Struktur

Universitet. Rektor på Høgskolen i Oslo og Akershus, Curt Rice, er optimist på vegne av egen søknad om å bli universitet etter å ha sett forslag til nye forskrifter. 
Akkreditering. Torsdag kom regjeringens forslag til forskrifter med krav til universitetene. Samtidig oppretter NOKUT tilsynsak mot det som skal bli Nord universitet. 
Fusjon. Fylkespolitikerne i Telemark vil ha KS-styreleder Gunn Marit Helgesen inn som ny styreleder i stedet for professor Rune Nilsen. 
Allianse. Styremøte i Volda var samde om at alternativer som handlar om alliansar er dei viktigste for dei no. 
Akkreditering. Fredag 30. oktober ble det fastslått i kongelig resolusjon at Kunnskapsdepartementet får delegert myndighet til å avslå søknader om å bli universitet. 
Allianse. I Volda ser de på minst to andre løsninger enn den omtalte alliansen. Saken diskuteres på dagens styremøte som Volda sender direkte. 
Universitetet i Nordland utvider fristen for å bli rektor med to uker.
Økonomi. Fra 2017-19 vil Nord universitet trenge rundt en milliard kroner ekstra for å realisere sine ambisjoner fullt ut.  
Fusjon. Harstad insisterte på å få eget fakultet fra dag én, men måtte gi tapt mot ledelsen i Narvik og Tromsø. 
Allianse. Høgskolene Lillehammer, Volda og Molde opplever at departementet er mer positive til allianse framfor fusjon. Nå har høgskolene tre måneder på seg til å dokumentere kvalitet. 
Fusjon. I dag blir premissene for fusjonen lengst nord fastlagt på tre ulike styremøter. På Høgskolen i Harstad er flere irritert fordi de mener Narvik ikke har støttet deres krav. 
Fusjon. Ansatte ved Høgskolen i Nord-Trøndelag er provosert over den ny-gamle logoen til nye Nord universitet.  
Flercampus. Høgskolen i Buskerud og Vestfold har fire campuser, men skal snart fusjonere med Høgskolen i Telemark og få åtte. Det blir mange mil på veien. 
Fusjon. — Institusjonene har ikke fått godt nok fram overfor Kunnskapsdepartementet hva de reelle kostnadene ved å fusjonere blir, sier Petter Aaslestad. Nå tar han tre nye år som leder av Forskerforbundet. 
Utdanning. NTNU har startet ryddejobben i sin studieportefølje. I dag vedtar styret å ta bort syv og opprette tre nye program. 
Struktur. Universitetet i Oslo og Høgskolen i Oslo og Akershus skal vurdere en annen fordeling av utdanninger og fag seg imellom.  
Fusjon. Universitetsdirektøren i Tromsø foreslår å utsette endelig beslutning om Harstad skal få et eget fakultet eller ikke til sommeren 2016. 
Meninger · Struktur. Nettverkshøgskular og - universitet er antakelig det normale, men det kan virke som at det normale ikkje er det optimale, skriv Volda-rektor Johann Roppen i denne gjennomgangen av evalueringa av fusjonar i høgskulesektoren i 1994. 
Oslo. Det nye byrådet vil ha Oslo som kunnskapshovedstad, utvikle studentmodell à la Trondheim og støtter ambisjonen til Høgskolen i Oslo og Akershus om å bli universitet. 
Struktur. Universitetet i Nordland og Universitetet i Agder økte søkertallene sine med over 60 prosent etter at de fikk universitetsstatus. Fusjonerte høgskoler fikk motsatt effekt.  
Struktur.  — NTNU-fusjonen kan kreve så mye tid og ressurser at den vil ramme kvaliteten på utdanning og forskning, advarer Marit Arnstad. 

Sider