Student

Veiledning. Studentene vil ha veiledning og egne mentorer for nyutdanna lærere og får ja fra et flertall av politikerne. Trond Giske (Ap) sier i tillegg han vil legge ned Utdanningsdirektoratet. 
Bolig. Ifølge Norsk studentorganisasjon er det 18 prosent flere i boligkø nå enn i 2015. Organisasjonen er bekymret for at studenter tvinges til å si fra seg studieplassen. 
Studiestart. Rundt 4.000 studenter ble ønsket velkommen til UiO på velkomstseremonien.  
Mattestryk. Annabell Stefanussen leide inn privatlærer til sønnen sin for at han skulle få 4 i matte og bli lærerstudent. Han fikk ikke bestått. Nå ber hun departementet om å kjenne eksamenen ugyldig. Men Isaksen står på sitt. 
Mattestryk. Studenter ved Nord universitet er rasende over dårlig gjennomføring av både forkurs i matematikk og eksamen i sommer. Dekan for lærerutdanningen legger seg flat og beklager.  
Forkurs. Matteeksamen der 3 av 4 lærerstudenter ikke klarte å løse oppgaven har fått kritikk. Utdanningsdirektoratet mener det var «en ordinær eksamen». Her kan du lese og bedømme oppgavene selv.  
Matte. Skyhøy strykprosent på forkurs i matematikk for lærerstudenter. Bare 118 av de 485 som gikk opp til eksamen besto prøven.  
Statistikk. Silje Bringsrud Fekjær mener studentenes statistikkundervisning må begynne med forståelse, ikke regning. 
Mangfold. Det Teologiske Menighetsfakultet har landets høyeste andel ikke-vestlige studenter. Norges idrettshøgskole har landets laveste. 
Studenter. Antall kandidater som fullfører økonomi- og administrasjons-grader har mer enn doblet seg siden 2006. Heidi Bjørstad ved HiB mener det er bruk for alle sammen. 
Opptak. Både Pedagogstudentenes leder Silje Marie Bentzen og rektor Anne Husebekk i Tromsø er bekymret for framtidig lærermangel. 
Opptak. Aldri før har så mange fått tilbud om studieplass ved universiteter og høyskoler. 6 av 10 studenter som får tilbud om plass, er kvinner. Nedgangen for lærerstudenter er markant. 
Eksamen. Begrunnelsen for Caroline Strømlids karakter C påpekte bare mindre mangler, så hun klaget. Men den nye sensuren sto til stryk. Nå vil studentombudet se på saken. 
Ny leder. Det er ikke noe å si på de studentpolitiske ambisjonene til den nye lederen i Norsk studentorganisasjon Marianne Knutsdotter Andenæs. 
Nytt lag. Nå har det nye arbeidsutvalget ved Høgskolen i Oslo og Akershus kommet i hus. Og de er klar på hvordan de skal få engasjert studentene. 
Digitalisering. Alle som studerer ved norske universiteter og høgskoler må stille med egen bærbar pc, også til eksamen, dersom studiestedet krever det, ifølge Kunnskapsdepartementet. 
Studentøkonomi. Fredag gjorde Stortinget sitt endelig vedtak og en enstemmig forsamling stilte seg bak opptrappingsplanen for 11 måneders studiestøtte. 
Teaterstudenter. Teaterstudenter ved Nord universitet er på turné med sitt prosjekt «Feil teater». Fredag 17 og lørdag 18. juni er de i Oslo. 
Psykisk helse. Kunnskapsdepartementet satte av 5 millioner til tiltak for å bedre studentenes psykiske helse i Statsbudsjettet. Nå er tilskuddsordningen klar. 
Studieplasser. 75 prosent av de nye studieplassene havner på Sør- og vestlandet. Høgskolen i Oslo og Akershus og Universitetet i Oslo får henholdsvis 20 og 25 nye plasser innen ikt og helse. 

Sider