Struktur

Struktur. Høgskolen i Bergen (HiB) har en ambisjon om å bli universitet. Dette er ikke de ansatte udelt positive til. 
Universitet. Ledelsen ved HiOA har brukt jula til å skrive universitetssøknad. Høgskolen i Oslo og Akershus skal ha sitt første utkast klart før 29. januar. Navneprosessen settes også i gang nå. 
Fusjon. Toppledelsen ved UiT- Norges arktiske universitet besøkte begge de to nye campusene i Harstad og Narvik og ønsket dem velkommen til landets tredje største universitet.  
Struktur. Statsråd Torbjørn Røe Isaksen varsler at han setter strek for sturkturprosessen før valget i 2017. Men som han sa på åpningen av nye NTNU: — The best is yet to come.  
Struktur. Mens man i Bodø venter ennå 10 dager med å markere starten på nye Nord universitet, slår landets største, NTNU, på stortromma allerede 4.januar og feirer fusjon av 64 tonn hjernekraft. 
Nytt år. Noen studentledere vant mange seire i 2015, mens andre druknet i forhandlinger om fusjoner. Sentrale studentledere landet rundt oppsummerer her 2015 og ser på utfordringene i 2016. 
2016. Her har du nyttårhilsener fra 15 av landets universitets- og høgskoletopper.  
Struktur. Lokale Ap-politikere mener statsråd Isaksen snakker ned den nye Høgskolen i Sørsøst-Norge når han ikke lar den få bli universitet fra 2016. Isaksen avviser kritikken.  
Fusjon. Fordelane ved ein fusjon er større enn ulempene. Høgskulane i Bergen, Sogn og Fjordane og Stord/Haugesund bør difor fusjonere, meiner NIFU
Fusjon. 1. januar etableres Høgskolen i Sørøst-Norge, men for de rundt 15.500 studentene blir det ingen store endringer med det første. 
Struktur. Handelshøyskolen i Trondheim må ansette nye vitenskapelige ansatte når de blir en del av NTNU, for ansatte i nye NTNU, som jobber hos flere av fusjonspartnerne, mister ekstrajobben. Sosiologiprofessor Aksel Tjora er én av dem. 
Struktur. Analyse av samanslåing av høgskulane på Vestlandet kan bli det mest spennande juleheftet i år. 
Samarbeid. Mandag hadde arbeidsgruppen som skal se på samarbeidet mellom Universitetet i Oslo og Høgskolen i Oslo og Akershus sitt første offisielle møte. I juni skal gruppen legge fram rapport. 
Budsjett 2017. Universiteter og høgskoler har levert inn ønskeliste til departementet for 2017. Skal ønskene innfris vil det koste 4,7 milliarder kroner ekstra, eller 17 prosent mer enn den normale budsjettramme tilsier.  
Struktur. Høgskulen i Volda har endeleg takka ja til fagleg samarbeid med Universitetet i Bergen. Elles er det meste framleis uavklart i strukturarbeidet både i aust og vest.  
Sørøst. Fredag skal den nye Høgskolen Sørøst-Norge ansette ny rektor. Sittende rektor på Buskerud Vestfold, Petter Aasen, er innstilt på førsteplass. 
Meninger · Struktur. Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer har vært på seminar for der temaet var NTNUs rolle på Østlandet fra nyttår. Prorektor i Hedmark blogger om dette.  
Fusjon. De tre gruppene på toppen av prosjektorganisasjonen som loser NTNU-fusjonen i havn består av 29 personer, hvorav 8 kvinner. Kjønnsbalansen er skjevest i sekretariatet, som består av 1 kvinne og 10 menn. 
Bergen. UiB-rektor Dag Rune Olsen mener det fortsatt er stor ulikhet mellom universitet og høgskole. 
Ny leder. Vidar Haanes ble klappet inn som ny styreleder i Universitets- og høgskolerådet - ikke uten debatt. Nå ønsker han å åpne organisasjonen og få klare regler om kjønnsbalanse i styret. 

Sider