Student

Stipend. Søkevillige studenter ved Høgskolen i Oslo og Akershus håper Aker Scholarship kan bli en døråpner til fagmiljøer på eliteuniversitet, men også for penger i lomma.  
Eksamen. Karakteren dumper ned i Studentweb, i full affekt skriv du ei klage. Men kva om du angrar deg? Da har du full rett til å trekke klagen ifylgje Kunnskapsdepartementet. 
Produktdesign. Produktdesignere på Høgskolen Oslo og Akershus har igjen hentet hjem internasjonale designpriser. 
Studentvelferd. Samskipnaden og studentene i Sogndal har vært negative til å fusjonere med andre studentsamskipnader i vest. Nå har departementet vedtatt sammenslåingen tross protestene. 
Gratis. Utdanningsinstitusjoner over hele landet tilbyr gratis programvare til sine studenter. En av disse er Høgskolen i Oslo og Akershus.     
Mattetest. Det har skjedd en svak forbedring av ferdighetene til ferske studenter i matematikk, men nye testresultater, som legges fram i dag, viser likevel dramatiske mangler i nye studenters forkunnskaper i faget. 
Studiebarometer. Studentene ved prestisjeutdanninger på gamle NTNU er langt mer misfornøyde med tilbakemeldingene og veiledningen enn studenter ved de innfusjonerte høgskolene. 
Lærerstudenter. Strykprosenten gikk ned fra 75 til 63 prosent på den nye prøven for potensielle lærerstudenter. Det er 33 nye studenter som nå kan starte på sine lærerstudier. 
Økonomirot. Hovedstyret i Det Norske Studentersamfund krever at avgått formann Markus Knutsen betaler tilbake penger de mener er urettmessige overføringer. Knutsen selv kaller hovedstyrets håndtering for uprofesjonell. 
Meninger · Forsking.  Eg meiner det er viktig å diskutere både korleis vi brukar engelsk i undervisinga, og kven av studentane som dreg nytte av bruken av engelsk, skriv stpendiatTrude Bukve i dette svarinnlegget til prodekan Svein Stølens innlegg om internasjonalisering.  
Ny sjanse. 102 potensielle lærestudenter av dem som ikke besto eksamen i matematikk 1.august får en ny sjanse i morgen. Det er sju studiesteder som tilbyr ny eksamen. 
Kvalitet. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har ingen planer om å innføre noen statlig kontroll med lærebøkene som brukes på Høgskolen i Oslo og Akershus, selv om de får slakt av studenter. 
Ny sjanse. Minst eks studiesteder tilbyr ny eksamen i matematikk for potensielle lærerstudenter. På Høgskolen i Oslo og Akershus har halvparten av de som strøk takket ja til ny eksamen. 
Frafall. Én av 93 studenter som møtte til første dag på journalistutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus og hørte instituttleders velkomsttale, har sluttet.  
Meninger · International. International Students’ Union of Norway welcome the international students arrived to Norway this August, and will work for the social, academical and political inclusion. 
Søksmål. Ein juss-student ved Københavns Universitet er saksøkt for ærekrenking av forelesar. Årsaka er at studenten klaga på undervisninga. 
Utestengt. Den 26. August i år var 135 av landets studenter svartelistet og utestengt fra høyere utdanning. Det er 92 færre enn for drøye ni måneder siden. 
Sykepleie. To sykepleiestudenter ved Høgskolen i Oslo og Akershus observerte svært uheldig sårbehandling på sin praksisplass. Den aktuelle pasienten døde, og nå har Fylkesmannen opprettet tilsynssak. 
Meninger · Journalistikk. Her er velkomsttalen som instituttleder Steen Steensen holdt til journalistspirer og førsteårsstudenter på første skoledag. En tale som en av studentene hevder skremte folk vekk fra journaliststudiet.  
Meninger · Journalistikk. Velkomsttalen på journalistikkstudiet skremte vekk journalistspirer, skriver førsteårsstudent Vilde Gottschalksen etter å ha hørt talen til instituttleder Steen Steensen ved journalistudanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus første skoledag.  

Sider