Student

Avgift. Flertallet i Senterpartiets programkomite foreslår å innføre skolepenger for utenlandsstudenter i høyere utdanning. Studentene protesterer. 
Zanzibar
Badestudier. Mens Norge velger å avvikle sine «badestudier», har det blitt mer og mer populært for danskene.  
Valg. I dag går Marte Øien inn i heltidsverv som leder for Studenttinget ved landets største universitet. Hun ser fram til å bli ferdig med NTNU-fusjonen og heller jobbe med politikk igjen. 
Prisvinner. Barnevernspedagog og HiOA-student, Lubna Mehdi, er kåret til «Årets forbilde 2016» for sitt engasjement for døve barn og barn med innvandrerbakgrunn. 
Psykisk helse. Antall brukere av psykofarmaka i aldersgruppen 20-29 år i Norge økte med 50 prosent i perioden 2005 til 2015. Studenten Mikkel Brattset Oddum (25) er blant disse. 
Ombud. Studentombud ved Universitetet i Oslo, Marianne Høva Rustberggard, var Norges første studentombud. I 2017 vil 72 prosent av landets studenter ha tilgang på ordningen. 
Ung forsker. Tovy Dinh er 23 år og hjerneforsker. Hun går på forskerlinja på Universitet i Oslo, og hennes daglige arbeid blir vurdert av kritiske, internasjonale øyne. 
Karakterer. Ifølge en ny rapport fra NIFU er ikke karakterer eller utenlandsopphold blant de viktigste kriteriene i en ansettelsesprosess. 
Studiestøtte. Lærerstudenter som fullfører femårig masterutdanning på normert tid skal få ettergitt siste års studielån. Venstre er glade, men Norsk studentorgansiasjon (NSO) sier nei takk. 
Jul. For noen studenter kan jula være en ekstra vanskelig tid. — Det er viktig at vi snakker sammen og er åpne om det, sier Halvor Berg Hovind, studentprest ved Høgskolen i Oslo og Akershus. 
Tvistesak. Student (22) vant fram i søksmål mot Høyskolen Kristiania da den krevde at hun betalte studieavgiften på 45.000 kroner fordi hun sa fra seg studieplassen for sent. Privatskolen anker saken.  
Opprør. Arkitektstudentene ved NTNU opplever at de nedprioriteres til fordel for forskning, og har overlevert protestskriv til ledelsen. 
Barnehagelærer. Flere menn enn noen gang vil bli barnhagelærere. De ansatte mener utdanningen har blitt bedre, og forskerne ser en sterkere profesjonsretting. Men studentene synes utdanningen er altfor slapp og lite krevende. 
Studentombud. Styret på Høgskolen i Oslo og Akershus ønsker seg studentombud i en eller annen form, men vil ikke gjøre vedtak før tidligst på neste møte. Studentene er skuffet, men rektor Rice er optimist. 
Høyskolen Kristiania
Tvistesak. En student saksøkte Høyskolen Kristiania fordi de krevde at hun skulle betale semesteravgift, ettersom hun sa fra seg plassen etter fristen. Kvinnen vant fram.  
Eksamen. Professor Stål Bjørkly forteller om da han forsov seg til eksamen, og sier at å gå på fylla kan – under gitte omstendigheter – gi bedre resultater enn å lese pensum. 
TV-show. HiOA-student Nicoline Berg Kaasin har i to måneder forsøkt å kombinere økonomistudier med å forberede seg til nye dyster i Stjernekamp. Lørdag var det finale der Knut Anders Sørum trakk det lengste strået. 
Halloween. Flere av studieprogrammene ved Westerdals Oslo ACT går hvert år sammen om å arrangere Halloween på campus. I år er temaet skumle klovner, men ledelsen avviser at det har noen sammenheng med killer clowns. 
Semifinale. Økonomistudent på Høgskolen i Oslo og Akershus, Nicoline Berg Kaasin, har imponert både seere og fageksperter lørdag etter lørdag. I kveld kapret hun finaleplass i årets utgave av Stjernekamp. 
Badestudier. Kunnskapsministeren ville ha slutt på dei såkalla badestudia, men norske studentar får framleis stønda frå Lånekassen. NOKUT vil ta opp moglege utfordringar ved studia med Lånekassen og Kunnskapsdepartementet. 

Sider