Student

Fusk. Ved Universitet i Oslo har tallet på studenter som blir tatt for juks på eksamen skutt i været. I 2002 ble bare én student tatt i juks. I 2016 var tallet 70. Ett fakultet skiller seg særlig ut. 
Kandidater. Åtte av ti UiA-studenter får relevant jobb innen et halvt år etter endt utdanning. Realfagsstudentene får raskest jobb før fullført utdanning.  
Deleksamen. Studenter i sykepleie har bedret seg i faget anatomi, fysiologi og biokjemi. Strykprosent er 7 prosentpoeng lavere i 2016 enn året før. 
Valg. Synne Grønvold, leder av valgkomitéen i Norsk studentorganisasjon, hadde selv aldri stilt til valg uten å bli oppfordret til det. Nå ber hun alle tillitsvalgte om å oppfordre engasjerte medstudenter til å stille til valg i vår. 
Praktisk undervisning. Etter suksessoppskrift fra Høgskolen i Molde dissekerer vernepleierstudenter ved Høgskolen i Oslo og Akershus dødfødte grisunger. 
Vest-Sahara. To ulike grupper med tilsammen seks norske studenter ble lørdag kastet ut okkuperte Vest-Sahara av marokkansk politi. 
Studentfestival. Studentenes fredprisvinner Hajer Sharief (24), og tidligere vinner av Nobels fredspris, Shirin Ebadi, kommer til Trondheim og verdens største studentfestival, ISFiT i februar.  
Mesternes Mester. Lærerstudent og tidligere verdensmester i snøbrettcross, Helene Olafsen (26), er klar for å kjempe i finalen om å bli den første kvinnelige vinneren av NRKs Mesternes mester. 
Avgift. Flertallet i Senterpartiets programkomite foreslår å innføre skolepenger for utenlandsstudenter i høyere utdanning. Studentene protesterer. 
Zanzibar
Badestudier. Mens Norge velger å avvikle sine «badestudier», har det blitt mer og mer populært for danskene.  
Valg. I dag går Marte Øien inn i heltidsverv som leder for Studenttinget ved landets største universitet. Hun ser fram til å bli ferdig med NTNU-fusjonen og heller jobbe med politikk igjen. 
Prisvinner. Barnevernspedagog og HiOA-student, Lubna Mehdi, er kåret til «Årets forbilde 2016» for sitt engasjement for døve barn og barn med innvandrerbakgrunn. 
Psykisk helse. Antall brukere av psykofarmaka i aldersgruppen 20-29 år i Norge økte med 50 prosent i perioden 2005 til 2015. Studenten Mikkel Brattset Oddum (25) er blant disse. 
Ombud. Studentombud ved Universitetet i Oslo, Marianne Høva Rustberggard, var Norges første studentombud. I 2017 vil 72 prosent av landets studenter ha tilgang på ordningen. 
Ung forsker. Tovy Dinh er 23 år og hjerneforsker. Hun går på forskerlinja på Universitet i Oslo, og hennes daglige arbeid blir vurdert av kritiske, internasjonale øyne. 
Karakterer. Ifølge en ny rapport fra NIFU er ikke karakterer eller utenlandsopphold blant de viktigste kriteriene i en ansettelsesprosess. 
Studiestøtte. Lærerstudenter som fullfører femårig masterutdanning på normert tid skal få ettergitt siste års studielån. Venstre er glade, men Norsk studentorgansiasjon (NSO) sier nei takk. 
Jul. For noen studenter kan jula være en ekstra vanskelig tid. — Det er viktig at vi snakker sammen og er åpne om det, sier Halvor Berg Hovind, studentprest ved Høgskolen i Oslo og Akershus. 
Tvistesak. Student (22) vant fram i søksmål mot Høyskolen Kristiania da den krevde at hun betalte studieavgiften på 45.000 kroner fordi hun sa fra seg studieplassen for sent. Privatskolen anker saken.  
Opprør. Arkitektstudentene ved NTNU opplever at de nedprioriteres til fordel for forskning, og har overlevert protestskriv til ledelsen. 

Sider