunnskapsministeren. 
Studentsamfunn. På ekstraordinær generalforsamling i det Norske Studentersamfund (DNS) i Oslo tirsdag kveld ble det solid flertall for å se videre på mulige alternative lokaler. 
Semesteravgift. Medier for studentene dro i land en tredjedel, mens de mindre studentforeningene får mindre til rådighet. Studentidretten økte med en halv million. 
Stipend. Kjell Inge Røkke vil betale utenlandsstudier for norske elitestudenter. Nå finkjemmes landets universiteter og høgskoler etter de beste talentene. 
Meninger ·  Hvor skal kvinnelige studenter finne seg mannlige kjærester og ektefeller i framtida? Stor overvekt av kvinnelige studenter kan få uheldige bivirkninger i samfunnet og det bør rettes et søkelys på unge norske menn, skriver professor Reidulf G.Watten. 
Friminutt. Hva gjør en «dårlig sørlending»? Flytter til Nesodden - hvor det å være lesbisk eller ha Tourettes heller er en fordel. 

Sider