Student

Student. Oslo-studenter flest bor i sentrum. De eldre trekkes mot øst og Blindern-studentene mot de store studentbyene i Oslo nord, viser en ny rapport fra Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus.  
Studentvalg. Til sammen 17,2 prosent av studentene på Universitetet i Oslo valgte å stemme i årets parlamentsvalg, og det er langt flere enn ved fjorårets valg. 
Studentøkonomi. Å komme seg inn på boligmarkedet som student er tøft. Katrine Solvåg jobber ved siden av studiene og har spart studielånet for å få boliglån. 
Cathrine Trang Bien
Kjønn. Norden er bant verdens mest likestilte land, likevel velger kvinnelige studenter her mer tradisjonelt enn sine medsøstre i ande europeiske land.  
Valg. Rekordhøg valdeltaking og politiske endringar i studentpolitikken ved Universitetet i Bergen. Nokre av kampsakane var nei til eksamen 18.mai og nei til forelesingar kl 08.15.  
Sykepleie. Sykepleiestudentene ved Universitetet i Stavanger er de minst fornøyde i landet, mens private Betanien i Bergen gjør det best av alle på Studiebarometeret.  
Doktorgrad. Helt ferske tall viser at det var 53 prosent kvinner blant de som tok doktorgrad i 2015. Universitet i Oslo har flest doktorander og aldri har det vært flere med utenlansk statsborgerskap blant doktorandene. 
Lærerstudenter. Lærerstudentene er bedre i matte enn forventet, og karaktergivningen er jevnere nasjonalt enn tidligere antatt. Nasjonale deleksamener er kommet for å bli, skal vi tro kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 
8. mars. Mannlige studenter leverer mer stryk enn kvinner. På bioteknologi og kjemi ved Høgskolen i Oslo og Akershus er forskjellen rundt 8 prosentpoeng. Forsker mener skjevheten skyldes at gutta velger fag med mer stryk. 
Gaming. Konkurranseånden har samlet omtrent 70 studenter på Høgskolen i Oslo og Akershus en lørdag kveld. Ikke for å konkurrere i fotball eller lacrosse, men verdens største online dataspill: League of Legends. 
Meninger · Tidsbruk. Lærarstudentar med ambisjonar? Det finn du på Høgskolen i Oslo og Akershus sjølv om ikkje dekan Knut Patrick Hanevik trur det, skriv lærarstudent Sunniva Braaten. 
Stryk. Landets utdanninger av dataingeniører sliter med høy strykprosent. På enkelte fag, som matte og programmering, har de en strykprosent på over 60. 
Studentboliger. Regjeringen har fordelt de 2200 nye studentboliger som skal bygges. Oslo får flest, Bergen får ingen. 
Design. HiOA-studentene Nima Shahinian og Anders Aannestad håper å kunne sette verdensrekord med den høyteknologiske rattkjelken Snowspeed i samarbeid med framtredende Formel-1-eksperter.  
Penger. Det var kun fire søkere da Halvdan Hoem Grelland fikk 12 000 kroner fra et høgskolelegat. — Ser ut som studenter i mindre grad har bruk for ekstra finansiering nå enn tidligere, sier legatsjef.  
(U)skikket. Kari Kildahl er fornøyd med at stadig flere studenter blir rapportert inn som mulig uskikka for yrket de har valgt. Men fortsatt ser man bare toppen av isfjellet, mener hun. 
Skikkethet. Signaler om flere kommende skikkethetssaker på Universitet i Oslo (UiO) gjør at de trapper opp ressursbruken. UiO-ansvarlig Kristin Heggen har fått seks nye personer med på laget.  
Studentavis. Norges eldste nålevende avis, Adresseavisen, kan bli eier av Norges eldste studentavis, Under dusken, i Trondheim. 
Sør-Korea
Lovendring. Tidligere ble gravide studenter utvist fra skolene i Sør-Korea. Nå er loven endret slik at studenter også kan inngå ekteskap med hverandre.  
Meninger ·  Teori eller praksis i sykepleieutdanningen? Det ene utelukker ikke det andre, skriver tre sykepleiestudenter som tilsvar til Cathrine Krøgers kritikk av akademiseringen av utdanningen. 

Sider