Struktur

Organisering. En arbeidsgruppe ved UiT skal vurdere den videre skjebnen til det kunstfaglige fakultetet, som styret har vedtatt å legge ned. 
Fusjon. Høgskolen i Molde får penger til å utrede fusjon, enten det blir med NTNU eller en annen institusjon. 
Struktur. Styret ved Høgskolen i Innlandet legger ikke ned campus Blæstad utenfor Hamar og har i stedet bedt om en ny utredning. 
Meninger · Struktur. Strukturreformen er viktig og nødvendig. Men når debatten omkring den har vært så dempet og protestene så få, mistenker jeg at grunnen er at mange ikke helt har forstått hva den faktisk vil føre til, skriver professor Einar Lie.  
Utdanning. Høgskolen i Oslo og Akershus vil kjøpe 80 prosent av Studiesenteret.no for å kunne levere utdanning til hele landet, på steder der det ikke finnes noe campus-tilbud. 
Universitet. Høgskolen i Sørøst-Norge har kommet et skritt nærmere å bli universitet. Komitéen som skal vurdere om høgskolen er god nok til å bli universitet er på besøk torsdag og fredag. 
Universitet. Professor Steinar Stjernø er bekymret for om universitetssøknadene fra Høgskolen i Oslo og Akershus og Høgskolen i Sørøst-Norge får likeverdig vurdering. Søknadene er for tiden til behandling i hver sin sakkyndige komité. 
Fusjoner?. Forrige uke ble krigsskolene underlagt Forsvarets høgskole, men endelig organisering er ikke avklart. 
Struktur. Høgskolen i Innlandet utreder å legge ned campus Blæstad, som er høgskolens minste, og i stedet samlokalisere med Hamar eller Evenstad. Ifølge den foreløpige utredningen vil merkostnaden ved å beholde Blæstad bli opp mot 185 millioner. 
Organisering. Det juridiske fakultet ved UiT Norges arktiske universitet skal bestå som egen enhet, vedtok styret i dag. Rektor Anne Husebekk ønsket opprinnelig fire fakulteter, nå får hun seks. Plassering av kunstfaglig fakultet skal endelig vedtas til høsten. 
Struktur. Seks av 14 høgskolerektorer som var rektorer før de ble del av en fusjon er ute av ledelse. Noen forsvant frivillig, mens andre fikk aldri noe tilbud om lederjobb i den nyfusjonerte institusjonen.  
Struktur. Både tidligere rektor ved UiT, Jarle Aarbakke, og rektorene ved høgskolene i Harstad og Narvik melder seg på i debatten om faglig organisering lengst nord. Og alle tre slår ring om et eget fakultet i Narvik.  
Meninger · Fakultetsstrid. Dekanene ved alle de tre juridiske fakultetene i landet, Oslo, Bergen og Tromsø, går i dette innlegget sammen for å slå ring om fakultetet i Tromsø. 
Molde. Styret ved Høgskolen i Molde vedtok tidligere i juni at de skal utarbeide en ny plan for prosessen opp mot en mulig fusjon med NTNU
Meninger · Narvik. Hvis Narvik fratas fakultetsstatus og lokal ledelse, uten at det foreligger tungtveiende grunner, er det åpenbart behov for at departementet instruerer styret, skriver Rolf Ole Eriksen. Han mener uenigheten om fakultetsstruktur ved Universitetet i Tromsø kan ha skapt uforsonlige fronter.  
Tromsø. Varaordfører Geir-Ketil Hansen ser ikke bort fra at Narvik må rykke tilbake til start og ta kontakt med Nord universitet hvis Narvik ikke får beholde fakultetet sitt, slik flertallet i en arbeidsgruppe på UiT har foreslått. 
Konsulenter. Landets universiteter og høgskoler brukte tilsammen nesten to milliarder kroner på «konsulenttjenester og andre kjøp av tjenester» i 2016. NTNU brukte mest, og fortsetter å øke konsulentbruken sin med ytterligere 27 millioner kroner i første tertial 2017. 
Struktur. De to universitetene i Nord-Norge har inngått avtale om tettere samarbeid. Det skjer etter påtrykk fra Kunnskapsdepartementet. 
Navn. Å finne et navn til Høgskolen i Oslo og Akershus som universitet har vist seg å ikke være noen enkel sak. Også PR-ekspertene er uenige om hva som er et godt navn.  
Struktur. Med strukturreformen endrer regjeringen universitets- og høgskolesektoren og samler ressursene på færre institusjoner. Vil fusjonene bidra til bedre kvalitet? Hvilke nye utfordringer skaper reformen, spurte NIFU og fikk helt ulike svar fra sitt panel. 

Sider